Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 851 32939 550576 741498 86080 6114 643 73315 8892 023 952279 0624 390 353261 304395 0682 486 877411 00515 4831 393 283302 51237 04519 969-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 685 3302 536204 672182 57221 7571 651 5861 908310 40475 4832 026 21527 336139 027458 936275 8044 901251 70744 8375 6494 972-
1.1.2. Verejná správa1 118 6541 00028 59125 757993377 574494113 6219 830211 1497 5556 401265 5564 34813156 0937 8241 738107-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 047 34536 015343 478290 53157 8612 614 57313 4871 599 927193 7492 152 989226 413249 6401 762 385130 85310 4521 085 483249 85129 65914 890-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 505 25116 128164 735112 86726 663911 0586 280694 58867 764867 975100 66295 662874 67950 5095 398384 792106 86018 6317 876-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 238 12118 915143 260113 51623 9181 448 8886 827813 284115 3301 091 958118 444111 421607 37635 5924 157442 153133 9119 1716 525-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 592 3193 51622 6178 4413 328177 37458664 49613 206151 98829 67413 77759 0242 06038226 31513 0992 436717-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 833 86913 84285 66289 34712 636999 3085 825628 86386 536851 00673 50884 369364 85922 0573 130397 754109 9195 2475 278-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 811 9331 55734 98115 7287 954272 206416119 92515 58888 96415 26213 275183 49311 47564418 08410 8931 488530-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 213 22095535 31056 8427 205250 26337875 74210 588144 3646 94241 274275 40244 481894252 9237 8021 855488-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)90 756161747 309774 364016 3106548 6923641 2864 92527225 6151 28230-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 933 47813 251110 504217 43610 0981 053 207423651 65124 016982 52353 235245 574931 496173 5605 027315 309139 9756 1931 123-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 854 24348355 91224 1301 935569 44615984 03110 320440 911732102 965392 47790 4371 42823 39554 4631 019356-
1.2.1.1. do 1 roka 401 13603 0671 554327 493015 099738258 180065 36610845 208102 8811 303970-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 127 698293 42212 919620 14524 1651 00528 416076644 79610 48131 189294605-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 325 40945349 4239 6571 897541 80815764 7678 577154 31573236 833347 57334 7481 41619 32552 866862351-
1.2.2. Verejná správa 1 672 58912 54634 48790 6696 498335 568148272 0779 554281 18516 43949 673378 48251 4612 28489 95936 7044 856670-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 406 64622320 105102 6371 665148 193116295 5434 142260 42736 06492 936160 53731 6621 315201 95548 80831897-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)63 3090205102 228044459 77820029912255940001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 229 45254657 17622 014109280 70060191 1427 210376 8749 4209 430192 8038 06022247 52324 9201 243559-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 468 858259 9037 673-1 37144 901062 0791 171209 5381 3046 373107 7441 212316 1521 95419720-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny760 59452047 27314 3411 480235 79960129 0636 039167 3368 1163 05785 0596 84821931 37122 9661 046539-
1.5. Zahraničné aktíva 4 039 7203 410165 558174 34031 428960 1702 472232 433128 819956 54557 177401 053124 089342 10132 040379 63644 6333 8175 454-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)211 6038014 1234 6691 49526 0535351 22765934 2854 1541 32772 0572 6392904 8132 377581128-
1.7. Ostatné aktíva4 461 9632 60147 953163 6452 6661 128 358348353 421131 0501 764 63144 75053 510417 14729 8831 105281 58037 4441 871974-
1.8. Celkom32 790 07160 158962 0751 081 017126 4078 094 44919 2473 503 826570 8608 564 989430 2361 106 2634 224 590967 80854 1732 421 360551 86350 75028 207-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 081 36344 187525 717643 00171 9504 529 32712 7292 221 403177 5273 924 732299 867431 2122 317 676438 35119 4331 070 277317 11636 85812 787-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 967 0033 180198 240125 99325 4591 348 4142 176642 69538 3991 961 483118 524221 898800 735209 3157 682152 04097 81212 9582 593-
2.2.2. Ústredná štátna správa 207 8045183 9154 03013227 05965555 3381 70540 69510 30311 99426 0291 38117110 61610 4432 820887-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 906 55540 490323 562512 97846 3593 153 8549 8981 523 370137 4231 922 554171 040197 3201 490 912227 65511 579907 621208 86121 0809 307-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 106 04619 553139 034124 52210 5471 343 8796 198491 93281 052533 27762 12982 611732 700144 9865 246273 49346 0658 8216 211-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 176 25419 231181 889106 00331 2421 090 0472 983959 83130 177704 265106 430101 461333 97867 0785 504262 781161 21012 1432 767-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 448 34910 35793 97822 70627 664273 5372 487369 51418 774155 22490 48357 532118 58549 1083 73771 51977 0046 1402 040-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov336 7113 28129 5066 6351 33442 799196118 7026 40426 63613 51311 12446 5262 5633219 19013 4884 492269-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 391 1935 59358 40576 6622 244773 711300471 6154 999522 4052 43432 805168 86715 4071 445182 07270 7181 511458-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 207 3701 705192262 9874 570620 24071736915 842626 7912 20110 469299 2844 068114357 117589115329-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 104 3211 003192262 9273 490533 459717014 972626 7912 20110 468290 5013 934114352 854586111329-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace103 0507010601 08086 78103698700018 78313404 263340-
2.2.3.4. REPO operácie416 88602 44719 466099 688071 23810 35258 2212802 779124 95011 52371514 23099700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)529 23013740464106 84507 2633 199373 22191948 81910 47175 69620201 3922193-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 793 0093 547209 49761 1431 6801 215 8962381 95681 1531 168 0382 92374 708944 01551 846403495 83197 9662 40591-
2.4.1. do 1 roka 5)463 3171074 18712 382121 564028 08014 450311 008109 1691 7859 647047 8932 7802530-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)216 6271506 2982 546030 141024 2842 43346 1751713 76389 2932 04707 2591 982852-
2.4.3. nad 2 roky4 113 0653 290199 01246 2151 6791 164 1912329 59264 270810 8552 74261 776852 93740 152403440 67993 2042 06789-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 336 8258 49297 63357 88815 230418 5502 558394 47725 612515 82148 859130 690385 53754 98610 750115 03450 8263 8812 771-
2.6. Zahraničné pasíva3 548 1162 00172 359154 20435 063693 2423 403186 391146 554848 26057 983354 445147 086309 84422 169451 96361 0422 10610 310-
2.7. Ostatné pasíva 4 501 5291 79356 465164 1402 4841 230 589555312 336136 8151 734 91719 68566 389419 80537 0851 216288 25523 5215 4792 155-
2.8. Celkom32 790 07160 158962 0751 081 017126 4078 094 44919 2473 503 826570 8608 564 989430 2361 106 2634 224 590967 80854 1732 421 360551 86350 75028 207-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt