Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 634 89340 599616 905534 12984 1234 937 29814 8942 214 482282 9884 433 867277 318455 7912 475 464465 30714 4861 429 115319 04239 08519 044-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 315 7954 480240 666215 33127 6431 951 1911 009328 61689 9842 096 32226 560164 539466 500324 8184 009324 46243 6616 0033 676-
1.1.2. Verejná správa1 143 9461 06329 25725 5011 007391 391421104 5788 824200 9598 11634 280266 8584 42615653 98611 5981 52591-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 175 15235 056346 982293 29755 4732 594 71613 4641 781 288184 1802 136 586242 642256 9721 742 106136 06310 3211 050 667263 78331 55615 277-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 705 09016 312166 778114 62726 900918 1725 990839 38666 936872 880109 75799 056898 43752 4975 613378 789112 82920 1317 881-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 239 12317 707144 349112 33623 7421 439 7376 924843 483112 1331 080 768125 007111 442615 60634 3634 047419 568138 5219 3906 952-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 618 6523 32723 2748 8973 376187 38659165 73313 169157 15431 89914 98862 8511 98138326 88114 1392 623815-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 792 52312 75085 06487 28512 621980 5645 821649 42483 527834 21376 28480 944367 21720 5512 987375 112112 9275 2325 607-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 827 9481 63036 01116 1547 745271 787512128 32615 43789 40116 82415 510185 53811 83167617 57511 4551 535530-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 146 1221 03035 64660 1974 746233 38655081 5155 095142 2017 50545 232222 60248 456658244 38510 8952 023445-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)84 82372086 137853 421016 9042040 7373731 2405 46274937 9251 540120-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 946 10213 482122 387228 4137 6521 083 377466616 41923 3501 025 96142 493243 858867 041179 5075 119333 153146 7176 7071 093-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 891 55657270 96624 546789605 72312476 80411 181468 6111 10194 414367 95494 4911 50020 11851 1491 513318-
1.2.1.1. do 1 roka 422 48003 3641 3133213 1401313 7951 446279 277255 4522 45348 73001 8791 4051790-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 132 080477 9552592627 04502 7991 32926 509049852 75310 75611 0259521267-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 336 99652559 64722 974731565 53811160 2108 406162 8251 09938 464312 74835 0051 50017 21448 7921 208311-
1.2.2. Verejná správa 1 544 93412 68231 33296 2615 240299 473236256 5367 930250 11620 12345 579334 45753 4392 76590 72633 1884 850707-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 509 61322820 089107 6061 623178 181106283 0794 239307 23421 269103 865164 63031 577854222 30962 38034468-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)61 9720325301 297045658 899125838425878-14001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 225 97851757 40723 027286275 62059191 0226 541382 7458 43511 369189 4047 93721346 22323 8911 283527-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 487 0492510 6748 588-1 05746 894068 380978216 9349156 922107 8991 533316 3311 7392910-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny738 93049246 73314 4391 343228 72659122 6425 563165 8117 5204 44781 5056 40421029 89222 152992527-
1.5. Zahraničné aktíva 4 384 4823 641179 775182 22134 7431 028 3383 342255 486124 4021 008 16766 712498 757135 915366 97231 819412 06548 1863 9415 413-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)221 8718414 2404 2891 84126 2455159 86667934 5194 1281 42172 5562 7212965 0592 509610130-
1.7. Ostatné aktíva5 334 0102 42936 417246 4573 3691 507 380366392 824269 9231 859 98344 84059 890474 92441 9911 184347 53842 7421 7541 155-
1.8. Celkom34 808 62661 5081 017 1631 218 589132 0148 859 55519 1783 730 104707 9398 804 141444 0481 271 1724 216 1381 065 02253 1252 572 462583 08853 38027 359-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 553 27045 292564 877661 03080 3784 672 05812 1722 368 134165 7583 944 820324 345522 0942 268 046455 33618 7161 064 039347 70138 47311 759-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 526 3033 793238 629168 48829 6911 494 0932 166720 69735 2542 000 756156 628308 203826 878233 5087 514174 762110 90214 3402 673-
2.2.2. Ústredná štátna správa 205 6911 5893 7316 74718635 84745455 9831 47939 6624 62713 42616 6782 1191729 38911 0162 586312-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 821 27539 910322 517485 79550 5013 142 1189 5521 591 454129 0251 904 402163 090200 4651 424 490219 70911 030879 888225 78321 5468 774-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 932 82618 315124 941117 71910 9011 215 9685 382495 70074 378547 55566 47579 457707 144125 8855 020282 63446 6178 7355 183-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 353 26920 326194 240102 58434 6571 197 1353 3921 020 10235 610710 57093 923104 199293 17078 6725 208269 301177 44812 7313 266-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 545 92111 272110 69531 23231 786340 2932 864348 69122 507156 93279 14457 783110 30660 1953 49990 74781 3076 6672 381-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov317 8043 09925 5066 37991747 768216106 9758 23032 03412 53513 93123 1773 32834712 87016 0894 404498-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 489 5445 95558 03964 9731 954809 074312564 4364 873521 6042 24432 485159 68715 1491 362165 68480 0521 660387-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 094 7641 27030240 3294 943620 66877836915 946584 3102 62111 942288 2657 269138315 23157580325-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 980 72354630240 2714 102522 157778014 893584 3102 62111 903280 2536 968138311 10756877325-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace114 04172405884198 51103691 05300398 01230104 124730-
2.2.3.4. REPO operácie440 41703 30625 1630108 347075 2833 09161 967714 867135 9117 88366312 7221 14300-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)595 5352131 0781 93305 49209 2664 016393 58572154 79513 413109 950236081721107-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 031 8473 730230 10471 6562 1731 304 1497423 57279 3161 233 0611 98376 141938 47658 946395509 71994 5343 88479-
2.4.1. do 1 roka 5)538 269607 16610 928026 563044 09315 175359 53023 0441 7488 275059 2012 2861980-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)240 1691558 3366 405036 992529 3772 12726 44903 832110 2543 456010 6272 0511030-
2.4.3. nad 2 roky4 253 4093 516214 60254 3232 1731 240 5942350 10262 014847 0821 98169 265826 47447 215395439 89190 1973 58379-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 248 5217 93393 88958 15312 837405 5442 362372 72226 062503 55539 634129 357370 28751 19010 215115 97944 6714 1322 540-
2.6. Zahraničné pasíva4 028 0032 17882 425172 07533 775852 1333 993217 623158 927896 91059 870412 852160 897339 53622 438542 86867 3052 19810 455-
2.7. Ostatné pasíva 5 351 4522 16344 790253 7422 8511 620 179644338 787273 8601 832 21017 49575 933465 01950 0641 125339 85728 0604 6732 419-
2.8. Celkom34 808 62661 5081 017 1631 218 589132 0148 859 55519 1783 730 104707 9398 804 141444 0481 271 1724 216 1381 065 02253 1252 572 462583 08853 38027 359-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt