Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 902 15039 377581 579504 58580 7624 657 57215 9322 049 030279 5414 382 907262 029420 5232 468 260408 02115 9311 396 181303 03636 88420 124-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 693 0852 718208 249191 25021 9641 663 7941 898306 49777 1592 013 50426 423137 344450 617272 6605 434263 74844 5355 2925 085-
1.1.2. Verejná správa1 157 2541 00028 71226 5531 001382 450503113 9069 757213 6378 68733 480267 1234 03513056 6717 8661 743108-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 051 81135 660344 618286 78257 7972 611 32813 5311 628 627192 6252 155 766226 919249 6991 750 520131 32610 3671 075 762250 63529 84914 931-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 523 23515 861164 410112 40426 696905 6236 282719 68267 096870 624100 92995 032875 22849 9745 327382 184107 10618 7777 883-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 241 94518 843143 144113 30424 0301 448 9346 849818 400115 2081 091 318118 868112 064608 93935 2784 151439 088134 3259 2026 560-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 598 0633 49622 6588 4813 341178 93659566 06913 225153 69029 88813 81059 3782 04538426 45513 1532 459779-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 830 68413 77585 54888 87212 694998 5215 834631 78886 365848 86873 71084 658365 17621 7553 122394 595110 1645 2395 303-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 813 1991 57234 93815 9517 995271 477420120 54315 61888 76015 27013 596184 38511 47864518 03811 0081 505478-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 196 00894036 82453 7896 989251 91039975 48110 274143 3766 85641 306261 50745 772886249 9387 8941 868490-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)90 617162387 286814 861015 0624550 4482651 2964 84830424 5521 31030-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 933 76412 890109 856219 34310 0681 056 140408637 86323 375977 27755 839251 353934 971175 5794 992316 333141 3726 1061 212-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 873 25950356 11724 4751 903572 98215683 2349 991450 649804104 673394 12392 7101 43523 62554 8461 032345-
1.2.1.1. do 1 roka 408 22103 0481 704317 890014 009710264 159066 67014045 764102 7671 236830-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 117 648313 554118621 73524 8591 01526 664055945 85511 48331 412285684-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 347 39047349 51522 6531 866543 35715464 3668 266159 82680437 444348 12835 4631 42319 44653 325881341-
1.2.2. Verejná správa 1 655 17812 17433 83990 1426 492336 694147263 8849 408269 25117 96353 240377 29651 9602 28489 19136 4514 762768-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 405 32721219 900104 7261 673146 464105290 7453 976257 37737 07293 440163 55230 9091 273203 51750 07531299-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 1630195203 016064355 793240293120527405001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 244 43751057 31821 75681285 56460191 7267 062387 0459 1169 315193 7748 50022046 43124 6991 259554-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 478 891259 8877 673-1 39444 622062 3471 187218 1909117 573108 0591 166316 5041 94519320-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny765 54648547 43114 0831 475240 94260129 3795 875168 8558 2051 74285 7157 33421729 92722 7541 067534-
1.5. Zahraničné aktíva 4 009 7553 702168 051172 08031 475955 9152 326233 004131 633929 48058 228412 365126 631334 38930 962371 78943 8283 8975 495-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)214 0118084 1614 6901 51426 1995453 32065734 4224 2001 34271 9652 6312904 7712 402585121-
1.7. Ostatné aktíva4 369 6582 65147 447154 8382 4871 125 956354342 584133 4151 711 45745 16455 346398 22030 7231 073279 77836 2731 892947-
1.8. Celkom32 733 09359 938968 4311 077 342126 3878 110 36419 1333 507 534575 7308 478 381434 8191 150 5394 193 935960 36953 4712 414 433551 66350 62328 455-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 090 26344 180528 448644 70072 1194 544 72412 5622 214 935175 4603 917 748305 278460 9122 283 460438 77818 7531 075 108316 39536 70212 955-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 038 7233 652204 996133 20024 5821 371 5222 155652 53936 5051 955 494127 212253 088783 492209 8796 967162 69797 56813 1752 707-
2.2.2. Ústredná štátna správa 181 5923643 7623 49014429 99665841 2971 65731 39810 36410 34226 4831 4851667 42510 0612 501950-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 869 94740 165319 690508 01047 3933 143 2069 7491 521 099137 2981 930 856167 702197 4821 473 485227 41411 620904 986208 76621 0269 298-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 092 84419 560136 251124 27110 4321 337 2066 158489 73980 597542 57262 18682 336719 292146 9175 279275 16846 0098 8716 223-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 186 68318 991182 316107 26532 2881 102 5062 960963 92230 464700 611102 935102 200333 09266 4235 491261 982161 16212 0752 751-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 462 18710 10894 45624 08028 660280 3262 455375 68218 746156 85987 39557 917119 53948 4813 75071 07776 5936 0642 013-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov325 7133 29229 2776 7651 33244 097206110 5356 78225 14313 00311 05443 5352 4773199 92113 4804 495289-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 398 7835 59158 58376 4202 296778 083299477 7054 936518 6092 53733 229170 01815 4651 422180 98471 0891 517449-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 200 7771 614130260 6264 673620 42163137815 922625 8592 17810 493298 6694 086158354 26259780324-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 095 721863130260 5653 607532 102631015 037625 8592 17810 492289 7863 945158349 69859476324-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace105 0577510611 06688 31903788850018 88314104 564350-
2.2.3.4. REPO operácie389 642099315 848083 073067 06010 31561 8144032 453122 4329 98869113 57499800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)519 88014340064907 37207 0263 049365 45494449 11610 57073 59120801 3372194-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 821 8913 568212 59862 0721 7451 212 3722390 51080 4361 176 6792 92376 375954 01251 500402494 58599 6892 42289-
2.4.1. do 1 roka 5)478 812975 32812 097121 424032 61214 496320 129109 0821 7859 234049 5142 7542500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)210 8041506 7042 595030 609027 5692 18430 9461713 70794 0832 37307 4552 173862-
2.4.3. nad 2 roky4 132 2743 322200 56647 3801 7441 160 3392330 32963 756825 6042 74263 586858 14439 893402437 61694 7622 08787-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 350 6788 45398 16557 12415 138416 4092 540402 11525 202525 90348 244135 467380 00354 78010 847114 85151 5473 8912 745-
2.6. Zahraničné pasíva3 500 2331 83872 780154 71334 679686 5943 413182 305152 292815 30255 690364 899151 141302 43522 071437 90060 0832 09810 400-
2.7. Ostatné pasíva 4 450 1481 75656 040158 0842 7061 242 893616310 643139 2911 677 29521 74063 770414 74939 2851 190291 98922 6125 4892 172-
2.8. Celkom32 733 09359 938968 4311 077 342126 3878 110 36419 1333 507 534575 7308 478 381434 8191 150 5394 193 935960 36953 4712 414 433551 66350 62328 455-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt