Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom16 280 49658 988437 212681 98619 5982 955 2905 1171 817 936264 1843 977 85496 433469 6792 915 361428 1739 6671 491 489278 57833 92511 088-
Peňažné finančné inštitúcie3 381 1677 414121 75886 3341 064879 1241 444356 71599 841931 54119 03740 336409 22635 848224342 12547 9821 04884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 340 4043 00015 58183 5931 215176 925355213 79411 897241 7051 277273 720240 606364 1512 674686 93522 66119580-
Nefinančné spoločnosti1 339 1374 11039 33156 1570210 2131 100108 02429 858591 7391 3826 347126 40917 574502111 87432 250676320-
Centrálna vláda 2)8 510 64644 465255 905418 07017 3191 286 5192 1231 098 150117 3372 018 36174 737149 2762 124 26010 6006 266345 665172 37932 00610 604-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)709 14104 63737 8320402 5099541 2535 251194 5080014 860004 8913 30600-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom599 7544913 46925 8611 077109 378846 2426 847195 4453 82236 06869 05812 63551448 94817 17152560-
Peňažné finančné inštitúcie124 36942 7667 623115 50406 8314 56567 55002 2577 2813 63305 7033013500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI101 364318005 6031010 83366 9961677 259030 7187 1558 11612021 4982 05000-
Nefinančné spoločnosti66 969132 2271 264014 01125 2851 10125 87582204 39188603 8497 21320-
Centrálna vláda 2)275 48807 6468 4501 06660 000026 801076 5523 0003 09350 231039417 8987 55717460-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)31 5820302 92009 03003291 01418 2090000005000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom84 498-490-8 2871 72795838 027-146 976-65310 3411 0225 88129 962-357254-8 8025 609399-224-
Peňažné finančné inštitúcie-9 437-56982 492-3-915-11-298331-5 3760-766-2 4641 4840-4 5392353500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI17 4108723547-185 60964 6691232 15403 553306-1 8531027829840-284-
Nefinančné spoločnosti19 53482 223-1 71408 18521 880-1 2037 27982202 076120199-211-500-
Centrálna vláda 2)65 845-450-11 181-1 01697925 4730571016 2002003 09330 0810153-5 2454 6649960-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-8 8360-1501 4180-325-1115496-9 91600-38000-6400-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 200 2092 64711 35763 4591 533163 340606119 76931 297440 38213 00527 162144 57939 30582290 65824 7395890-
Peňažné finančné inštitúcie227 19333 36515 9412920 455710 94511 425133 90305 3963 80910 931010 983000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI99 5179025 319258 9352215 01733110 173012 9702626 895018 2381 46700-
Nefinančné spoločnosti117 732544785 677014 58328 5474 89364 85002002 1511 12904 13710 947670-
Centrálna vláda 2)681 7272 5007 51231 2251 479105 47257584 64911 190180 76713 0058 596138 59335082257 26012 2755210-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)74 040005 297013 89506113 45850 68900000405000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom327 99735 96216 5246337 661216 0995 486141 3203 00029 23120 4097 46314429 1189 932800-
Peňažné finančné inštitúcie82 48502 3045 04412 77301 2523 34360 66002 1471 0953 0880778000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI51 359302 09102 6530251672 951026 33503 889012 42681900-
Nefinančné spoločnosti38 388001 21703 61224 23996217 665001 34048601 8446 99500-
Centrálna vláda 2)135 98103 6585 6296228 578010 386044 0903 00075017 974014414 0702 068800-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 803002 54304501971 01415 9540000005000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 010-455744-2 1532110 52724 168-6396362001 682-1 5341 681-33354-1 27650-
Peňažné finančné inštitúcie-3 95301 146643-3-2 5210-123-736-28003493401 7380-4 505000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI675-505501 10500123-1 11805830-2310280-11800-
Nefinančné spoločnosti1 44400-870-1 5082859-1222 873003021740-741-33300-
Centrálna vláda 2)29 054-450-402-3 8362416 05103 235010 116200750-2 1760-335 320-82450-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-12 190001 0720-2 600019796-10 955000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom15 080 28756 341425 855618 52718 0652 791 9504 5111 698 167232 8873 537 47283 428442 5172 770 782388 8688 8451 400 831253 83933 33611 088-
Peňažné finančné inštitúcie3 153 9717 410118 39370 3931 035858 6691 437345 77088 416797 63819 03734 940405 41624 917224331 14247 9821 04884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 240 8872 91015 57978 2731 190167 990333198 77711 566231 5321 277260 750240 580337 2562 674668 69721 19419580-
Nefinančné spoločnosti1 221 4054 05638 85350 4800195 6301 09899 47724 965526 8891 3826 147124 25916 445502107 73721 303608320-
Centrálna vláda 2)7 828 91941 965248 393386 84515 8401 181 0471 5481 013 501106 1471 837 59461 732140 6811 985 66710 2505 444288 405160 10431 48410 604-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)635 10204 63732 5350388 6149540 6421 793143 8190014 860004 8513 25600-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom271 757457 5079 3371 01471 717630 1431 36154 1258226 83748 6495 17237019 8307 23944560-
Peňažné finančné inštitúcie41 88444622 579012 73105 5791 2226 89001106 18654504 9253013500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI50 005288003 512108 18066 97104 30804 3847 1554 2271209 0721 23100-
Nefinančné spoločnosti28 581132 22748010 39901 0461398 21082203 05140002 00521820-
Centrálna vláda 2)139 50703 9882 8211 00431 422016 415032 46202 34332 25702503 8285 4899460-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 78003037808 985013202 255000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom69 488-35-9 0313 88093727 500-162 808-149 7058224 19931 496-2 038287-9 1576 885394-224-
Peňažné finančné inštitúcie-5 484-55-1 0481 84901 606-11-1751 067-5 0960-1 115-2 804-2540-342353500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI16 73613723492-184 50464 66903 27202 970306-1 6221025021 1020-284-
Nefinančné spoločnosti18 09182 223-1 62709 69301 021-1 0814 40682201 775-1620940122-500-
Centrálna vláda 2)36 7910-10 7792 8219559 4220-2 66406 08402 34332 2570186-10 5655 4899460-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 3550-15034602 275-11-4301 03900-38000-6400-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt