Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 417 43549 520406 905594 20811 6432 606 0461 8151 630 499195 6873 481 69984 443405 7172 732 674544 6188 6531 256 965257 65127 1747 665-
Peňažné finančné inštitúcie3 042 3535 591102 18862 6741 067809 22998302 61857 391861 97917 66142 617428 71837 138414269 92942 85648114-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 336 6992 97810 10885 250267133 60752233 50710 704218 36162216 083207 589483 2682 621598 75629 318108231-
Nefinančné spoločnosti1 104 1484 05538 52755 1680151 4981 52282 67928 952482 0509326 555130 57915 96246378 22225 1611 019173-
Centrálna vláda 2)7 337 75936 896250 558367 11610 3091 164 6520968 12094 2951 771 30265 788140 4621 947 4368 2505 154306 805158 09725 9987 147-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)596 47605 52424 0000347 06014343 5754 345148 0070018 352003 2512 21800-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom305 7745122 16511 65221344 448015 2875 527104 0954 01922 60831 25616 09012136 4347 236020-
Peňažné finančné inštitúcie90 9963722 0343 469517 06702 0881 59940 5926004546 2034 451011 81125100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI66 96970261 44304 532030242 931021 8311 85511 4281518 14264600-
Nefinančné spoločnosti30 34070060803 31301 0812 61914 600005821102 4415 33700-
Centrálna vláda 2)100 23701054 08420816 826012 0512034 8493 41932423 13901063 9901 003020-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)17 233002 04802 7100371 26511 1230000050000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 7673771 166-673912 637-1-43-1 905-2 250-596-3 421-15 870-4-6012 865756-351-1-
Peňažné finančné inštitúcie11 2303261 202-67916 2120-3 053-1 563-1 747-150-801 265791-558 819232-2900-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5 35870-16-9300-1 3220-1 914-91240-3 567-2 164-679155 286-29000-
Nefinančné spoločnosti-4 889-19-60-5350-2 588-1756-170-40700-892-1160-740-112-6-1-
Centrálna vláda 2)-3440401 70188 81504 16510-1 218-446226-14 0560-20-550942-550-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 12900-23101 52003-17399800-230050-1600-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom883 052844 22457 23933258 7462889 87812 785355 82514 27522 832113 78136 33435269 90028 1235250-
Peňažné finančné inštitúcie249 937491 38311 4743224 4491011 2284 126157 36006 79173510 353021 948000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI114 33015478 44303 48905 23524910 755012 886024 771029 0021 65400-
Nefinančné spoločnosti88 799206423 66605 619183 9165 22053 33907503331 21103 38010 607730-
Centrálna vláda 2)407 04702 15230 09730022 751069 285355120 48914 2752 405112 713035215 56015 8624520-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)22 938003 55902 43802142 83513 8820000010000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom199 0101456810 56820511 11108 7404 50989 6073 41920 12112 1058 75010618 2456 94600-
Peňažné finančné inštitúcie50 55704632 71054 29001 30760135 554045402 84502 327000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI43 795101 433074300242 032019 66705 69309 58761900-
Nefinančné spoločnosti28 56313060803 04603442 61914 05500221102 3415 32400-
Centrálna vláda 2)61 95401054 0842002 96207 0672026 8963 419012 10301063 9901 00300-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)14 140001 7330700221 24511 070000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-10 00213488-3861-2 5220-1 369-372-5 421-1 1613-1 8911 680-20166806-550-
Peňažné finančné inštitúcie-5 0530453-99518610-561-154-3 056-750-61-1 300340475000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 7761-5-17304880-30-9-36606401 76301 081-7500-
Nefinančné spoločnosti-647120-5350-290019-261 25200-2-1160-840-12100-
Centrálna vláda 2)-7 4150401 7030-3 5310-81910-4 196-4110-5890-20-5501 003-550-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33700-3870-50022-193945000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 534 38349 436402 681536 96911 3112 547 3001 7871 540 621182 9023 125 87470 168382 8862 618 893508 2838 3011 187 064229 52826 6497 665-
Peňažné finančné inštitúcie2 792 4165 542100 80551 2001 035784 78088291 39053 265704 61917 66135 826427 98326 786414247 98142 85648114-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 222 3692 96310 06176 807267130 11852228 27210 455207 60662203 198207 589458 4972 621569 75427 665108231-
Nefinančné spoločnosti1 015 3484 03537 88551 5020145 8791 50478 76323 732428 7119325 805130 24614 75146374 84214 554947173-
Centrálna vláda 2)6 930 71236 896248 406337 01910 0091 141 9010898 83593 9401 650 81351 513138 0571 834 7238 2504 802291 245142 23525 5467 147-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)573 53805 52420 4420344 62214343 3611 510134 1250018 352003 2412 21800-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom106 7654981 5971 084833 33706 5471 01814 4886002 48719 1517 3401518 189290020-
Peňažné finančné inštitúcie40 4393711 571759012 77707819985 03860006 2031 60609 48425100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI23 17469261003 789030089902 1641 8555 735158 5552700-
Nefinančné spoločnosti1 77657000267073705450056001001300-
Centrálna vláda 2)38 283000813 86404 98407 953032411 0360000020-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 0930031502 64001520530000050000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 770364678-287815 159-11 326-1 5333 171565-3 424-13 979-1 684-4012 699-50-296-1-
Peňažné finančné inštitúcie16 28332674931605 3510-2 492-1 4091 309600-192 565757-558 344232-2900-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-8 13469-11-7570-1 8100-1 88404900-3 631-2 164-2 442154 205-21400-
Nefinančné spoločnosti-4 242-31-6000-2 298-1737-144-1 65900-890001009-6-1-
Centrálna vláda 2)7 07100-2812 34604 98402 978-35226-13 467000-6100-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 7920015601 5700-19205300-230050-1600-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt