Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 982 09141 108553 293469 94063 9014 429 23716 3851 828 545263 8334 334 755246 206360 9632 382 097393 02214 9211 267 432284 13932 31320 434-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 251 5672 755186 540152 0899 5171 563 6842 162264 78752 5871 966 60217 449121 771425 955265 3745 186169 88839 3165 9046 204-
1.1.2. Verejná správa1 082 30994827 45724 020941366 95551187 06910 549218 6679 0935 099263 0324 09714354 5897 4751 664123-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 648 21537 405339 296293 83153 4432 498 59813 7121 476 689200 6972 149 486219 664234 0931 693 110123 5519 5921 042 955237 34824 74514 107-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 345 20315 772164 309115 29425 344899 7856 290625 53469 757866 46497 85691 180821 50047 5434 831378 938100 51614 2907 517-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 229 70420 550144 135121 10922 5401 467 0436 874778 469117 0861 117 236114 544108 300602 58636 7044 323430 237129 0398 9296 062-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 575 7623 78221 7918 0663 039175 48658461 93413 134146 25728 36512 94258 6031 99838825 07312 1062 214518-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 858 40115 30487 62298 31811 9431 019 3705 901606 37988 314881 74270 88183 403362 49823 3893 302388 127106 5925 3165 073-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 795 5401 46534 72214 7257 558272 187389110 15615 63889 23715 29811 955181 48511 31763317 03710 3411 398471-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)983 2951 05530 60348 8725 483127 86654857 25613 821114 6506 80133 952264 20138 967436229 5497 7141 520528-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)90 023282508 556783 904015 4283351 1364656604 82533924 2318260-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 672 92612 372107 154206 6805 5801 027 4421 001597 12626 747875 79551 762216 370942 320147 5414 333309 820133 3987 4851 229-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 643 34060249 55723 328163538 69321061 04310 026363 90231685 046366 63271 1601 19321 23949 550680377-
1.2.1.1. do 1 roka 290 66502 3411 08138 623011 489403182 374052 66311228 48002 918121570-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 114 710204 18912 895815 49314 5151 35139 980036426 1138 9635066195124-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 237 96658343 0279 352152514 57720945 0398 272141 54831632 019340 40733 7171 14417 66049 334610373-
1.2.2. Verejná správa 1 694 16911 36738 13385 6905 326343 486404274 13612 197261 84013 00047 381410 95548 1242 41795 81637 4196 477744-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 335 41740219 46497 66291145 263387261 9474 524250 05338 44683 943164 73328 257723192 76546 429328108-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)58 0950192110216032951 67082191135 592150001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 232 05557656 84920 280720282 451145215 8048 086359 6158 42410 051190 9877 32721941 88727 5531 081670-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 456 417269 0407 82613142 419070 1271 345198 8626837 138101 0491 096414 5062 04312220-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny775 63855047 80912 454589240 032145145 6776 741160 7537 7412 91389 9386 23121527 38125 510959650-
1.5. Zahraničné aktíva 3 847 7973 689153 153182 64015 470921 4061 959184 276136 256928 05253 144386 403112 082334 77929 321369 52831 9553 6845 803-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)210 6227884 0604 6971 43626 9775351 88364534 8614 2841 25369 7332 5073154 4092 201520133-
1.7. Ostatné aktíva3 387 4162 49939 089137 1213 184841 218404274 09689 7191 296 88343 58441 693350 88524 0451 211204 67835 8751 232984-
1.8. Celkom30 390 55861 032913 6171 021 56890 2897 528 94719 9513 151 729525 3127 881 631407 4071 016 9504 048 217914 81750 3362 197 316515 12446 31529 258-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 643 16044 873511 215617 92852 4894 482 59813 3962 045 789183 4393 908 181266 776385 6902 301 350430 62419 6331 038 427308 54532 20713 747-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 553 7141 944179 217111 17217 2631 345 3981 763514 61437 6731 887 37488 367163 305753 273203 2276 456146 29286 24910 1272 148-
2.2.2. Ústredná štátna správa 152 4933703 8721 63612717 61899734 6111 56725 9337 53516 30022 2672 5421636 4479 2241 285937-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 936 95342 560328 126505 12035 0993 119 58210 6361 496 564144 1991 994 874170 874206 0851 525 810224 85513 014885 688213 07220 79510 662-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 378 55822 021148 333130 2509 2811 439 0757 174523 23790 992587 48568 341101 698759 406148 4915 944278 34449 6028 8847 889-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 057 26118 514177 76398 54823 2951 060 1952 624898 56225 307733 33799 50191 738335 40459 8416 296251 859162 77711 7002 319-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 237 45710 37788 83021 53921 474271 3622 155214 30715 457161 10584 72752 897107 76041 8454 24056 67676 9015 8051 585-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov439 8782 85030 4625 21156039 258183221 4115 04627 94012 6588 38756 9132 9703577 57013 9204 181296-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 379 9265 28758 47171 7981 261749 575286462 8444 804544 2922 11630 454170 73115 0261 699187 61371 9561 714438-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 206 8492 025492270 7822 523613 58583837515 353628 2112 0499 720299 7386 736170353 348693211454-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 115 2551 314492270 7201 874535 095838614 603628 2112 0499 719292 1486 241113350 933691209450-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 59371106264978 49003697500017 590495572 415224-
2.2.3.4. REPO operácie294 28501 5385 54006 727074 39012 54745 8419832 929131 2629 7876042 137000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)462 8748020282204 13608 3843 391316 43171044 8239 54771 74821502 3483667-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 352 8003 712198 52059 6465031 115 2061297 22982 4211 073 0241 46458 107875 80647 531350451 99185 6651 624120-
2.4.1. do 1 roka 5)329 316155 54910 0835517 524010 36314 542225 66275 9052 5509 408026 9416021100-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)164 2681585 4172 282121 441010 4962 47355 40502 61950 6773 15909 0021 092456-
2.4.3. nad 2 roky3 859 2173 538187 55447 2814471 076 2411276 37065 406791 9571 45749 583822 57934 964350416 04883 9711 469114-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 398 6018 84697 68460 59016 380437 5592 705428 24926 391509 40058 263129 259390 65257 4477 676112 29251 3393 8692 907-
2.6. Zahraničné pasíva3 104 8652 01459 802146 72819 288544 9823 276138 715129 944796 21156 995352 238125 394278 09921 339381 27546 6271 93810 408-
2.7. Ostatné pasíva 3 428 2581 50646 194135 8541 629944 466573233 36399 7261 278 38423 19946 833345 46829 3681 123213 33120 6006 6412 009-
2.8. Celkom30 390 55861 032913 6171 021 56890 2897 528 94719 9513 151 729525 3127 881 631407 4071 016 9504 048 217914 81750 3362 197 316515 12446 31529 258-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt