Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 308 69968 493661 608720 22441 9085 649 99427 4041 785 571453 5646 509 123176 279415 6562 362 086558 33620 1611 519 971259 04231 86016 872-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 305 0494 236232 560246 51915 1262 186 4777 166468 431193 5443 289 63526 815232 929551 144372 5196 527398 69149 7118 4494 562-
1.1.2. Verejná správa987 3571 02924 18339 421321282 99749972 40217 467217 1341 0511 277259 9812 58815056 9957 6171 581184-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 016 29363 227404 865434 28426 4613 180 52019 7391 244 738242 5533 002 354148 413181 4501 550 961183 22913 4841 064 285201 71321 83012 126-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 747 43021 161196 999153 53812 2901 161 9817 531493 51698 3511 240 94568 26862 491682 67879 6824 817366 65373 1689 5105 753-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 030 34640 994177 805216 59312 4571 803 7379 544690 341137 0811 412 88273 73688 050634 52853 3106 681524 943120 80910 9535 019-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 707 9476 24117 79711 4311 534199 69782291 51216 787184 33615 05512 073108 6604 39740413 85119 3622 784463-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 632 78632 757121 775191 6058 5861 348 2298 415507 482102 0741 149 01449 41674 206387 25337 5055 681494 04894 8886 7454 249-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 689 6131 99638 23313 5572 337255 81130791 34718 22079 5329 2651 771138 61511 40859717 0446 5591 424307-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 079 1671 06529 99857 8271 710205 1362 66347 7946 116256 1096 36229 735229 53047 6491 984143 9727 7181 3671 354-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)159 3468646 32849 666013 0871 00292 417471 1744 2242 588228 7171800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 073 32411 16674 641152 2598 114805 612949449 71831 981956 87077 818235 337756 594192 6064 999210 32293 1767 3942 162-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 071 2571 00426 02114 5561 260379 6446516 11415 880321 8201 030116 55269 90788 97058314 1852 2431 121237-
1.2.1.1. do 1 roka 283 449081121402 4670400103134 180091 0763553 3443824211150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 7570161298293 666090214320 10401 2781154 392126220278-
1.2.1.3. nad 2 roky 756 0521 00425 04914 0441 231373 5116514 81215 634167 5361 03024 19869 75731 23418913 1422 2421 079229-
1.2.2. Verejná správa 1 824 6469 72140 79069 0916 312287 270859262 76913 059279 78732 83677 323528 19970 2753 96172 35961 0905 7821 693-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 177 4214417 83068 612542138 69825170 8353 042355 26343 95241 462158 48833 361455123 77829 843491232-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)38 538007006902029 46005 587323 30459000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 142 70960540 24322 941240288 1141 471105 77311 313431 8275 8085 929154 6216 88259348 85115 5401 257355-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 354 698268 9906 7691929 2721 19622 9512 040193 4583874 76565 0591 34222616 6161 1184511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny776 21657931 20016 132221258 59827582 6719 273227 2555 4211 16489 5625 54036732 23514 422614354-
1.5. Zahraničné aktíva 5 087 9976 911117 952167 5849 4311 037 7772 780235 359158 2481 585 71818 270553 745165 016481 55712 288511 93614 7773 4442 842-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 1869407 3145 2572 55829 77615440 6181 37639 1275 8155 17576 9964 6526763 8632 813468312-
1.7. Ostatné aktíva3 428 3753 34050 26759 9882 9611 174 184350278 38179 4251 011 08451 60988 624265 08124 9972 041309 06524 806965499-
1.8. Celkom35 307 81391 455952 0211 128 32265 2138 985 52633 1102 895 419735 90910 563 209335 5971 310 0483 780 4261 272 33340 7632 604 017410 15345 38823 042-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 027 81668 109629 401795 96244 0215 442 50024 2682 070 615282 2135 937 389244 928377 1642 773 989529 60125 1301 386 264313 17235 72317 391-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 869 4295 245196 061176 3682 4661 489 8292 507503 95885 4142 891 59843 482113 627810 671195 8712 035275 40568 5063 1681 796-
2.2.2. Ústredná štátna správa 129 4321 0707 0561 50943830 6201 85416 3562 82921 4726 5152 06923 4253 9035575 2092 329562176-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 028 95561 794426 284618 08541 1173 922 05119 9071 550 301193 9703 024 319194 931261 4681 939 893329 82722 5381 105 650242 33731 99315 419-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 315 04846 075288 672240 16922 9432 485 33416 4491 187 360167 7411 352 383109 045204 9021 280 854282 43416 425427 353126 75424 42413 038-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 994 83813 120133 09740 99315 616871 8622 417337 47811 474807 55883 63140 593227 39435 1985 542243 048112 9667 0351 748-
2.2.3.2.1. do 1 roka 846 5946 73077 65612 59113 093230 6241 556106 5944 667151 40640 54728 05333 40518 4902 45233 90877 9053 249858-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov206 6491 58513 4816121 30747 51740444 67356341 5175 0953 80624 9592 7071 4674 4239 2242 017491-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 941 5954 80541 96027 7901 216593 721457186 2116 244614 63537 9898 734169 03014 0011 623204 71725 8371 769399-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 452 9632 5994 484336 9232 528563 1831 0414139 227758 2352 08510 772314 51311 303251431 8472 081534633-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 409 4622 4894 160335 6331 827534 1521 041719 163758 2352 08510 627310 3088 857104427 1552 081533629-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 5011103241 29070129 031034264001454 2052 4461464 692014-
2.2.3.4. REPO operácie266 1060310301 672025 0505 528106 1431705 201117 1328923203 40253500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)638 882004 70701 92204 073236354 931327123 8642 297136 0166910 067289830-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 568 9497 068138 19375 3333891 063 5971 443253 859157 5531 079 3987 39645 835277 71147 165229398 11314 5071 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)268 90624 15022 801414 307119 19926 878151 40004 8023 80911 87109 682000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)51 25003451 413010 895114 0792 67323 66202721 4213 07803 400100-
2.4.3. nad 2 roky3 248 7937 066133 69851 1193851 038 3951 431230 581128 002904 3367 39640 761272 48132 216229385 03114 5061 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 543 34311 13282 89875 60110 467601 4134 920259 55954 273663 99756 93585 458357 92362 8134 452150 90048 8075 1743 252-
2.6. Zahraničné pasíva4 305 3352 45543 289122 7698 875780 9191 96095 550154 9651 555 31111 633581 92884 290459 0679 238368 47019 8741 2351 800-
2.7. Ostatné pasíva 3 223 4882 69158 24053 9501 4611 095 175519211 76386 669972 18314 37895 799284 21637 6711 645290 20313 5042 121512-
2.8. Celkom35 307 81391 455952 0211 128 32265 2138 985 52633 1102 895 419735 90910 563 209335 5971 310 0483 780 4261 272 33340 7632 604 017410 15345 38823 042-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt