Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 382 79738 943600 482515 03184 0354 826 42215 2402 177 394309 5234 432 667266 572440 5292 488 171430 80916 2881 392 935310 16237 59419 754-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 029 8322 606224 487200 74026 3631 796 5871 263325 937110 5272 072 01925 659156 063470 931294 1575 779267 56444 1944 9564 325-
1.1.2. Verejná správa1 177 6441 02730 41126 2751 020398 380477120 8259 030208 6348 61834 195270 1044 01313053 4339 3541 719100-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 175 32135 310345 584288 01656 6522 631 45513 5001 730 632189 9662 152 014232 295250 2711 747 136132 63910 3791 071 938256 61430 91915 329-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 638 36815 809165 601112 77526 798913 5376 104804 03767 374874 565103 97296 860881 83350 8385 617384 299108 72919 6208 115-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 244 41418 525144 473111 44923 6151 450 9346 910829 057114 8311 085 224120 920107 903610 78635 0294 115435 407135 8849 3526 726-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 603 5693 48122 8918 7313 343184 31961562 99013 315153 47930 49614 51159 7332 05138427 15313 5362 541803-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 816 32613 45285 87986 73912 546994 0655 843638 93485 775842 33374 74478 887366 23021 3413 070389 990111 2315 2685 428-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 824 5191 59235 70315 9797 726272 550452127 13315 74189 41215 68014 505184 82311 63766118 26411 1171 543495-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 199 57797035 36056 1246 160262 97348381 2167 732143 0377 04344 157249 59446 072643245 71510 3541 944487-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)92 96661527 668814 011016 3242849 1883601 3524 92570246 5171 64440-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 879 44213 147117 880220 93510 9181 069 900453564 07923 468988 59049 779248 210927 463172 5605 142317 488143 1706 2591 200-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 870 95952265 12323 9902 369583 03415274 29010 329456 58887992 225394 79486 7071 51520 87056 4771 094342-
1.2.1.1. do 1 roka 407 24824 6591 356289 657313 3721 163277 158054 25867341 231102 1601 446720-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 127 511434 7071201123 47915 2381 10729 770069048 34712 4162662843747-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 336 20047755 75722 5142 330549 89814855 6808 059149 66087937 277345 77433 0601 50318 04854 188948335-
1.2.2. Verejná správa 1 634 79112 40433 23690 6416 921339 231223253 7999 210265 99322 64148 760364 24454 4562 25490 65635 2724 850802-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 373 69222119 521106 3041 628147 63578235 9903 929266 00926 259107 225168 42531 3971 373205 96251 42131556-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)63 6620205301 270035361 1481381543594885-29001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 219 05555157 71922 130-42276 55660189 6686 842378 0189 0199 797189 8088 89322346 07822 4651 270547-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 485 9272510 0407 962-1 34545 086067 2281 074220 5369247 607107 1891 364316 1531 78629520-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny733 12852647 67914 1681 303231 47060122 4405 768157 4828 0952 19082 6197 52922029 92520 679975527-
1.5. Zahraničné aktíva 4 181 1973 425172 271187 42132 4881 004 3933 097239 518130 943931 52561 359465 616131 549349 52230 168387 10746 8723 9235 474-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)223 0788274 3074 3741 53526 9515361 79366734 5024 1091 40971 6382 6922924 9312 408590124-
1.7. Ostatné aktíva4 339 0752 61635 138210 1833 2551 283 659347367 664168 3641 369 31545 56956 020422 55231 8261 141300 34939 2581 8191 018-
1.8. Celkom33 287 42459 511987 8171 160 128132 1908 489 15119 2543 600 115639 8588 195 765436 5491 221 7354 231 536996 79453 2572 447 967564 34151 45628 121-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 352 42943 429546 493660 36978 7094 622 69512 6292 286 733177 3793 925 366317 262494 5322 304 770444 31518 9211 055 246326 32037 26112 436-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 342 6173 217219 305153 46929 2381 415 3992 217738 82641 3241 985 029152 069284 037816 764219 1727 388157 743103 44413 9762 730-
2.2.2. Ústredná štátna správa 187 7598453 5484 02116329 26763943 4521 77631 5864 21510 02237 4481 8571776 5139 9662 263678-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 822 05339 367323 640502 87949 3083 178 0299 7731 504 455134 2791 908 751160 978200 4731 450 558223 28611 356890 990212 91021 0219 028-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 041 41918 430134 384125 08310 9131 297 7495 922485 68177 270545 46761 93182 466707 737139 4955 109287 89547 0488 8395 798-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 240 82619 501185 938114 76933 5811 155 0583 140953 61134 263698 57696 463104 649322 75470 6745 487265 998164 25212 1132 922-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 517 17610 617100 33533 07130 440322 5082 622352 51621 630157 59482 33958 759120 72452 8863 77182 57078 5376 2562 111-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov312 5773 17227 5867 8981 07145 52422798 1107 72027 59012 01311 76035 1072 73631013 63513 7954 322397-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 411 0745 71158 01773 8002 070787 026291502 9854 913513 3922 11134 130166 92315 0521 406169 79371 9201 534414-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 125 4381 43634248 5744 814617 38071139816 096603 1492 28810 880291 2703 644144323 93961270308-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 016 90173134248 5163 985524 385711015 154603 1492 28810 847283 0543 387144319 84460666308-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace108 53770405882992 995039894200338 21625704 095640-
2.2.3.4. REPO operácie414 37003 28414 4530107 842064 7656 65061 5592962 478128 7979 47361713 15899800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)560 81716443079505 44608 0503 443378 50979655 5397 04899 26120301 1122197-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 931 0013 762223 87660 7131 7711 264 5582395 37080 8681 206 4473 03973 151955 57453 612393506 09099 2612 51491-
2.4.1. do 1 roka 5)521 217937 02413 364826 973042 02515 785348 373103 6381 0007 766052 1312 8032250-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)221 9841556 8252 551033 741030 0431 84928 71404 021100 1012 44909 1242 332780-
2.4.3. nad 2 roky4 187 8003 514210 02744 7981 7631 203 8442323 30263 234829 3603 02965 492854 47343 397393444 83594 1262 21191-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 328 4048 21698 04758 75314 734414 8162 569397 76627 082514 70848 579135 137371 52353 64610 773117 92549 7084 4222 721-
2.6. Zahraničné pasíva3 732 6261 96973 750160 46433 973792 6103 457189 974178 153827 65655 671397 355156 777304 44321 751470 05562 4442 12410 469-
2.7. Ostatné pasíva 4 382 1481 97145 221219 0343 0031 389 026597322 222172 9331 343 07911 20266 021435 84441 5171 215298 65125 4965 1152 307-
2.8. Celkom33 287 42459 511987 8171 160 128132 1908 489 15119 2543 600 115639 8588 195 765436 5491 221 7354 231 536996 79453 2572 447 967564 34151 45628 121-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt