Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom16 199 89059 474445 477680 25518 6402 920 3595 1301 810 405264 8213 969 02695 413463 7382 886 541620 4879 4181 499 042272 85833 52611 312-
Peňažné finančné inštitúcie3 392 8867 469121 65783 8421 067880 7381 455357 01699 505937 85819 03741 102411 68934 517224347 15847 74769884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 631 2812 98914 85983 0461 233170 715348209 12111 775239 6911 277270 107239 581557 8082 573685 59821 562195365-
Nefinančné spoločnosti1 319 2964 10137 10357 8710202 0271 098105 59031 049584 8925606 347125 34217 562507110 48632 452725320-
Centrálna vláda 2)8 135 85544 914267 070419 08516 3401 261 4502 1231 097 579117 3372 002 16174 539146 1832 095 02910 6006 113350 909167 72731 90710 543-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)720 57104 78836 4110405 42910641 0995 155204 4240014 899004 8913 37000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom730 7792 23619 09533 272128122 3941 79067 29215 595230 4486 20152 37881 45417 75217461 55512 03470245-
Peňažné finančné inštitúcie175 4475255 60812 575031 53925714 5316 61185 63803 1408 0032 82204 1475000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI136 3422102 568589 172295 0764711 329039 51215 16814 358032 23878200-
Nefinančné spoločnosti80 9665102 4221 760014 59247 7451 88036 699031 93022204 8738 284390-
Centrálna vláda 2)294 4031 17911 0659 6177058 9911 50039 7064 00071 3046 2019 72256 35335017420 2972 91866345-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)43 620006 75108 10002343 05725 478000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom290 9201 86412 63518 3775248 2471 65845 6244 15776 2242 48010 95034 6498 877-1226 490-5 452434-67-
Peňažné finančné inštitúcie43 4995014 2554 27208 4412579 5221 69815 9470-5273 6354220-4 808-11500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI44 606-2-149148583 10141 919-24-28702 9049 7758 207015 916-44700-
Nefinančné spoločnosti17 7734361 82224602 72023 172-2688 064-3521-265-10202 09019670-
Centrálna vláda 2)178 8839296 7258 736-634 9661 40030 8171 65051 3152 8328 57221 761350-1213 297-5 056427-67-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 1590-184 9750-981-51941 1011 18500-25700-5-3000-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 185 4583 10210 61365 6121 512152 818604115 49131 939440 08812 80525 480146 11337 79085590 10826 0645840-
Peňažné finančné inštitúcie231 49042 21915 2983222 977710 95812 162134 46905 0483 4699 359015 488000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI122 6549525 265257 8302215 01620911 291012 3872627 125017 9571 53400-
Nefinančné spoločnosti116 262544785 764016 09607 6895 01662 03302001 84995504 68311 368670-
Centrálna vláda 2)628 8222 9507 91435 0611 45589 42057581 41411 190170 65112 8057 846140 76935085551 94013 1125160-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 230004 225016 49504143 36261 64400000405000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom349 5722297 36917 7226737 9731518 5946 760152 7423 20138 86915 2795 02817429 8639 632700-
Peňažné finančné inštitúcie91 31501 2897 46401 92272 5622 33069 91901 207402 16202 413000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 866902 02302 15785476 718035 90102 29409 96775200-
Nefinančné spoločnosti45 22602951 07306 44204 8871 52620 1510065122202 3737 572340-
Centrálna vláda 2)122 1072205 7855 5866725 377010 9211 00036 6233 2011 76114 58835017415 1101 308360-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)25 058001 57602 07502191 85719 331000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom53 243-364 2604 65067 372-855 138-1 21121 7261 1981 048987447413 2861 028-980-
Peňažné finančné inštitúcie9 21006962200-3 16871 35478210 9920342-2825060-2 240000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 841-6-2-19002288-35-131 6900950-3070-2 1948200-
Nefinančné spoločnosti-9 266021-3170-3 0550448-531-4 90800-73-1020-390-36220-
Centrálna vláda 2)56 120-303 5454 720614 852-1003 152-1 35018 4661 1986111 341350418 1101 308-1000-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5 662002170-1 4850219-99-4 514000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom15 014 43256 371434 864614 64317 1282 767 5414 5261 694 914232 8823 528 93882 608438 2582 740 428582 6978 5631 408 934246 79432 94211 312-
Peňažné finančné inštitúcie3 161 3967 465119 43868 5441 035857 7611 448346 05887 343803 38919 03736 054408 22025 158224331 67047 74769884-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 508 6282 89414 85777 7811 208162 885326194 10511 566228 4001 277257 720239 555530 6822 573667 64120 028195365-
Nefinančné spoločnosti1 203 0344 04836 62552 1070185 9311 09897 90126 033522 8595606 147123 49316 607507105 80321 084658320-
Centrálna vláda 2)7 507 03341 964259 156384 02414 8851 172 0301 5481 016 165106 1471 831 51061 734138 3371 954 26110 2505 258298 969154 61631 39110 543-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)634 34104 78832 1860388 93410640 6851 793142 7800014 899004 8513 32000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom381 2062 00711 72615 5506184 4211 77548 6988 83577 7063 00013 50966 17512 724031 6922 40263245-
Peňažné finančné inštitúcie84 1325254 3195 112029 61725011 9694 28115 71901 9337 96366001 7345000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI70 477120545587 015215 07104 61103 61215 16812 063022 2713000-
Nefinančné spoločnosti35 7405102 12768708 15042 85835416 548031 279002 50071350-
Centrálna vláda 2)172 2959595 2804 031333 6141 50028 7853 00034 6813 0007 96241 765005 1871 61062745-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)18 562005 17506 0250151 2006 147000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom237 6781 9008 37513 7274640 8751 74340 4865 36854 4981 2829 90233 6628 430-5323 204-6 480532-67-
Peňažné finančné inštitúcie34 2905013 5594 052011 6092508 1689164 9550-8703 917-840-2 568-11500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI41 7654-147339582 873-41 954-11-1 97702 8089 7758 514018 110-52900-
Nefinančné spoločnosti27 0394361 80156305 77522 72426312 972-3521-192002 48055850-
Centrálna vláda 2)122 7639593 1804 016-1220 1141 50027 6653 00032 8491 6347 96220 4200-535 187-6 364527-67-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 8210-184 7580504-5-251 2005 69900-25700-5-3000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt