Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 914 23549 729403 535623 72814 5062 663 6752 4941 688 853237 1523 617 80291 988421 4962 785 335574 1258 8521 322 267253 84827 7849 095-
Peňažné finančné inštitúcie3 201 8116 696107 67166 5861 046843 307691323 32388 940899 48618 20141 240421 87742 682294297 15342 104368123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 417 2993 50010 07690 448381144 140346214 53112 261229 04662237 288214 948508 6812 846617 80624 556140359-
Nefinančné spoločnosti1 157 9383 75740 02756 2360162 6491 06693 47229 078501 2421 1065 550130 53214 51150189 63926 739741158-
Centrálna vláda 2)7 518 08135 777240 492382 90613 0791 157 4752481 011 148102 6591 832 63972 619137 4182 000 6638 2505 211313 403157 97626 5358 455-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)619 10605 26927 5520356 10414346 3794 214155 3890017 315004 2662 47500-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom435 2431 3765 54816 259753 65658432 17610 304140 3783 00837 92856 67924 52311033 73713 02234635-
Peňažné finančné inštitúcie94 8661 0063 0632 845016 0533116 0894 40938 32521 47310 9543 60206 443902000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI108 24366192 10718 023703 0551448 507034 6687 51020 7342518 1751 19600-
Nefinančné spoločnosti61 671377861 06808 65832 4752 54230 574001 56418855 0688 69380-
Centrálna vláda 2)141 4742661 6807 741616 36720020 4261 47243 3103 0061 78736 6520804 0002 68913835-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28 988002 49804 55501311 73719 662000005035500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom58 373309-5 6735 078-2212 93853313 0961 27514 087-6-4 19930 5366 052-30-2 084-6 80115435-
Peňažné finančné inštitúcie1 447806-151520-221 036311-5291 103-5 8012-4346 0071 156-50-2 048-6602000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 81429-223-22714 8234811813-65202 1401 6185 348251 093-278-170-
Nefinančné spoločnosti-9318448-39203 014-25-202-1 547-1 3900-113343-4525-1 254645-210-
Centrálna vláda 2)40 927-534-5 7284 634-200-5 00520013 6371 47220 671-8-5 79322 8590-10200-6 832-735-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1160-195430-930-1722341 25900-29000-7532300-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom902 562735 42154 48628469 74320398 83724 244342 72315 25222 342121 84441 33833359 30327 1017090-
Peňažné finančné inštitúcie260 15441 78111 6451125 588013 33511 424154 49304 9843 60315 143018 143000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI116 09131346 722482 471315 43720911 383014 490024 897020 4431 60300-
Nefinančné spoločnosti93 411386164 87507 13206 7975 53249 522001 6571 29804 56711 327430-
Centrálna vláda 2)402 94102 99027 04522529 80920062 7694 023109 86715 2522 869116 583033316 14014 1706660-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 966004 20004 74304993 05617 4580000010000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom229 165141 39811 496016 43320010 5896 61993 1833 00629 76714 0849 3688018 28710 5511460-
Peňažné finančné inštitúcie45 57407102 81104 24609421 83528 30605353203 13602 733000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI55 6886131 77703680233545 143028 50706 04508 75184900-
Nefinančné spoločnosti42 257937589804 60702 4142 52319 5980041818802 8038 41680-
Centrálna vláda 2)61 33803003 58505 5772006 98550021 6103 00672513 3470804 0001 2851380-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)24 308002 42501 6350151 70718 526000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-15 803-805-8511 149-22-3 020200343932-10 354-8-129-3052 1154-8 3541 376-280-
Peňažné finančné inštitúcie-6 622-2-1 077825-22-2860132677-6 6640-2843051 0600-1 286000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-165-4-14-3470-3440-76121 5340-70-3161 3070-3 8797700-
Nefinančné spoločnosti-13 205150-4540-10095-491-9 53200109-2520-3 314614-210-
Centrálna vláda 2)2 936-8001905090-2 7252001965004 170-8225-40304200685-70-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 2530061503450-423413800000-75000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 011 67449 656398 114569 24214 2222 593 9322 2911 590 016212 9083 275 07976 736399 1542 663 491532 7868 5201 262 965226 74727 0759 095-
Peňažné finančné inštitúcie2 941 6576 692105 89054 9411 035817 719691309 98877 516744 99318 20136 257418 27427 539294279 01042 103368123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 301 2083 46810 04283 726333141 669343199 09412 052217 66362222 798214 948483 7842 846597 36322 952140359-
Nefinančné spoločnosti1 064 5273 71939 41151 3610155 5171 06686 67523 546451 7201 1065 550128 87513 21450185 07215 411698158-
Centrálna vláda 2)7 115 14135 777237 502355 86112 8541 127 66648948 37998 6361 722 77257 367134 5501 884 0808 2504 878297 263143 80525 8698 455-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)589 14005 26923 3520351 36114345 8801 158137 9310017 315004 2562 47500-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom206 0781 3624 1504 763737 22338421 5873 68547 19528 16142 59515 1553015 4502 47220035-
Peňažné finančné inštitúcie49 2921 0062 35335011 8073115 1472 57410 019293810 63446603 710902000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI52 55560633017 655702 822903 36406 1617 51014 689259 42434700-
Nefinančné spoločnosti19 4142941117004 0513611910 976001 146052 26527600-
Centrálna vláda 2)80 1372661 3804 156610 790013 44197221 70001 06223 3050001 403035-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 680007302 9200116301 136000005035500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom74 1761 114-4 8223 929-1995 95833312 75334324 4412-4 07030 8413 938-346 270-8 17718335-
Peňažné finančné inštitúcie8 068808926-30501 322311-6614268632-1505 70296-50-762-6602000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 97933-20911915 167481941-2 18602 2101 9334 041254 972-355-170-
Nefinančné spoločnosti12 27473986203 024-25-297-1 0568 1420-113233-20052 0603100-
Centrálna vláda 2)37 992266-5 9184 125-200-2 280013 44197216 5010-6 01823 2630-140-7 517035-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1370-19-720-1 275-17601 12100-29000032300-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt