Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 968 57249 973405 402623 34914 1402 652 9492 4911 686 565230 7293 647 78891 237432 8242 809 119592 1718 8961 309 301255 01028 1949 306-
Peňažné finančné inštitúcie3 219 4866 886107 41765 6281 067841 353691329 74486 868908 45418 58342 699425 45643 343344297 13443 307368123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 444 6173 56410 07190 890381144 574331215 07311 525229 136177246 202214 929525 7122 818617 45624 359140355-
Nefinančné spoločnosti1 175 5903 74639 44856 2300161 8751 07897 98430 194511 2821 1125 550132 61414 86755289 86827 138757358-
Centrálna vláda 2)7 510 19035 777243 213382 79812 6921 144 566248997 85597 6691 848 63071 365138 3732 018 8448 2505 182300 577157 50926 9298 470-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)618 68905 25327 8030360 58114345 9094 473150 2860017 276004 2662 69800-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom480 7353557 85815 2458253 343137 1005 988160 3986 08551 11854 40934 32227132 52115 828473220-
Peňažné finančné inštitúcie103 7562501 5961 8032717 83209 1412 33245 4014003 40611 6322 694506 0081 18300-
Finančné inštitúcie iné ako PFI132 76584222 43903 90014 1113512 75017546 7576 04630 974319 0351 43300-
Nefinančné spoločnosti70 738201 6401 57405 90708 4082 64033 414704 051653202 7339 43829200-
Centrálna vláda 2)145 40304 6007 2755519 294015 3551050 6035 50395532 68101984 7453 55044420-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28 074002 15406 41008597118 23000000022400-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom43 3472401 872-380-367-10 726-2-2 288-6 41329 453-7539 32423 51914 99444-18 1881 241410211-
Peňažné finančné inštitúcie17 762190-255-95821-1 95406 421-2 0728 7643821 4583 579172507831 18200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI17 74762-63440434054113-501156 910-37414 4673-5 667-800-4-
Nefinančné spoločnosti16 153-12-573930-774-24 5123789 852702 17235620-47738316200-
Centrálna vláda 2)-7 89502 721-109-388-12 9090-13 292-4 99015 991-1 25795518 1810-29-12 826-46739415-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-4190-1525104 4770-470258-5 10400-3900022400-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom916 150855 71651 13428171 44420399 27623 741351 00515 24824 729123 27942 05132561 76525 7247780-
Peňažné finančné inštitúcie264 54432 41910 8843223 890014 18110 182156 72906 6234 44315 816019 342000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI119 78644526 680482 504315 48421310 468015 238024 844023 3321 51700-
Nefinančné spoločnosti104 354386304 89507 16308 7885 99857 826002 3531 39203 59111 606680-
Centrálna vláda 2)399 95602 61524 28120132 67220060 3504 033111 87915 2482 869116 483032515 49012 6017100-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 510004 39405 21504733 31514 1030000010000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom265 808181 06511 4617819 520012 2385 298108 5323 00339 30215 7168 6339824 12811 5991190-
Peňažné finančné inštitúcie51 85709301 643275 08401 8711 65231 72702 3658951 68703 975000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 62317191 81904150320254 683036 93706 555014 90093200-
Nefinančné spoločnosti52 7730161 29203 51604 5722 64028 196001 17139101 9339 022250-
Centrálna vláda 2)67 43001004 619518 99505 4711026 3743 003013 6500983 3201 645940-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)22 125002 08801 5100497117 552000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 55212296-3 352-31 7020439-5038 281-52 3871 431-766-83 937-1 406690-
Peňažné finančné inštitúcie3 933-1637-76121-1 6980846-1 2402 23601 63984019201 221000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 3191218-410330463-91507480-1 05304 468-4100-
Nefinančné spoločnosti10 7420162003201 9914668 30400691940-1 102204250-
Centrálna vláda 2)-2 9840-375-2 764-242 8630-2 418102 012-50-1000-8-650-1 569440-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2 4580019404720-26258-3 356000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 052 42149 888399 686572 21513 8592 581 5052 2881 587 289206 9883 296 78375 989408 0952 685 840550 1208 5711 247 536229 28627 4169 306-
Peňažné finančné inštitúcie2 954 9426 883104 99854 7441 035817 463691315 56376 686751 72518 58336 076421 01327 527344277 79243 306368123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 324 8313 52010 01984 210333142 070328199 58911 312218 668177230 964214 929500 8682 818594 12422 842140355-
Nefinančné spoločnosti1 071 2353 70838 81851 3350154 7121 07889 19624 196453 4561 1125 550130 26213 47555286 27715 532689358-
Centrálna vláda 2)7 110 23435 777240 598358 51712 4911 111 89448937 50593 6361 736 75156 117135 5051 902 3618 2504 857285 087144 90826 2198 470-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)591 17905 25323 4100355 36614345 4361 158136 1830017 276004 2562 69800-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom214 9273376 7933 784433 823124 86269051 8663 08211 81638 69425 6881738 3934 229354220-
Peňažné finančné inštitúcie51 899250666160012 74807 27068013 6744001 04110 7371 007502 0331 18300-
Finančné inštitúcie iné ako PFI61 14267362003 48513 791108 0671759 8206 04624 41934 13550100-
Nefinančné spoločnosti17 965201 62428202 39103 83605 218702 880262208004164200-
Centrálna vláda 2)77 97304 5002 656410 29909 884024 2292 50095519 03101001 4251 90535020-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 949006604 900081067800000022400-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 7952281 5762 972-364-12 428-2-2 727-5 91021 172-7486 93622 08815 76052-22 1252 647341211-
Peňažné finančné inštitúcie13 829190-892-1970-25605 575-8326 528382-1812 739-2150-4381 18200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI13 42850-2438504010495108651156 162-37415 5193-10 136-400-4-
Nefinančné spoločnosti5 411-12-589720-806-22 521-881 548701 48126220625179-9200-
Centrálna vláda 2)-4 91103 0962 655-364-15 7720-10 874-5 00013 979-1 25295518 2810-21-12 1761 10235015-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 0390-155704 0050-4440-1 74800-3900022400-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt