Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 266 69568 272639 801711 30741 5605 583 03826 8791 810 383440 8866 441 513174 705409 4172 496 914548 57920 1431 514 912259 65631 55717 276-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 294 2584 921212 574234 98614 6172 131 4796 826472 101181 9143 239 50125 598219 670705 389361 1536 562403 18451 3598 1324 963-
1.1.2. Verejná správa994 2121 01824 76037 987320287 05248673 19517 954217 2176281 430260 6782 41414559 0607 5931 599187-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 978 22562 333402 467438 33426 6233 164 50719 5671 265 087241 0182 984 795148 479188 3171 530 847185 01213 4351 052 668200 70421 82612 126-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 727 46020 770198 437159 37112 3901 157 8097 494500 39197 9921 226 95567 81964 344673 14482 5814 831357 12772 3379 6295 791-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 001 21840 538175 971212 31112 4181 790 0929 476698 941136 0911 399 99174 07587 375632 80252 6126 606525 038120 23810 8535 011-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 702 8176 29617 62811 3861 519198 58182290 65516 667181 61315 07012 172108 5944 11639914 10419 1812 809462-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 600 39832 301120 140187 2238 5501 335 9978 347508 057101 4871 138 00749 85673 444386 50636 8475 588493 83794 5236 6934 241-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 698 0031 94238 20313 7022 349255 514307100 22917 93780 3719 1491 759137 70211 64962017 0976 5341 352308-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 096 0581 01728 00160 3671 810206 4332 59751 3505 932264 0626 53835 148221 76047 1871 997150 0708 0731 3441 322-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)153 4748576 287410 173014 4041 00293 787471 4483 1392 628220 4335500-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 061 26811 62378 960154 2128 221825 786959444 64430 410917 93268 949241 785754 797195 7924 785220 08091 8067 2071 822-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 082 6511 00626 70514 4981 276380 8006816 45816 075306 933988124 12977 44194 12153518 1762 230983162-
1.2.1.1. do 1 roka 291 227093529502 593020773127 003099 1743560 593252781150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 3960156326183 943091414619 41701 0185174 202196850278-
1.2.1.3. nad 2 roky 760 0281 00625 61413 8771 258374 2646815 33715 856160 51398823 93776 88929 32649017 2132 229942154-
1.2.2. Verejná správa 1 794 87910 10741 13967 2826 300284 872866261 81710 597279 80733 07675 300514 91765 2873 80572 01159 2615 6501 431-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 183 73851011 11672 432645160 11425166 3693 738331 19234 88542 356162 43936 384445129 89330 314574229-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)30 3750020033300021 56605 271273 1141529000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 151 21860240 44322 877249286 2321 470107 52811 261441 5025 4395 392153 6987 01859749 24015 7141 257355-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 362 680269 1306 7671929 3941 19623 1822 038201 9824014 68664 2331 32922716 6439644511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny776 78857631 26016 067230256 58927484 2589 223228 3955 03870689 4655 68937032 59714 750614354-
1.5. Zahraničné aktíva 5 150 5586 069124 841172 2329 8331 076 3752 829241 200157 3561 533 21320 031575 135169 555497 62112 685528 52715 1773 3742 668-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 4119307 2325 1932 54429 49215140 9671 30939 4715 7855 33076 9074 6716553 8722 817473318-
1.7. Ostatné aktíva3 553 2162 77753 27265 0312 9051 224 996311286 56381 0281 027 64551 46585 335301 03621 7702 160319 71725 154908494-
1.8. Celkom35 441 75490 273944 5501 130 87365 3159 026 25232 6002 931 284722 25310 422 842326 3741 327 6653 952 9361 278 56841 0392 636 377410 32444 77522 932-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 065 29067 045620 847786 13543 9665 410 43723 8222 070 976283 1205 920 667235 363373 3362 893 158535 37824 6861 382 001312 60935 52417 210-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 096 5505 249193 580164 0572 5041 503 4652 603514 27884 2492 936 17244 010111 879966 357202 8612 186286 51370 0353 2611 800-
2.2.2. Ústredná štátna správa 107 2484026 7531 42743412 4991 61313 6043 24821 9176 8872 16522 4154 2145175 2511 828553165-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 861 49361 394420 514620 65141 0283 894 47319 6061 543 094195 6232 962 578184 466259 2921 904 386328 30321 9831 090 237240 74631 71015 245-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 188 12144 883281 504243 31622 4652 452 24715 8901 179 856164 2351 336 691105 965199 0771 243 984282 20715 943415 293125 87624 07812 820-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 980 56613 874134 62141 71816 007876 2442 476337 73411 869791 73476 25743 847230 30434 7585 474238 383112 2287 1301 798-
2.2.3.2.1. do 1 roka 844 6027 44978 47812 95913 392226 2071 569108 0945 003151 43739 57630 85733 86617 9512 32031 36177 0543 298865-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov211 2791 69513 8355501 39949 07745746 81363639 9955 9643 95225 0812 6391 5104 7299 5702 060524-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 924 6854 73042 30828 2091 216600 960450182 8276 230600 30230 7179 038171 35714 1681 644202 29325 6041 772409-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 438 9022 6374 359335 6172 526565 1291 2405909 191744 7532 07410 757313 55410 959247431 8242 054501627-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 394 8502 5234 037334 2991 861535 1261 2402719 111744 7532 07410 636309 3028 95091427 1362 054500623-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace44 0511143221 31866530 003031980001214 2522 0091564 688014-
2.2.3.4. REPO operácie253 904030030853024 91410 32889 4001705 611116 5443793204 73758800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)599 313007 21202 08703 910227319 912320120 9772 351131 1126910 829233730-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 644 0887 151139 41776 9213871 074 0051 443258 302158 1181 105 5887 39647 013285 41150 480229416 72314 67571692-
2.4.1. do 1 roka 5)294 93153 56723 799217 397122 04029 462161 75004 5543 46914 191014 693100-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 84403801 511011 209114 7522 03122 70902822 7433 63303 582100-
2.4.3. nad 2 roky3 296 3137 145135 47051 6113851 045 3991 431231 510126 625921 1297 39642 177279 19932 656229398 44814 67471692-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 536 57810 96282 40275 30310 461596 2764 868265 02054 182657 83355 89287 417359 14262 3754 456149 86648 5235 0953 214-
2.6. Zahraničné pasíva4 245 9912 32340 524126 8129 081802 5541 948104 612139 8831 434 63613 202603 18684 285469 4039 876378 65820 4981 2201 882-
2.7. Ostatné pasíva 3 350 4942 79261 36058 4901 4201 140 893519228 46486 723984 20614 20195 736328 58929 8201 723298 30013 7872 148534-
2.8. Celkom35 441 75490 273944 5501 130 87365 3159 026 25232 6002 931 284722 25310 422 842326 3741 327 6653 952 9361 278 56841 0392 636 377410 32444 77522 932-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt