Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 785 03149 141404 653613 92313 5842 638 0741 9081 689 500231 1483 590 85994 535416 7672 757 990574 1298 8951 290 891259 88927 6358 742-
Peňažné finančné inštitúcie3 184 9045 950106 04867 3951 089835 875380328 33186 840894 52618 29942 282422 01740 145384292 08642 988123123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 376 4743 40210 55788 894419135 124294219 03211 665217 63562228 207217 131510 8212 766602 55625 406108383-
Nefinančné spoločnosti1 142 4553 73438 97657 3110159 5411 04291 13730 124495 5931 1086 863127 19414 91351285 66126 687967160-
Centrálna vláda 2)7 455 26536 055243 676375 48612 0761 150 393481 004 86398 4601 819 21075 066139 4151 973 9548 2505 233306 131162 63326 4388 076-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)625 93405 39624 8360357 14114446 1374 059163 8950017 695004 4562 17400-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom467 8547757 05322 90516166 015236 65510 791161 1465 14634 56351 78624 49321125 89113 47815030-
Peňažné finančné inštitúcie121 3395184 4953 299123 45728 3235 65350 79702 96111 5384 89804 58780900-
Finančné inštitúcie iné ako PFI95 08427441 604651 86901 2546612 029030 5526 34419 2534814 3531 09700-
Nefinančné spoločnosti59 934285863 56707 01005 6643 27127 569200550584342202 5767 96600-
Centrálna vláda 2)150 3602021 92811 9659522 944019 94110346 0064 94650033 32001434 3603 60715030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)41 137002 471010 73501 4731 69824 7450000015000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom46 561585-6 309-9 164766 894-2319 8383 48330 7852 669-4139803 89433-9 7812797828-
Peňažné finančné inštitúcie1 6064963 124-536-17-6 084-105 1983 5542 067-7-2702 432-2 3600-5 319-66100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 8572313-1 61865-1 650-13-1 221-174 2770-1382 0647 02947-2 416-940-2-
Nefinančné spoločnosti9 377-7542 61503 73404 028-1411 7832000-386-77520-2 24149100-
Centrálna vláda 2)13 28074-9 498-9 930286 904010 66710314 6272 476-5-3 0920-341905437830-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)13 4410-230503 99001 166-168 03100-38005000-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom909 5428806 08551 61036573 7713103 54818 643354 34715 26921 221120 44938 12034161 56825 7156510-
Peňažné finančné inštitúcie264 79272 73011 2235429 983014 2158 515157 30504 8743 25312 348020 285000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI116 89036695 636482 692315 25115114 902013 486024 258021 6951 71300-
Nefinančné spoločnosti91 391375364 23905 87005 1175 24253 15108501 2211 51503 11310 432620-
Centrálna vláda 2)405 0028002 75027 06826330 728068 6871 796108 76715 2692 010115 975034116 39013 5705890-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)31 467003 44504 49802782 93920 2220000085000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom243 84111 75314 7768315 55309 1286 891108 7212 41129 49013 5438 6306318 3999 7681500-
Peňažné finančné inštitúcie57 79011 0032 40215 55201 1152 64337 91501 293402 98502 840000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI56 3910251 10405600238297 573027 14705 30308 9231 01100-
Nefinančné spoločnosti39 7590501 18202 23901 9442 41821 358055037834202 2767 02000-
Centrálna vláda 2)64 48006757 978826 75205 78610320 7572 41150013 1250634 3601 7381500-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)25 422002 11104500451 69821 118000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom16 6531931-2 467-27 296-10-8291 05215 713-6-1 066598-1 970-74-2 327-775780-
Peňažné finančné inštitúcie-8901341-556-171 228-10277071 0150-55240-2 2580-856000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 807020-5400-197099-293 7460-51003130-610500-
Nefinančné spoločnosti576003000-44403632371 42500-17-250-1 191-7300-
Centrálna vláda 2)9 5360570-1 643156 7290-1 3631034 923-6-55750-74340-707780-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 62500-280-20045344 60400000-10000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 875 48948 261398 568562 31313 2192 564 3031 9051 585 952212 5053 236 51279 266395 5472 637 541536 0098 5541 229 323234 17526 9848 742-
Peňažné finančné inštitúcie2 920 1125 943103 31856 1721 035805 892380314 11678 325737 22118 29937 408418 76427 797384271 80142 988123123-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 259 5843 36610 48883 258371132 432291203 78111 514202 73362214 721217 131486 5632 766580 86123 694108383-
Nefinančné spoločnosti1 051 0643 69738 44053 0720153 6711 04286 02024 882442 4421 1086 013125 97313 39951282 54816 256904160-
Centrálna vláda 2)7 050 26235 255240 926348 41911 8131 119 66548936 17696 6641 710 44359 797137 4051 857 9798 2504 892289 741149 06225 8498 076-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)594 46705 39621 3920352 64314445 8591 120143 6730017 695004 3712 17400-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom224 0127745 3008 1297850 462227 5273 90052 4252 7355 07438 24215 8641487 4923 710030-
Peňažné finančné inštitúcie63 5495183 492896017 90527 2083 01012 88201 66811 4981 91401 74780800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI38 6922719500651 30901 016374 45603 4056 34413 950485 4308600-
Nefinančné spoločnosti20 176285362 38504 77103 7208536 211200020602030094600-
Centrálna vláda 2)85 8802021 2533 9871316 192014 155025 2492 535020 19508001 869030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)15 71500360010 28501 42803 6270000015000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 908584-7 240-6 69778-402-1320 6672 43115 0722 6756533825 864106-7 4541 054028-
Peňažné finančné inštitúcie2 4964952 783200-7 31205 1712 8471 052-72812 392-1020-4 463-66100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 05123-7-1 07865-1 453-13-1 3201253103712 0646 71647-1 806-990-2-
Nefinančné spoločnosti8 801-7542 31504 17803 665-3783582000-368-75020-1 05056400-
Centrálna vláda 2)3 74574-10 068-8 28713175012 03009 7042 4820-3 667039-1501 250030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 8160-233304 01001 121-503 42700-380015000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt