Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 315 43939 157599 328512 86581 0444 803 66515 1162 171 747285 0384 420 271266 462425 0732 499 265429 64216 2951 404 660308 09137 72019 585-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 978 9472 445223 530205 93123 1701 785 6991 124326 66385 2872 062 68726 477142 195478 028294 5605 750266 21743 8025 3824 237-
1.1.2. Verejná správa1 168 0561 01730 25023 5261 017392 184478119 3629 409209 7928 58034 099267 4494 02212955 8609 1661 716100-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 168 43735 695345 548283 40856 8572 625 78213 5141 725 722190 3422 147 792231 405248 7791 753 788131 06010 4161 082 583255 12330 62215 248-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 636 74916 051166 755112 10626 659917 7666 165797 27467 474872 316103 72096 273885 18950 8155 632384 949108 24319 3628 096-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 252 65818 675144 140111 85323 5411 453 2256 902832 601115 2031 086 767120 391107 251611 61435 1654 132436 497135 3729 3296 683-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 599 8343 51222 6238 6843 317181 05060663 75413 325153 28730 37014 26659 8372 07338426 78713 4412 518792-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 822 41713 58285 92787 24712 504998 1625 862637 03686 142844 41574 53078 815366 15521 4643 086391 317110 9045 2695 398-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 830 4071 58135 59015 9227 720274 013434131 81115 73689 06515 49114 170185 62211 62866118 39311 0271 542493-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 190 32295234 49352 7006 577250 47244779 0877 644142 8026 93243 920252 07844 774648254 77610 0921 928471-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)88 702171596 750814 319016 7611845 9073621 3344 90830436 3611 41440-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 905 27313 174115 642221 86010 3631 072 536415558 19623 1581 001 47749 610249 756931 993175 1225 132328 116142 4616 2621 213-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 873 41950862 44624 1362 139579 93715470 85110 514458 65980295 040394 55991 1921 49124 68855 2321 071350-
1.2.1.1. do 1 roka 413 38923 1561 484328 422013 3091 216277 513059 01372343 939103 2581 233780-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 126 657303 9221131123 79715 4611 18830 660045047 41612 16221 076295727-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 333 37347655 36822 5392 096547 71815352 0818 110150 48680235 577346 42035 0911 47920 35453 704920343-
1.2.2. Verejná správa 1 672 21712 44333 69691 5166 644344 274153259 8458 688276 30822 97853 955370 14253 9182 29394 09236 3744 899780-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 359 63722319 500106 2081 580148 325108227 5003 956266 51025 830100 761167 29230 0121 348209 33650 85529383-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)66 4690204801 274065163 87313915327562550001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 224 60555457 94722 21696276 24460186 6866 816378 8809 1739 788195 6199 85022446 21922 9601 273545-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 477 9022510 1557 951-1 39544 891061 8941 091218 4049947 614106 7491 345316 1001 78829320-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny746 70352947 79214 2651 491231 35360124 7925 725160 4768 1792 17488 8708 50522130 11921 172980525-
1.5. Zahraničné aktíva 4 163 5993 418170 924184 85932 517997 1163 019236 460127 997933 24460 873462 772127 191345 57931 545395 34046 7493 9975 683-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)223 5378134 3334 4101 53927 1265361 90866034 5394 1871 39671 7642 6772934 8672 386586126-
1.7. Ostatné aktíva4 392 7352 69535 194200 8583 3701 262 061339375 252146 8421 453 48446 35157 175430 09230 5181 170306 66638 8341 834965-
1.8. Celkom33 290 72959 812983 3881 147 115128 9338 440 02219 0043 590 257590 5648 285 768436 7961 206 1104 256 202994 01654 6622 484 925561 48451 67228 113-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 375 90043 691545 937655 49074 5214 635 60212 6452 285 333174 8023 943 993317 137483 0612 297 299442 29119 1081 082 424325 13637 43012 542-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 335 9383 464216 820147 86625 5431 413 7222 221717 98838 6432 018 755151 206272 264814 175220 6147 566170 096101 49713 4992 733-
2.2.2. Ústredná štátna správa 196 6217204 0964 99715131 50967049 6651 84630 7964 54511 69831 9811 8611788 82310 3122 773627-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 843 34139 507325 021502 62748 8273 190 3719 7541 517 680134 3131 894 442161 386199 0991 451 143219 81611 364903 505213 32721 1589 182-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 067 01718 829136 279128 50310 5891 326 1605 973490 76277 389535 01161 23782 092701 656138 9395 112293 73945 8298 9175 966-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 222 51019 200184 821112 43333 4261 140 5683 067961 40933 530692 21297 673103 807324 78568 6095 461263 475165 88512 1482 904-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 498 37410 36298 26429 85030 348313 9052 557365 08321 008149 78083 35758 134121 58550 9693 75772 08681 0866 2422 110-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov315 5753 20828 5447 9751 08445 084219100 2167 47427 72612 16011 54837 1992 59430512 32313 5294 386372-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 408 5615 63058 01374 6081 994781 579291496 1105 048514 7062 15634 125166 00115 0461 399179 06671 2701 519422-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 133 0331 47835249 4794 812616 64171439316 085603 8942 26110 707292 8303 810151329 05759492312-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 025 21377635249 4193 987524 924714015 172603 8942 26110 675284 6123 549151324 37258388312-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace107 82070106082591 717039391300328 21826104 6851140-
2.2.3.4. REPO operácie420 78103 88612 2120107 002065 1167 30963 3252152 493131 8728 45864017 2341 01900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)561 95715542578605 40107 5283 292385 49981049 7859 04197 85420301 1582195-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 906 9163 803222 37862 0711 7601 255 1822389 42580 5231 196 5163 03176 185951 49354 647391508 72198 3462 44193-
2.4.1. do 1 roka 5)509 826985 62813 735126 202040 56415 282335 442107 7271 2608 856052 1152 6822250-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)218 7961697 0602 638034 632029 7051 69326 68104 11997 6082 59009 8471 97578-1-
2.4.3. nad 2 roky4 178 2943 537209 69045 6981 7591 194 3482319 15663 548834 3933 02164 339852 62543 201391446 75993 6892 13994-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 328 4168 37998 20258 82214 950414 8642 525396 98327 187514 40648 856135 643371 05554 19210 936117 16249 9664 2882 704-
2.6. Zahraničné pasíva3 653 5431 89471 143158 85134 809761 5713 236184 326150 972823 09555 048393 200156 675302 99822 847468 59962 0962 18310 384-
2.7. Ostatné pasíva 4 463 9971 89045 303211 0952 8931 367 402596326 662153 7881 422 25911 91468 236470 63942 0341 177308 01924 7825 3092 295-
2.8. Celkom33 290 72959 812983 3881 147 115128 9338 440 02219 0043 590 257590 5648 285 768436 7961 206 1104 256 202994 01654 6622 484 925561 48451 67228 113-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt