Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 502 91538 783613 779540 54478 8614 797 87614 8392 220 784274 7714 397 492303 299508 7012 473 482465 97415 7971 396 593322 91038 43020 511-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 146 7303 051241 742225 61123 1351 807 273906318 26387 0962 057 22440 843188 466466 653318 7245 591314 81041 9535 3893 785-
1.1.2. Verejná správa1 156 8241 07929 63028 4211 003395 89942990 5418 567201 87612 91260 514255 2474 37415052 58412 3781 22093-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 199 36134 652342 407286 51254 7232 594 70413 5041 811 980179 1082 138 392249 544259 7211 751 582142 87610 0551 029 199268 57931 82216 633-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 721 97416 240164 311115 58925 500909 5036 049854 76865 150878 571113 10099 883909 70453 8625 439367 939116 01220 3538 613-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 236 25217 311143 802109 90023 8801 433 4076 974854 939110 2021 074 744127 116111 997617 86334 2273 983416 526139 9509 4317 512-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 624 0053 23823 5458 7283 393186 01258369 33612 882156 69732 77416 23563 2591 93137627 56214 7562 698858-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 781 55512 41284 09884 01612 652978 5585 848655 62981 886829 16277 26480 270366 59820 2532 929371 205113 5915 1845 978-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 830 6921 66136 15917 1567 835268 837543129 97415 43488 88517 07815 492188 00612 04367917 75911 6031 548676-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 156 6631 10134 06752 7495 262248 15947886 5873 730146 5017 89846 626217 97253 673631238 27410 9352 020507-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)84 47802308 275823 635115 6882538 5761 4321 2146 0411 11526 4601 684181-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 847 22113 236121 568232 94211 6311 097 309522605 32323 534979 70143 304229 180819 302188 8085 662328 557139 9676 6751 063-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 876 26059972 18326 7981 118616 35911483 79111 899460 1731 31778 096350 408101 6571 55222 67046 1021 424291-
1.2.1.1. do 1 roka 439 18603 62714 0293213 2261016 6731 655256 785238 53942 26947 19302 2922 773810-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 134 888757 3766391531 14372 6591 41030 011148646 57311 40508892 0601396-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 302 18752461 18012 1301 071571 9909764 4598 834173 3771 31439 071261 56643 0591 55219 48941 2691 205285-
1.2.2. Verejná správa 1 448 63512 42829 28199 6778 796298 547316229 9137 498219 91640 05047 758280 03457 2872 98183 18926 0654 899719-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 522 32620920 104106 4671 717182 40392291 6194 137299 6121 937103 326188 86029 8641 129222 69867 80035253-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)51 6940325601 344028548 63192767975758-4001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 229 60250856 31522 4031 847276 07858190 9346 220375 1459 35710 128198 9227 21621150 28722 9171 057546-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 493 7232510 9988 64049445 630070 000963212 8711 1026 825116 1591 619316 4421 7122400-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny735 87948345 31713 7631 353230 44858120 9345 257162 2748 2553 30382 7635 59720833 84521 205817546-
1.5. Zahraničné aktíva 4 225 9193 467177 736174 13833 6811 016 8733 232224 815122 991970 42265 708483 814126 716360 61128 929387 45041 3893 9475 432-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)230 1158684 3214 2861 80326 1664957 60169334 7434 1411 45082 6212 7142945 1542 583627142-
1.7. Ostatné aktíva4 608 7002 77334 527217 4782 9151 302 014362338 781198 2821 646 30440 79366 039411 57037 6601 120263 83142 5091 7421 207-
1.8. Celkom33 695 46359 6351 008 2781 191 846130 7378 517 66019 0603 638 242626 5768 452 438466 6961 299 3864 113 4121 063 55952 0212 431 167572 27352 47828 900-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 310 65043 242550 378670 36377 7364 601 24111 8082 251 828156 6013 971 998337 400559 5582 198 025467 42018 9171 012 181344 07637 87711 768-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 323 0613 588230 389184 12728 5421 475 9212 192541 15930 9302 017 840157 939346 163783 878247 8587 924152 01798 92113 6732 897-
2.2.2. Ústredná štátna správa 210 5331 5133 1793 15318043 43840351 9731 29242 7744 58717 45815 8251 4981867 81512 4542 805312-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 777 05638 140316 810483 08349 0143 081 8829 2131 658 696124 3791 911 384174 874195 9371 398 322218 06410 808852 349232 70121 3998 559-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 880 74617 967119 406114 00210 9201 173 7515 061488 19073 208563 39571 16879 538710 207124 7624 867267 20748 3978 7005 096-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 399 74518 923193 203107 73733 5861 200 8543 5631 062 28934 601715 276100 945101 965284 34379 5115 270262 708182 36312 6093 150-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 526 0929 948107 66835 80430 683331 7183 052350 76321 102157 11584 22157 91587 33058 6933 60193 29586 5236 6612 194-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov320 5243 11626 7726 3791 02048 161220119 1148 72731 80213 72313 15413 5543 81933310 22116 2314 178532-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 553 1295 85858 76365 5541 883820 975291592 4124 772526 3593 00130 896183 45916 9991 336159 19279 6091 770424-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 068 1421 25032233 3464 508620 58158932315 648570 3162 67712 556285 0047 464127313 03559591313-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 952 30750432233 2953 601519 935589014 575570 3162 67712 518277 5977 165127308 69659288313-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 835746051907100 64603231 07300387 40729904 339330-
2.2.3.4. REPO operácie428 42204 16927 998086 6960107 89492262 397841 878118 7686 3275449 3991 34600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)562 2362751 1312 28305 87509 5503 590355 31273649 14326 086107 43721005862197-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 016 2403 570235 98771 7682 6741 311 13210444 69872 7221 201 1841 56787 778933 54357 488354493 92493 6084 233772-
2.4.1. do 1 roka 5)549 508606 0365 269032 930033 85616 366347 26836 09841 0077 480050 5172 441177112-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)227 2432079 5685 626041 414524 0472 09925 00803 64898 0273 694011 0382 74811478-
2.4.3. nad 2 roky4 239 4903 303220 38360 8732 6741 236 7885386 79554 257828 9081 56478 032794 50946 314354432 36988 4193 943582-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 252 8417 98890 30355 39311 454396 0842 313377 09826 279498 50746 270126 245390 66653 09410 487115 22541 2674 1682 303-
2.6. Zahraničné pasíva3 857 5982 54488 708166 57931 649775 0974 130243 634163 193801 49363 532398 888155 921331 13620 936541 04867 0752 03610 298-
2.7. Ostatné pasíva 4 695 8982 01541 771225 4607 2241 428 231799311 434204 1911 623 94417 19177 774409 17146 9841 117268 78925 6614 1423 662-
2.8. Celkom33 695 46359 6351 008 2781 191 846130 7378 517 66019 0603 638 242626 5768 452 438466 6961 299 3864 113 4121 063 55952 0212 431 167572 27352 47828 900-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt