Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 915 45549 729403 535623 72814 5062 663 6752 4941 688 853237 1403 618 33591 988421 4962 785 634574 1258 8521 322 767253 74827 7849 095-
Peňažné finančné inštitúcie3 202 0166 696107 67166 5861 046843 307691323 32388 940899 69118 20141 240421 87742 682294297 15342 104368123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 418 3113 50010 07690 547381144 140346214 53112 261229 18662237 288215 337508 6812 846618 30624 440140359-
Nefinančné spoločnosti1 157 9413 75740 02756 1370162 6491 06693 47229 066501 4301 1065 550130 44214 51150189 63926 754741158-
Centrálna vláda 2)7 518 08135 777240 492382 90613 0791 157 4752481 011 148102 6591 832 63972 619137 4182 000 6638 2505 211313 403157 97626 5358 455-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)619 10605 26927 5520356 10414346 3794 214155 3890017 315004 2662 47500-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom435 2621 3765 54816 259753 65658432 17610 304140 3783 00837 92856 68824 52311033 73713 03234635-
Peňažné finančné inštitúcie94 8661 0063 0632 845016 0533116 0894 40938 32521 47310 9543 60206 443902000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI108 05066192 10718 023703 0551448 507034 6687 31920 7342518 1751 19300-
Nefinančné spoločnosti61 884377861 06808 65832 4752 54230 574001 76418855 0688 70680-
Centrálna vláda 2)141 4742661 6807 741616 36720020 4261 47243 3103 0061 78736 6520804 0002 68913835-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28 988002 49804 55501311 73719 662000005035500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom58 274309-5 6735 078-2212 93853313 0961 27514 088-6-4 19930 6376 052-30-2 084-6 799-4935-
Peňažné finančné inštitúcie1 447806-151520-221 036311-5291 103-5 8012-4346 0071 156-50-2 048-6602000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 71829-223-22714 8234811813-65202 1401 5195 348251 093-276-170-
Nefinančné spoločnosti-9358448-39203 014-25-202-1 547-1 3900-113542-4525-1 254645-2250-
Centrálna vláda 2)40 927-534-5 7284 634-200-5 00520013 6371 47220 671-8-5 79322 8590-10200-6 832-735-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1170-195430-930-1722341 26000-29000-7532300-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom902 595735 42154 48628469 74320398 83724 244342 72315 25222 342121 84841 33833359 30327 1307090-
Peňažné finančné inštitúcie260 15441 78111 6451125 588013 33511 424154 49304 9843 60315 143018 143000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI116 04631346 722482 471315 43720911 383014 490024 897020 4431 55800-
Nefinančné spoločnosti93 489386164 87507 13206 7975 53249 522001 6611 29804 56711 401430-
Centrálna vláda 2)402 94102 99027 04522529 80920062 7694 023109 86715 2522 869116 583033316 14014 1706660-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 966004 20004 74304993 05617 4580000010000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom229 175141 39811 496016 43320010 5896 61993 1833 00629 76714 0849 3688018 28710 5611460-
Peňažné finančné inštitúcie45 57407102 81104 24609421 83528 30605353203 13602 733000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI55 6866131 77703680233545 143028 50706 04508 75184600-
Nefinančné spoločnosti42 270937589804 60702 4142 52319 5980041818802 8038 42980-
Centrálna vláda 2)61 33803003 58505 5772006 98550021 6103 00672513 3470804 0001 2851380-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)24 308002 42501 6350151 70718 526000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-15 792-805-8511 149-22-3 020200343932-10 353-8-129-3052 1154-8 3541 386-280-
Peňažné finančné inštitúcie-6 622-2-1 077825-22-2860132677-6 6640-2843051 0600-1 286000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-160-4-14-3470-3440-76121 5340-70-3161 3070-3 8798100-
Nefinančné spoločnosti-13 199150-4540-10095-491-9 53200109-2520-3 314619-210-
Centrálna vláda 2)2 936-8001905090-2 7252001965004 170-8225-40304200685-70-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 2540061503450-423413900000-75000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 012 86149 656398 114569 24214 2222 593 9322 2911 590 016212 8963 275 61276 736399 1542 663 786532 7868 5201 263 465226 61827 0759 095-
Peňažné finančné inštitúcie2 941 8626 692105 89054 9411 035817 719691309 98877 516745 19818 20136 257418 27427 539294279 01042 103368123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 302 2653 46810 04283 825333141 669343199 09412 052217 80362222 798215 337483 7842 846597 86322 882140359-
Nefinančné spoločnosti1 064 4523 71939 41151 2620155 5171 06686 67523 534451 9081 1065 550128 78113 21450185 07215 353698158-
Centrálna vláda 2)7 115 14135 777237 502355 86112 8541 127 66648948 37998 6361 722 77257 367134 5501 884 0808 2504 878297 263143 80525 8698 455-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)589 14005 26923 3520351 36114345 8801 158137 9310017 315004 2562 47500-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom206 0871 3624 1504 763737 22338421 5873 68547 19528 16142 60415 1553015 4502 47220035-
Peňažné finančné inštitúcie49 2921 0062 35335011 8073115 1472 57410 019293810 63446603 710902000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI52 36460633017 655702 822903 36406 1617 31914 689259 42434700-
Nefinančné spoločnosti19 4142941117004 0513611910 976001 346052 26527600-
Centrálna vláda 2)80 1372661 3804 156610 790013 44197221 70001 06223 3050001 403035-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 680007302 9200116301 136000005035500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom74 0651 114-4 8223 929-1995 95833312 75334324 4412-4 07030 9423 938-346 270-8 185-2135-
Peňažné finančné inštitúcie8 068808926-30501 322311-6614268632-1505 70296-50-762-6602000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 87833-20911915 167481941-2 18602 2101 8354 041254 972-358-170-
Nefinančné spoločnosti12 26473986203 024-25-297-1 0568 1420-113433-20052 06026-2040-
Centrálna vláda 2)37 992266-5 9184 125-200-2 280013 44197216 5010-6 01823 2630-140-7 517035-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1370-19-720-1 275-17601 12100-29000032300-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt