Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 628 73339 271618 243537 11881 3694 896 32114 8422 273 048299 4614 399 841286 691459 4562 474 910459 39215 4421 411 355322 63539 33719 718-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 326 9563 524243 573224 05126 1101 917 2571 044368 929108 7732 070 22029 998164 798465 343317 5865 015329 55645 0576 1223 879-
1.1.2. Verejná správa1 137 6621 08330 15825 2841 011391 39742292 1148 749198 73311 16536 957268 2814 33615654 58911 7021 52491-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 164 11534 665344 512287 78354 2482 587 66713 3761 812 005181 9392 130 888245 528257 7011 741 286137 47010 2711 027 210265 87631 69015 748-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 699 24316 187165 563115 85525 872913 7475 968847 27966 020876 695111 23499 275894 70852 9025 598368 189113 93320 2198 116-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 231 04417 437143 829110 67623 7941 434 6746 936848 158110 9691 076 290125 960111 267615 64434 3884 024417 820139 7569 4227 154-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 617 6323 26423 1978 6123 391185 43359367 48212 968154 90932 29015 93362 6611 98138027 34814 5322 657838-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 786 42912 53384 58685 64512 640979 7515 825651 80882 548832 13476 76379 954366 97520 3732 962373 017113 7095 2065 734-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 826 9831 64036 04616 4197 763269 490518128 86815 45389 24716 90715 380186 00812 03468217 45511 5151 558582-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 147 7021 03434 93254 7214 501235 90247397 9524 921137 2677 93045 914225 16249 448646233 94910 9182 032479-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)86 13371876 530833 344018 6152840 6364071 2485 77173337 2521 272180-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 963 92913 214123 368226 3977 7761 099 790467641 71922 7181 014 05931 198234 993870 447187 4305 168330 407147 9826 7961 037-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 921 54657972 88725 778931613 49510084 41011 273478 0381 16389 189369 59198 2071 31321 92751 1351 530276-
1.2.1.1. do 1 roka 418 98503 4451 0292913 0611014 4201 335280 785250 8202 74747 45902 1781 4731920-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 138 274547 9862372529 87063 6231 25628 534041152 98011 30629049471336-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 364 28852661 45624 512877570 5648466 3678 682168 7191 16137 958313 86439 4421 31118 84548 7151 205270-
1.2.2. Verejná správa 1 525 94712 31530 01795 5335 104304 229265264 5927 230234 29924 38641 323323 88856 3942 77885 81332 8694 913706-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 516 43532020 464105 0861 741182 066102292 7174 215301 7225 649104 481176 96832 8291 077222 66763 97835355-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 5150325201 345045956 790701198321 2138-9001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 232 53852557 20022 5531 828278 42359190 5816 583380 7428 61310 500189 1789 16520951 73123 3771 272552-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 488 9092510 8188 58048445 524069 663978216 0149696 936108 5281 566316 8021 7422770-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny743 63050046 38213 9731 344232 89959120 9185 605164 7287 6443 56480 6507 59920634 92921 635995552-
1.5. Zahraničné aktíva 4 256 8753 496174 536174 10734 8711 004 9673 359243 014122 557988 24263 761487 344128 277346 08328 998404 56044 6984 0065 484-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)220 9048494 3014 2681 83526 0505058 92168634 7014 0541 43772 4812 6952945 1112 553617141-
1.7. Ostatné aktíva4 393 7842 36433 434196 7752 7131 215 854291325 758189 5111 579 90040 82756 346417 25335 268981255 33239 4901 6861 318-
1.8. Celkom33 756 55159 7191 011 1141 161 269130 3908 522 74719 0673 733 042641 5798 454 275435 2111 250 1954 153 3781 041 24651 1002 457 768580 73753 71428 252-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 511 08043 691558 573659 10075 0524 632 67611 9002 396 829163 9573 950 114328 970524 8912 265 240456 01318 2701 037 585349 37338 84611 936-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 507 4804 234233 265176 44025 7381 501 8592 208688 19334 9362 006 380153 751314 358830 689233 9767 354170 340108 95614 8042 840-
2.2.2. Ústredná štátna správa 192 4614033 0323 25219736 29054852 4621 31236 6194 13115 00415 7792 3081866 48011 9702 488266-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 811 13939 054322 276479 40849 1173 094 5279 1441 656 174127 7091 907 115171 088195 5291 418 772219 72910 731860 765228 44721 5548 830-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 895 78317 960123 918115 41510 7221 186 3375 085497 42473 332548 12867 04379 489717 283123 8104 872270 28346 2058 4775 338-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 412 93719 841195 432105 28434 2171 192 2523 3701 057 90936 508718 589101 477101 889298 79080 7165 254267 959180 44313 0073 168-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 563 17810 755110 98134 90931 231330 3772 862355 90923 070162 64584 62156 367107 96360 6343 55996 77883 5876 9312 243-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov328 7553 14425 8626 1821 05548 548205120 4808 66230 20213 94214 28819 9683 57433911 47716 4654 362536-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 521 0045 94258 58964 1931 931813 327303581 5204 776525 7422 91431 234170 85916 5081 357159 70480 3911 715389-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 084 2481 25330238 3174 178622 85868933915 568578 8872 49512 232287 0937 938127311 60557070324-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 969 18351930238 2603 309523 247689014 508578 8872 49512 193279 5487 649127307 09256367324-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 06673305786999 61103391 06000397 54528904 513730-
2.2.3.4. REPO operácie418 17002 89620 392093 0800100 5022 30161 511731 919115 6067 26547810 9181 22900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)571 9072271 08091105 48609 3863 297376 87671654 22513 999104 761216070621103-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 066 6663 611233 09372 8022 1761 305 66610441 58673 8011 242 4451 95379 546952 86357 750354500 63494 4993 87675-
2.4.1. do 1 roka 5)556 011607 9699 680032 986042 40815 326374 39124 6201 8558 095056 8711 5531950-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)242 6451859 8036 796039 706528 3592 37524 97703 942109 7603 504011 1761 9501070-
2.4.3. nad 2 roky4 268 0093 366215 32156 3262 1761 232 9745370 81956 100843 0771 95170 984841 24846 151354432 58790 9963 57475-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 258 4917 89392 95657 31813 922405 9282 334377 82925 746504 74321 261128 255394 56451 52510 271116 01943 7174 2092 288-
2.6. Zahraničné pasíva3 930 5062 24184 899165 74631 771843 8104 136220 289179 485827 05959 663396 584153 636329 45421 034541 00767 4772 21610 357-
2.7. Ostatné pasíva 4 417 9032 05740 513205 3927 4691 329 181687287 123195 2931 553 03822 64866 694373 07641 743956262 52324 9654 5463 493-
2.8. Celkom33 756 55159 7191 011 1141 161 269130 3908 522 74719 0673 733 042641 5798 454 275435 2111 250 1954 153 3781 041 24651 1002 457 768580 73753 71428 252-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt