Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 618 90939 419617 686538 44182 3234 930 29614 9322 211 342290 3384 433 167282 094453 4012 482 837463 04015 0081 406 478318 84039 26719 664-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 317 8813 419242 178221 77526 8511 939 5131 115325 01098 6732 106 67430 725161 450471 105323 1224 591313 23042 3456 1053 851-
1.1.2. Verejná správa1 142 2451 07330 45925 6831 019396 65741992 8418 787201 5518 24535 524268 4554 31415853 73711 7911 53291-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 158 78334 927345 049290 98354 4532 594 12613 3981 793 491182 8782 124 942243 124256 4271 743 277135 60410 2601 039 511264 70431 62915 722-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 704 27516 307165 835116 87726 047910 9625 967845 58566 811874 854109 82599 035901 67951 5075 574373 965113 25420 1908 133-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 233 42917 548143 727112 07523 7661 436 9196 920845 344111 4021 077 664125 504111 497615 01434 2734 032419 064139 2899 3917 102-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 617 8593 28923 0659 0003 385187 22559066 04113 100155 61832 13014 94462 6612 00438227 38414 4042 638831-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 789 62912 62684 81486 59912 622978 6625 817652 16382 895832 87776 54281 111366 68020 4572 972374 177113 3975 2175 697-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 825 9421 63435 84816 4767 759271 032513127 14015 40789 16916 83215 442185 67311 81267817 50311 4881 536574-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 139 4551 06435 29856 1064 556242 83751086 0114 646133 8297 46944 609221 13048 973650238 88210 8502 035488-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)81 62871905 926813 408016 5482038 5953271 2875 45585437 6001 313150-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 935 15913 743121 699224 9607 4481 088 721475631 31822 4831 015 77629 406238 797867 537182 6895 178330 892147 3096 7271 069-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 900 44258370 86524 993828607 64511181 21010 952476 6911 10491 340363 00394 6151 52222 41251 0241 544304-
1.2.1.1. do 1 roka 430 27403 4121 4952212 6941213 2791 478290 725252 3852 49648 52902 0911 4821720-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 133 440476 9352412627 70363 4491 24827 566038352 78210 94511 0329471296-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 336 72853660 51823 257780567 2489364 4828 226158 4001 10238 572307 72535 1411 52219 28948 5951 243298-
1.2.2. Verejná správa 1 524 74112 94530 82495 6184 891301 261263261 4507 301234 58022 43544 837327 48254 8392 73485 52032 9404 822698-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 509 97621620 010104 3491 729179 815101288 6584 230304 5055 867102 620177 05233 235922222 96063 34536267-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 7850325201 297045957 80570978305718-40001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 243 33552457 38523 1381 827292 82859191 6356 803379 5718 56811 126189 8157 94821046 81323 7751 309554-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 488 4142510 7498 58048344 806069 6991 028217 0179466 931108 1551 573316 3991 7282920-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny754 92149946 63614 5581 344248 02259121 9365 775162 5547 6224 19581 6606 37520830 41422 0471 017554-
1.5. Zahraničné aktíva 4 254 5673 857178 493173 80035 4561 009 2723 237245 344121 775969 76362 128488 042127 384349 95530 243405 85746 0083 9525 529-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)221 5378454 2474 2881 83326 2355059 40767634 8514 0761 42072 4012 6982955 0772 525614140-
1.7. Ostatné aktíva4 543 5732 51433 461205 5602 9221 250 912322339 119197 5761 615 80243 04752 328443 36435 0361 057278 39540 4241 7341 379-
1.8. Celkom33 877 10060 9031 013 0031 170 241131 8058 599 56119 0743 678 167639 7098 506 735429 3911 245 2114 184 1691 041 93952 0002 472 710578 87953 60328 339-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 485 90544 634563 339657 92479 9584 656 94612 1162 348 171165 4853 933 333325 682520 7342 274 778452 49618 4251 046 634346 49038 76012 104-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 480 1393 903235 461171 46830 2391 501 9022 189678 62937 6681 990 314149 195308 023831 643235 5827 277174 652107 22614 7682 884-
2.2.2. Ústredná štátna správa 189 1731 4593 4684 85319035 82949344 93195934 1385 00613 38820 1831 9991808 15311 4972 447289-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 816 59339 272324 410481 60349 5293 119 2159 4341 624 611126 8581 908 881171 481199 3231 422 952214 91510 968863 829227 76721 5458 931-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 896 26617 785127 454115 07310 8861 198 3395 189488 58473 653544 20267 70879 176713 456124 0544 911269 85447 2048 7385 316-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 403 98220 229193 864105 64734 4351 196 6573 4631 041 96834 948718 665101 185103 141302 23677 8235 264272 904178 82312 7303 290-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 567 58111 127110 14034 52231 530336 7742 952361 10621 785160 23385 24657 796108 18059 4253 54495 20281 3506 6692 382-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov317 6513 14425 4936 55296547 885203108 6748 38230 25213 71913 76821 3263 37834112 80516 3734 391519-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 518 7515 95958 23164 5731 940811 998308572 1884 781528 1802 22031 577172 73015 0201 378164 89781 1001 670389-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 088 7621 25830238 5364 208621 34278235415 860584 2362 51312 166287 7787 740132311 16958177325-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 973 80653030238 4793 354522 064782014 799584 2362 51312 127279 8007 283132307 02757674325-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace114 95672805785499 27803541 06100397 97845704 142530-
2.2.3.4. REPO operácie427 58303 06222 3470102 877093 7052 39761 778754 840119 4825 2986619 9021 15900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)581 7812191 0721 11105 47709 3723 473384 96071954 73913 753105 892216075622100-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 038 2703 707230 27872 0782 1811 303 7237431 76877 0531 247 7381 99077 508935 91957 987394497 66494 3983 87776-
2.4.1. do 1 roka 5)551 352607 9079 562529 279043 02815 491373 29924 6031 7858 857055 5161 7651920-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)241 9871548 4446 597039 237528 1932 23626 54403 829110 1173 190011 3961 9381070-
2.4.3. nad 2 roky4 244 9323 493213 92755 9192 1761 235 2072360 54759 326847 8951 98869 076824 01745 940394430 75290 6953 57776-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 247 0917 88093 25657 57814 186405 9732 350376 89725 917506 64519 109128 681383 24751 15010 285115 72744 0424 1682 322-
2.6. Zahraničné pasíva3 960 7432 28483 462168 21332 235860 2143 926215 242166 661857 76759 869400 431151 915332 25421 720534 77567 5632 21210 483-
2.7. Ostatné pasíva 4 563 3112 17841 596213 3373 2451 367 228675296 717201 1201 576 29222 02263 118424 55742 160961277 91025 6304 5653 254-
2.8. Celkom33 877 10060 9031 013 0031 170 241131 8058 599 56119 0743 678 167639 7098 506 735429 3911 245 2114 184 1691 041 93952 0002 472 710578 87953 60328 339-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt