Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 786 15349 141404 653613 92313 5842 638 0741 9081 689 500231 1353 591 41094 535416 7672 758 176574 1298 8951 291 391259 78827 6358 742-
Peňažné finančné inštitúcie3 185 1275 950106 04867 3951 089835 875380328 33186 840894 74918 29942 282422 01740 145384292 08642 988123123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 377 5773 40210 55788 993419135 124294219 03211 665217 77562228 207217 610510 8212 766603 05625 293108383-
Nefinančné spoločnosti1 142 2513 73438 97657 2120159 5411 04291 13730 111495 7811 1086 863126 90114 91351285 66126 700967160-
Centrálna vláda 2)7 455 26536 055243 676375 48612 0761 150 393481 004 86398 4601 819 21075 066139 4151 973 9548 2505 233306 131162 63326 4388 076-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)625 93405 39624 8360357 14114446 1374 059163 8950017 695004 4562 17400-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom467 8267757 05322 90516166 015236 65510 791161 1465 14634 56351 75624 49321125 89113 48015030-
Peňažné finančné inštitúcie121 3405184 4953 299123 45728 3235 65350 79802 96111 5384 89804 58780900-
Finančné inštitúcie iné ako PFI95 00827441 604651 86901 2546612 029030 5526 31419 2534814 3531 05100-
Nefinančné spoločnosti59 981285863 56707 01005 6643 27127 568200550584342202 5768 01300-
Centrálna vláda 2)150 3602021 92811 9659522 944019 94110346 0064 94650033 32001434 3603 60715030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)41 137002 471010 73501 4731 69824 7450000015000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom46 528585-6 309-9 164766 894-2319 8383 48330 7882 669-4139493 89433-9 7812747828-
Peňažné finančné inštitúcie1 6104963 124-536-17-6 084-105 1983 5542 071-7-2702 432-2 3600-5 319-66100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 8182313-1 61865-1 650-13-1 221-174 2770-1382 0337 02947-2 416-1020-2-
Nefinančné spoločnosti9 378-7542 61503 73404 028-1411 7822000-386-77520-2 24149400-
Centrálna vláda 2)13 28074-9 498-9 930286 904010 66710314 6272 476-5-3 0920-341905437830-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)13 4410-230503 99001 166-168 03100-38005000-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom909 5608806 08551 61036573 7713103 54818 643354 34715 26921 221120 44938 12034161 56825 7336510-
Peňažné finančné inštitúcie264 79272 73011 2235429 983014 2158 515157 30504 8743 25312 348020 285000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI116 84336695 636482 692315 25115114 902013 486024 258021 6951 66600-
Nefinančné spoločnosti91 456375364 23905 87005 1175 24253 15108501 2211 51503 11310 497620-
Centrálna vláda 2)405 0028002 75027 06826330 728068 6871 796108 76715 2692 010115 975034116 39013 5705890-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)31 467003 44504 49802782 93920 2220000085000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom243 84111 75314 7768315 55309 1286 891108 7212 41129 49013 5438 6306318 3999 7681500-
Peňažné finančné inštitúcie57 79011 0032 40215 55201 1152 64337 91501 293402 98502 840000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI56 3460251 10405600238297 573027 14705 30308 92396500-
Nefinančné spoločnosti39 8040501 18202 23901 9442 41821 358055037834202 2767 06600-
Centrálna vláda 2)64 48006757 978826 75205 78610320 7572 41150013 1250634 3601 7381500-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)25 422002 11104500451 69821 118000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom16 6531931-2 467-27 296-10-8291 05215 713-6-1 066598-1 970-74-2 327-775780-
Peňažné finančné inštitúcie-8901341-556-171 228-10277071 0150-55240-2 2580-856000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 804020-5400-197099-293 7460-51003130-610300-
Nefinančné spoločnosti579003000-44403632371 42500-17-250-1 191-7000-
Centrálna vláda 2)9 5360570-1 643156 7290-1 3631034 923-6-55750-74340-707780-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 62500-280-20045344 60400000-10000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 876 59348 261398 568562 31313 2192 564 3031 9051 585 952212 4923 237 06379 266395 5472 637 727536 0098 5541 229 823234 05526 9848 742-
Peňažné finančné inštitúcie2 920 3355 943103 31856 1721 035805 892380314 11678 325737 44418 29937 408418 76427 797384271 80142 988123123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 260 7343 36610 48883 357371132 432291203 78111 514202 87362214 721217 610486 5632 766581 36123 627108383-
Nefinančné spoločnosti1 050 7943 69738 44052 9740153 6711 04286 02024 869442 6301 1086 013125 68013 39951282 54816 203904160-
Centrálna vláda 2)7 050 26235 255240 926348 41911 8131 119 66548936 17696 6641 710 44359 797137 4051 857 9798 2504 892289 741149 06225 8498 076-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)594 46705 39621 3920352 64314445 8591 120143 6730017 695004 3712 17400-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom223 9847745 3008 1297850 462227 5273 90052 4252 7355 07438 21215 8641487 4923 712030-
Peňažné finančné inštitúcie63 5505183 492896017 90527 2083 01012 88301 66811 4981 91401 74780800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI38 6622719500651 30901 016374 45603 4056 31413 950485 4308600-
Nefinančné spoločnosti20 177285362 38504 77103 7208536 210200020602030094800-
Centrálna vláda 2)85 8802021 2533 9871316 192014 155025 2492 535020 19508001 869030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)15 71500360010 28501 42803 6270000015000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 875584-7 240-6 69778-402-1320 6672 43115 0752 6756533515 864106-7 4541 048028-
Peňažné finančné inštitúcie2 5004952 783200-7 31205 1712 8471 056-72812 392-1020-4 463-66100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 01423-7-1 07865-1 453-13-1 3201253103712 0336 71647-1 806-1050-2-
Nefinančné spoločnosti8 800-7542 31504 17803 665-3783572000-368-75020-1 05056400-
Centrálna vláda 2)3 74574-10 068-8 28713175012 03009 7042 4820-3 667039-1501 250030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 8160-233304 01001 121-503 42700-380015000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt