Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 452 36639 011606 588519 99885 1304 838 72115 1112 190 858305 2804 426 790268 412441 6262 512 079435 85816 5241 401 541311 04737 79219 465-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 093 9612 626229 519210 49726 6501 827 5781 109324 823106 3372 070 44427 288154 152482 716299 2875 926276 63243 1375 2404 026-
1.1.2. Verejná správa1 163 0401 15229 39025 0351 026391 147467120 9929 080201 3467 65334 314270 9564 07415955 1319 5901 52898-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 195 36535 233347 679284 46657 4542 619 99613 5351 745 043189 8632 155 000233 471253 1601 758 407132 49710 4391 069 778258 32031 02415 341-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 652 26015 844167 266111 80726 970919 8126 134813 23767 629874 196104 69397 515881 17050 5525 673380 389109 65219 7218 082-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 245 05918 331144 790110 28523 7781 448 2566 913831 760114 4261 084 626121 353108 975610 29735 0004 106436 373136 4419 3496 766-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 604 9043 44523 2678 8173 349184 76261963 34913 192153 03130 62314 78059 7322 05438627 26713 6762 555804-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 815 50713 31385 70685 40112 656990 6445 844641 49385 468842 12774 95279 433366 41621 2203 058390 907111 6105 2585 462-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 824 6481 57335 81716 0677 773272 850450126 91815 76689 46815 77814 762184 14911 72666218 19911 1551 535500-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 208 2341 05135 43554 8266 618247 95348483 1577 778151 0347 02045 300262 00846 261657246 23510 4701 947493-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)89 80761867 547883 975316 8892945 1444041 3724 93168546 7811 75670-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 885 91113 327120 783225 95911 2571 078 706461569 71424 135993 35649 939246 330912 857169 4405 159315 270143 0206 1981 152-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 891 99653967 71924 1292 522590 51915474 42510 387462 19690896 245396 01586 7511 38620 66756 3421 093327-
1.2.1.1. do 1 roka 422 01024 7091 48618910 224413 3831 135286 894158 55859541 686101 9861 085620-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 129 639434 930951624 22105 3891 12528 941030450 74512 1092649992777-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 340 34849358 08022 5482 317556 07415055 6538 127146 36190737 383344 67532 9561 37418 03254 265953320-
1.2.2. Verejná správa 1 617 61512 55733 18094 4247 090334 838228255 9809 689263 84222 68748 758351 20752 1952 38288 67135 1184 769771-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 376 30023119 884107 4061 645153 34979239 3094 059267 31826 344101 327165 63530 4941 391205 93251 56033654-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 8330255301 272015358 264841893495595-21001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 221 43753858 23922 188-44275 34760190 8416 781381 5818 9039 794188 9588 15821845 77322 8291 272547-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 485 4832510 5407 953-1 34444 565067 6641 061220 3488887 609107 0611 176315 8501 7892950-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny735 95451347 69914 2351 300230 78260123 1775 720161 2338 0152 18581 8976 98221629 92321 040977547-
1.5. Zahraničné aktíva 4 195 4693 457169 770189 72933 6901 006 3593 481242 008139 376915 17360 616470 237131 930356 30030 737392 64546 0223 9395 488-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)222 4358294 2884 3561 52726 7745461 55366534 4134 1141 41971 4882 6942934 9542 422591123-
1.7. Ostatné aktíva4 835 0232 53936 002221 1352 9861 340 373345382 316180 7881 754 26644 96354 515429 40431 9971 198310 97239 4781 7471 006-
1.8. Celkom33 872 64459 701995 6951 183 418134 5478 567 55219 5123 637 294657 0778 563 843437 0341 224 1134 247 0651 005 00754 1342 470 292564 82151 53927 777-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 421 64243 641551 344668 10580 4274 626 27512 6782 307 722176 3513 919 222318 412496 5582 337 320447 82718 5181 052 519327 43237 29212 272-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 388 5053 994225 743158 98730 9391 428 2392 440751 67339 0751 983 004153 743286 922823 904220 5727 213154 243103 64614 1682 731-
2.2.2. Ústredná štátna správa 202 6374423 7073 78715431 54758450 9751 64533 1054 4869 77940 3072 1051837 46910 2272 135587-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 830 50039 205321 894505 33149 3343 166 4899 6541 505 074135 6311 903 113160 183199 8571 473 109225 15011 122890 807213 55920 9888 954-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 046 75618 493129 791122 64110 7121 275 4155 739491 68577 348556 28162 45481 119723 234141 5855 129289 41146 8378 8825 682-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 237 10919 328188 201115 97833 7441 175 1413 224948 11534 921691 55794 751105 112311 98970 6585 372261 920165 10811 9912 963-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 506 20910 470104 20633 24430 636333 0312 702340 85121 997149 98281 70158 158117 00552 8323 66580 14879 4056 1762 147-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov306 9453 04826 4197 6051 06746 17923496 8887 97127 65310 97412 19932 7782 79432212 83513 7094 270405-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 423 9565 81057 57675 1292 041795 931288510 3764 953513 9222 07634 755162 20615 0321 385168 93771 9941 545411-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 114 7371 38434246 9794 878617 94769140416 197595 2662 35711 171291 4474 191146320 914616115309-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 005 50767834246 9214 045524 216691015 223595 2662 35711 135283 2503 985146316 842607111309-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace109 23170605883393 731040497400368 19720604 072940-
2.2.3.4. REPO operácie431 89703 86819 733097 986064 8707 16560 0096212 455146 4398 71647518 56299800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)553 34317144797305 05008 6403 562371 66372352 6987 451100 69021501 0372495-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 978 4203 890227 43961 7611 7711 277 1847400 98481 2971 224 4073 03973 910954 74954 812395510 84799 3242 60481-
2.4.1. do 1 roka 5)542 4091537 31113 702826 383045 64316 057361 702103 6641 0008 303055 7042 4702990-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)223 1901546 8352 548034 632529 9682 23326 29403 811102 5062 42809 2422 452810-
2.4.3. nad 2 roky4 212 8213 583213 29345 5111 7631 216 1692325 37363 007836 4113 02966 435851 24344 081395445 90194 4022 22381-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 323 3178 12796 49958 60214 571414 8982 558398 09126 862515 10347 307134 669370 79552 82810 726118 64548 5804 4562 681-
2.6. Zahraničné pasíva3 746 3681 85473 229165 33634 872799 3263 631191 886185 714806 46855 174398 858157 480305 99523 090478 81862 4472 19110 350-
2.7. Ostatné pasíva 4 849 5532 01846 737228 6412 9061 444 819638329 971183 2911 726 98012 37967 420419 27042 8551 192309 46326 0014 9722 298-
2.8. Celkom33 872 64459 701995 6951 183 418134 5478 567 55219 5123 637 294657 0778 563 843437 0341 224 1134 247 0651 005 00754 1342 470 292564 82151 53927 777-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt