Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 473 92138 916609 703544 22780 3814 858 08314 6572 221 510268 3384 376 091322 329481 3502 452 355447 21815 8901 378 414326 35838 10120 409-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 167 1613 159236 226231 19824 3971 869 389839323 36279 4952 046 21863 359173 327457 201307 3705 555295 80845 3804 8773 778-
1.1.2. Verejná správa1 140 9531 08629 88624 6531 016393 65042691 3218 596199 42411 71350 029258 0004 35415253 43711 7571 45392-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 165 80734 671343 591288 37654 9682 595 04413 3921 806 827180 2472 130 449247 257257 9941 737 154135 49410 1831 029 169269 22131 77016 539-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 710 52216 298165 106114 77825 759912 5425 978850 13865 679874 880111 67999 405905 77052 5365 549368 330115 78820 3078 577-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 227 59817 315143 654110 38223 8431 433 1216 950850 269110 4621 073 606126 551111 545616 26834 0893 998415 914140 2309 4017 457-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 618 8203 23723 3798 6463 388185 39759367 99212 930154 74032 55716 12462 5631 95437527 62214 6532 670848-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 779 89012 43084 25484 66312 634978 5935 838652 84982 122829 72477 02180 034366 65220 1602 944370 773114 0075 1935 942-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 828 8881 64936 02117 0737 821269 131519129 42815 41089 14216 97315 387187 05311 97567917 51911 5701 538667-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 144 9551 05834 65555 8975 284245 77946489 8044 070145 7017 58945 784209 12747 752632237 71611 6012 042505-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)82 74301797 319823 602016 6183536 2621 4411 2655 9881 11837 2091 602200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 938 04313 507123 226229 51411 2031 097 963548621 44722 7571 000 44546 288226 926860 696188 7255 780333 841148 6046 5731 021-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 911 08358173 87925 6321 004617 96012285 50111 224470 0411 21480 184367 043100 1091 56322 74750 8621 418279-
1.2.1.1. do 1 roka 446 82503 5254832912 9491116 2761 505274 241241 47541 92848 66702 3563 302760-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 135 866658 0906351531 07373 1731 22131 263145346 86011 108181995312910-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 328 39251662 26424 514960573 93810466 0528 498164 5371 21138 256278 25540 3341 56219 57246 6071 212269-
1.2.2. Verejná správa 1 498 05712 69329 37498 5878 482300 139334246 5587 541222 77443 15342 748301 64457 4933 09188 76829 8784 800689-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 528 90323219 973105 2951 717179 86492289 3883 992307 6301 921103 994192 00931 1231 127222 32667 86435653-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)55 7740315601 356048552 80570847515268-2001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 223 44150856 19522 3441 839272 55659191 5826 274377 0599 23710 230192 3837 45220951 01123 4791 024568-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 490 1172511 0678 64849045 744070 728995212 7551 0926 830111 4451 650216 6891 7162410-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny733 32448345 12813 6961 349226 81259120 8545 279164 3048 1453 40080 9385 80220634 32221 763784568-
1.5. Zahraničné aktíva 4 201 5713 855175 940173 41433 943997 3633 330230 859118 795983 90665 900481 272125 548343 61128 339389 85241 7213 9245 612-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)224 8838594 3084 2711 80825 9904958 28268534 6614 1561 43977 0642 7092955 1172 568622142-
1.7. Ostatné aktíva4 562 8622 62834 127204 2043 0721 272 678295332 684198 7141 650 24842 23959 639420 55237 0381 071261 38140 5641 7281 360-
1.8. Celkom33 679 70960 2721 003 5301 178 029132 2468 525 98918 9393 656 367615 6518 475 215490 2131 260 9364 129 3471 027 27951 5912 418 834583 29951 97229 113-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 384 61543 530549 411674 01077 1974 627 49211 9282 299 025158 5013 958 283361 967535 4902 212 853451 23618 3201 020 399347 92037 05312 129-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 389 5983 457226 675196 14028 0351 484 6762 247594 52332 1072 014 451187 643324 651776 352234 1567 402160 613103 22213 2482 949-
2.2.2. Ústredná štátna správa 206 5961 4693 4374 13014946 89744051 4801 40039 7874 14816 31515 6271 1331755 64912 0842 277272-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 788 42138 605319 299473 74049 0133 095 9199 2411 653 022124 9941 904 045170 176194 5241 420 874215 94710 743854 137232 61421 5288 908-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 845 33217 843120 680113 62810 9441 178 2095 172487 43572 677539 29569 08678 675704 942120 6584 821265 22047 4778 5705 374-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 429 59319 522194 863106 15433 8391 197 8603 4211 060 28635 020725 56898 426101 764303 18780 9055 259267 436183 21412 8703 206-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 551 58310 476110 08634 84530 801330 7502 919356 06021 403164 00281 49757 07598 58560 3653 57697 68984 6126 8422 229-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov331 0493 12026 2296 4021 16648 939206122 8008 82632 01913 97513 83717 2633 59933911 38416 6604 285550-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 546 9615 92658 54864 9071 872818 171296581 4264 791529 5472 95430 852187 33916 9411 343158 36381 9421 742427-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 074 6441 24028235 6404 230623 21964833115 538574 1882 59112 414285 1017 470131311 20258688328-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 959 02050028235 5833 344522 813648014 474574 1882 59112 375277 6687 193131306 82157984328-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 624740057886100 40603311 06400397 43327704 381740-
2.2.3.4. REPO operácie438 85103 72818 318096 6310104 9701 75964 994731 671127 6446 91453310 2791 33700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)556 6312501 0531 33605 71809 5703 209366 45870549 13114 228104 10121306392198-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 043 2993 594235 97170 0722 6071 316 92310444 09772 9641 216 8251 92782 461949 34156 797354487 31997 8594 179700-
2.4.1. do 1 roka 5)563 940607 7537 049033 163038 03616 047354 73024 25141 0446 985051 5863 055179104-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)235 4111979 8775 597042 438526 7272 01324 93704 849101 6193 693011 4781 87910148-
2.4.3. nad 2 roky4 243 9483 337218 34157 4262 6071 241 3225379 33454 904837 1581 92573 361806 67846 119354424 25592 9253 898548-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 261 8128 09390 82757 01011 568401 0132 338378 56126 532496 58744 845126 370392 56853 18710 469115 05142 5874 2062 271-
2.6. Zahraničné pasíva3 823 4442 85284 131163 02932 156789 9693 955230 055149 879818 87861 450395 632157 099316 83921 152525 15468 9132 30210 219-
2.7. Ostatné pasíva 4 609 9071 95342 137212 5728 7181 384 874708295 059204 5661 618 18419 31971 852403 25845 1191 084270 91125 3814 2123 696-
2.8. Celkom33 679 70960 2721 003 5301 178 029132 2468 525 98918 9393 656 367615 6518 475 215490 2131 260 9364 129 3471 027 27951 5912 418 834583 29951 97229 113-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt