Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 669 71038 651614 872530 45683 1754 916 93715 2082 241 934304 0264 465 706276 260462 7372 487 969458 22214 4851 402 142317 94538 98519 121-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 307 0662 741238 508219 00425 3051 922 2691 338327 248108 8852 119 31527 465172 735476 093319 4343 993290 96145 6976 0753 688-
1.1.2. Verejná správa1 170 0201 06029 72025 4811 027401 986423123 3189 005201 0628 03634 197265 7584 29615752 89810 0761 52092-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 192 62434 851346 644285 97156 8432 592 68213 4471 791 368186 1362 145 329240 759255 8051 746 118134 49210 3351 058 283262 17231 39015 341-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 700 35215 980166 865114 27127 155917 9265 976833 36967 472880 662108 31098 539894 69952 0295 580379 738111 78919 9927 982-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 256 19117 850144 270113 90123 9271 440 9786 918845 394112 9351 083 045124 774110 395615 23834 6044 057430 476138 0589 3726 899-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 617 0673 34823 0018 8323 398185 69958565 91513 144157 57631 73515 02062 8062 03538326 95714 0272 607808-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 806 18212 88185 28588 67312 709982 8675 824646 26184 229836 13376 16180 092367 26920 8093 006386 080112 6615 2425 567-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 832 9421 62135 98416 3967 820272 412509133 21815 56289 33616 87815 283185 16311 76066817 43911 3701 522524-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 150 7451 01435 31751 0025 674229 57755294 8365 709141 4487 25245 642230 70147 083694241 67510 5572 011459-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)85 33861916 794884 201017 7682040 1744241 2305 48377746 3941 768150-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 906 69013 096121 544230 20611 0751 080 061450605 84922 1071 011 89241 362235 645886 573174 1114 950319 085142 1206 5631 127-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 867 53455469 97824 7562 517597 00712474 02610 592455 4621 02488 286378 45889 5291 42020 17252 2171 412309-
1.2.1.1. do 1 roka 394 90303 3511 6383112 9681212 3761 220265 260249 74395443 81202 0711 2911740-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 133 599457 8561312125 64204 9921 22027 632041152 54811 30317479461057-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 339 03251058 77122 9872 465558 39711256 6588 152162 5701 02238 132324 95634 4141 41917 35449 9801 133302-
1.2.2. Verejná správa 1 585 69312 31531 68296 3976 941326 511215256 5687 341258 87019 53846 853341 49653 2232 69486 61133 6254 813747-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 453 46322719 884109 0531 617156 543111275 2554 174297 56020 800100 506166 61931 359836212 30256 27833871-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)64 0620315301 289046660 9651241718045628-15001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 203 90951157 50522 284289267 24559188 6506 569374 2358 46410 200188 0418 26321146 06824 0331 281553-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 485 0462510 5047 952-1 05645 550066 6001 028218 4979337 209107 8531 225316 6931 7342960-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny718 86348647 00114 3321 345221 69559122 0505 541155 7387 5312 99180 1887 03820929 37522 299985553-
1.5. Zahraničné aktíva 4 290 2433 606174 846185 02034 526993 4113 083258 574137 430952 44064 002494 623135 081362 27531 918406 38149 0643 9625 844-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)220 4328374 2434 2651 88026 2895159 90067634 4344 1171 42271 1952 7112905 0172 499606125-
1.7. Ostatné aktíva4 824 2342 38835 904218 0842 6651 351 199343373 084185 3181 736 97443 25257 969433 68535 3831 206304 64940 4011 7301 094-
1.8. Celkom34 178 63559 0901 008 9451 190 369133 6108 636 43119 1923 727 993656 1898 636 646437 5811 262 7684 203 3511 041 52853 0682 482 687576 05953 12827 869-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 647 26843 493565 004664 51781 2094 659 51312 3912 396 637170 3523 979 917322 355528 0812 310 071455 62418 6351 062 089338 84538 53512 107-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 606 5143 638234 898168 54931 0431 469 5132 474771 76536 9932 027 625162 343319 243845 161229 9477 457170 223111 29614 3462 892-
2.2.2. Ústredná štátna správa 190 9067244 5736 29313937 19537542 0252 24438 8223 81012 20718 5962 4071799 0199 6282 669280-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 849 84839 131325 533489 67550 0273 152 8059 5421 582 847131 1151 913 470156 202196 6311 446 314223 27010 998882 847217 92121 5208 935-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 993 74118 176127 882119 59010 7841 233 5315 474515 27775 322551 94464 09179 471715 990127 7904 978288 83745 8098 7955 406-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 315 47519 670194 125102 72734 1111 200 6063 259991 54736 472710 22889 537103 417299 31779 9325 235262 282170 36312 6473 182-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 528 71210 653109 82130 68031 211346 5752 733339 71723 495155 46976 59756 841109 60561 7523 52382 64180 7616 6382 308-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov310 5423 09125 7586 16796447 998235105 3138 10627 38210 82312 42026 2773 05834112 83015 3924 387477-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 476 2215 92658 54665 8801 936806 033291546 5174 871527 3772 11734 156163 43515 1221 371166 81174 2101 622397-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 100 3171 28537242 4555 132619 78580938415 978586 1782 50011 722288 5676 884146317 78159677347-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 987 28656637242 3974 293522 234809014 939586 1782 50011 684280 5896 580146313 66859175347-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace113 03171905883997 55103841 03900387 97830404 113530-
2.2.3.4. REPO operácie440 31503 48924 903098 883075 6393 34365 120742 021142 4408 66463913 9471 15300-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)574 1851901 1091 91805 66608 9324 004385 23069652 2767 833105 203210089721104-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 993 6423 700226 77971 0062 0951 291 6537410 39979 8131 222 4243 68874 726946 30657 329395502 46597 2133 64498-
2.4.1. do 1 roka 5)524 743606 60310 583226 760046 34915 346351 12522 6643508 296054 0412 3651970-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)236 4961417 7546 397036 121528 6712 10626 04603 833110 1643 26509 7632 132980-
2.4.3. nad 2 roky4 232 4023 499212 42254 0262 0931 228 7722335 37962 361845 2533 68668 229835 79245 768395438 66192 7163 34898-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 282 9097 93093 47357 29814 865411 1582 385383 72026 253509 69639 765133 871372 32151 36510 396117 33546 9264 1532 595-
2.6. Zahraničné pasíva3 875 9161 77379 000168 12532 762815 9693 778211 383187 169827 09656 395407 922163 074330 00222 243501 36565 7492 11210 621-
2.7. Ostatné pasíva 4 804 7142 00543 580227 5052 6791 452 472631316 922188 5981 712 28314 68265 892403 74642 0051 189299 43326 4294 6632 344-
2.8. Celkom34 178 63559 0901 008 9451 190 369133 6108 636 43119 1923 727 993656 1898 636 646437 5811 262 7684 203 3511 041 52853 0682 482 687576 05953 12827 869-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt