Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom16 196 14959 474445 477680 25518 6402 920 3595 1301 810 118264 8213 965 01795 413463 7382 887 083620 4879 4181 499 042272 87233 52611 312-
Peňažné finančné inštitúcie3 392 1027 469121 65783 8421 067880 7381 455357 11199 505936 97919 03741 102411 68934 517224347 15847 74769884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 634 7622 98914 85983 0461 233170 715348208 52011 775244 2141 277270 107239 548557 8082 573685 59821 155195365-
Nefinančné spoločnosti1 312 9014 10137 10357 8710202 0271 098105 80931 049577 2695606 347125 91717 562507110 48632 886725320-
Centrálna vláda 2)8 135 78344 914267 070419 08516 3401 261 4502 1231 097 579117 3372 002 10174 539146 1832 095 02910 6006 113350 909167 71531 90710 543-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)720 60104 78836 4110405 42910641 0995 155204 4540014 899004 8913 37000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom729 2072 23619 09533 272128122 3941 79067 29215 595228 8786 20152 37881 45217 75217461 55512 03470245-
Peňažné finančné inštitúcie175 4465255 60812 575031 53925714 5316 61185 63703 1408 0032 82204 1475000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI136 2122102 568589 172295 0764711 329039 51215 16614 358032 23865400-
Nefinančné spoločnosti79 4765102 4221 760014 59247 7451 88035 080031 93022204 8738 413390-
Centrálna vláda 2)294 4031 17911 0659 6177058 9911 50039 7064 00071 3046 2019 72256 35335017420 2972 91866345-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)43 670006 75108 10002343 05725 528000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom289 4421 86412 63518 3775248 2471 65845 6214 15774 7502 48010 95034 6468 877-1226 490-5 451434-67-
Peňažné finančné inštitúcie43 4985014 2554 27208 4412579 5221 69815 9460-5273 6354220-4 808-11500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI44 595-2-149148583 10141 919-24-28702 9049 7728 207015 916-45500-
Nefinančné spoločnosti16 2564361 82224602 72023 169-2686 541-3521-265-10202 09020670-
Centrálna vláda 2)178 8839296 7258 736-634 9661 40030 8171 65051 3152 8328 57221 761350-1213 297-5 056427-67-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 2090-184 9750-981-51941 1011 23500-25700-5-3000-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 185 4533 10210 61365 6121 512152 818604115 49131 939440 08312 80525 480146 11337 79085590 10826 0645840-
Peňažné finančné inštitúcie231 49042 21915 2983222 977710 95812 162134 46905 0483 4699 359015 488000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI122 5469525 265257 8302215 01620911 291012 3872627 125017 9571 42700-
Nefinančné spoločnosti116 377544785 764016 09607 6895 01662 02802001 84995504 68311 488670-
Centrálna vláda 2)628 8102 9507 91435 0611 45589 42057581 41411 190170 65112 8057 846140 76935085551 94013 0995160-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 230004 225016 49504143 36261 64400000405000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom349 5532297 36917 7226737 9731518 5946 760152 7233 20138 86915 2795 02817429 8639 632700-
Peňažné finančné inštitúcie91 31501 2897 46401 92272 5622 33069 91901 207402 16202 413000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 737902 02302 15785476 718035 90102 29409 96762400-
Nefinančné spoločnosti45 33602951 07306 44204 8871 52620 1320065122202 3737 700340-
Centrálna vláda 2)122 1072205 7855 5866725 377010 9211 00036 6233 2011 76114 58835017415 1101 308360-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)25 058001 57602 07502191 85719 331000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom53 320-364 2604 65067 372-855 138-1 21121 8031 1981 048987447413 2861 028-980-
Peňažné finančné inštitúcie9 21006962200-3 16871 35478210 9920342-2825060-2 240000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 816-6-2-19002288-35-131 6900950-3070-2 1945800-
Nefinančné spoločnosti-9 165021-3170-3 0550448-531-4 83100-73-1020-390-33820-
Centrálna vláda 2)56 120-303 5454 720614 852-1003 152-1 35018 4661 1986111 341350418 1101 308-1000-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5 662002170-1 4850219-99-4 514000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom15 010 69756 371434 864614 64317 1282 767 5414 5261 694 627232 8823 524 93482 608438 2582 740 970582 6978 5631 408 934246 80832 94211 312-
Peňažné finančné inštitúcie3 160 6127 465119 43868 5441 035857 7611 448346 15387 343802 51019 03736 054408 22025 158224331 67047 74769884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 512 2162 89414 85777 7811 208162 885326193 50411 566232 9231 277257 720239 522530 6822 573667 64119 728195365-
Nefinančné spoločnosti1 196 5244 04836 62552 1070185 9311 09898 12026 033515 2415606 147124 06816 607507105 80321 398658320-
Centrálna vláda 2)7 506 97341 964259 156384 02414 8851 172 0301 5481 016 165106 1471 831 45061 734138 3371 954 26110 2505 258298 969154 61631 39110 543-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)634 37104 78832 1860388 93410640 6851 793142 8100014 899004 8513 32000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom379 6532 00711 72615 5506184 4211 77548 6988 83576 1553 00013 50966 17312 724031 6922 40263245-
Peňažné finančné inštitúcie84 1315254 3195 112029 61725011 9694 28115 71801 9337 96366001 7345000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI70 474120545587 015215 07104 61103 61215 16612 063022 2713000-
Nefinančné spoločnosti34 1405102 12768708 15042 85835414 948031 279002 50071350-
Centrálna vláda 2)172 2959595 2804 031333 6141 50028 7853 00034 6813 0007 96241 765005 1871 61062745-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)18 612005 17506 0250151 2006 197000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom236 1221 9008 37513 7274640 8751 74340 4835 36852 9471 2829 90233 6608 430-5323 204-6 479532-67-
Peňažné finančné inštitúcie34 2895013 5594 052011 6092508 1689164 9540-8703 917-840-2 568-11500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI41 7794-147339582 873-41 954-11-1 97702 8089 7728 514018 110-51300-
Nefinančné spoločnosti25 4214361 80156305 77522 72126311 372-3521-192002 48054350-
Centrálna vláda 2)122 7639593 1804 016-1220 1141 50027 6653 00032 8491 6347 96220 4200-535 187-6 364527-67-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 8710-184 7580504-5-251 2005 74900-25700-5-3000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt