Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom16 282 52558 988437 190681 98619 5972 955 2905 1171 817 738264 1723 979 66496 433469 6792 915 925428 1739 6721 491 489278 46133 92511 088-
Peňažné finančné inštitúcie3 382 3217 414121 75886 3341 063879 1241 444356 71999 841932 69219 03740 336409 22635 848224342 12547 9821 04884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 337 8223 00015 58183 5931 215176 925355213 94211 897241 8521 277273 720237 858364 1512 674686 93522 53119580-
Nefinančné spoločnosti1 339 6674 11039 32456 1570210 2131 100107 67429 846592 1711 3826 347126 87117 574507111 87432 251676320-
Centrálna vláda 2)8 513 49344 465255 890418 07017 3191 286 5192 1231 098 150117 3372 018 36174 737149 2762 127 11010 6006 266345 665172 39232 00610 604-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)709 22204 63737 8320402 5099541 2535 251194 5880014 861004 8913 30600-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom600 5264913 46925 8611 076109 378846 7726 847195 7123 82236 06869 02712 63551448 94817 17952560-
Peňažné finančné inštitúcie124 54842 7667 623015 50406 8314 56567 73002 2577 2813 63305 7033013500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI99 494318005 6031010 83367 1471677 266030 7185 1248 11612021 4982 05400-
Nefinančné spoločnosti67 333132 2271 264014 01125 6641 10125 87582204 39188603 8497 21720-
Centrálna vláda 2)277 48807 6468 4501 06660 000026 801076 5523 0003 09352 231039417 8987 55717460-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)31 6620302 92009 03003291 01418 2890000005000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom85 450-490-8 2721 72795738 027-147 331-65310 5761 0225 88130 315-357254-8 8025 603399-224-
Peňažné finančné inštitúcie-9 275-561132 492-4-915-11-298331-5 2280-766-2 4641 4840-4 5392353500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 5198723547-185 60964 8201232 16103 553-1 728-1 8531027829690-284-
Nefinančné spoločnosti20 11782 223-1 71408 18522 084-1 2037 27982202 464120199-201-500-
Centrálna vláda 2)67 845-450-11 181-1 01697925 4730571016 2002003 09332 0810153-5 2454 6649960-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-8 7560-1501 4180-325-1115496-9 83600-38000-6400-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 200 6762 64711 35763 4591 532163 340606119 65931 297440 90513 00527 162144 57939 30582290 65824 7955890-
Peňažné finančné inštitúcie227 54933 36515 9412820 455710 83511 425134 37005 3963 80910 931010 983000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI99 4699025 319258 9352215 01733110 173012 9702626 895018 2381 41900-
Nefinančné spoločnosti117 879544785 677014 58328 5474 89364 90602002 1511 12904 13711 039670-
Centrálna vláda 2)681 7402 5007 51231 2251 479105 47257584 64911 190180 76713 0058 596138 59335082257 26012 2875210-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)74 040005 297013 89506113 45850 68900000405000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom328 18335 96216 5246237 661216 0995 486141 5003 00029 23120 4097 46314429 1189 939800-
Peňažné finančné inštitúcie82 66402 3045 04402 77301 2523 34360 84002 1471 0953 0880778000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI51 362302 09102 6530251672 951026 33503 889012 42682300-
Nefinančné spoločnosti38 373001 21703 61224 23996217 665001 34048601 8446 99900-
Centrálna vláda 2)135 98103 6585 6296228 578010 386044 0903 00075017 974014414 0702 068800-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 803002 54304501971 01415 9540000005000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 196-455744-2 1532010 52724 168-6398162001 682-1 5341 681-33354-1 26950-
Peňažné finančné inštitúcie-3 77401 146643-4-2 5210-123-736-10003493401 7380-4 505000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI677-505501 10500123-1 11805830-2310280-11600-
Nefinančné spoločnosti1 42900-870-1 5082859-1222 873003021740-741-32900-
Centrálna vláda 2)29 054-450-402-3 8362416 05103 235010 116200750-2 1760-335 320-82450-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-12 190001 0720-2 600019796-10 955000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom15 081 84956 341425 833618 52718 0652 791 9504 5111 698 079232 8753 538 75983 428442 5172 771 347388 8688 8501 400 831253 66733 33611 088-
Peňažné finančné inštitúcie3 154 7727 410118 39370 3931 035858 6691 437345 88488 416798 32219 03734 940405 41624 917224331 14247 9821 04884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 238 3532 91015 57978 2731 190167 990333198 92511 566231 6791 277260 750237 832337 2562 674668 69721 11319580-
Nefinančné spoločnosti1 221 7884 05638 84650 4800195 6301 09899 12724 953527 2651 3826 147124 72016 445507107 73721 212608320-
Centrálna vláda 2)7 831 75441 965248 378386 84515 8401 181 0471 5481 013 501106 1471 837 59461 732140 6811 988 51710 2505 444288 405160 10431 48410 604-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)635 18304 63732 5350388 6149540 6421 793143 8990014 861004 8513 25600-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom272 343457 5079 3371 01471 717630 6731 36154 2128226 83748 6185 17237019 8307 23944560-
Peňažné finančné inštitúcie41 88444622 579012 73105 5791 2226 89001106 18654504 9253013500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI48 132288003 512108 18067 12204 31504 3845 1244 2271209 0721 23100-
Nefinančné spoločnosti28 960132 22748010 39901 4251398 21082203 05140002 00521820-
Centrálna vláda 2)141 50703 9882 8211 00431 422016 415032 46202 34334 25702503 8285 4899460-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 86003037808 985013202 335000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom70 254-35-9 0163 88093727 500-163 163-149 7608224 19931 850-2 038287-9 1576 872394-224-
Peňažné finančné inštitúcie-5 501-55-1 0331 84901 606-11-1751 067-5 1280-1 115-2 804-2540-342353500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 84213723492-184 50464 82003 27902 970-1 728-1 6221025021 0850-284-
Nefinančné spoločnosti18 68782 223-1 62709 69301 225-1 0814 40682202 162-1620940127-500-
Centrálna vláda 2)38 7910-10 7792 8219559 4220-2 66406 08402 34334 2570186-10 5655 4899460-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 4350-15034602 275-11-4301 11900-38000-6400-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt