Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 053 15543 371396 549580 72911 0632 583 5591 5011 602 219177 3983 278 82186 074415 9082 705 537481 8278 0421 303 250251 60725 0345 736-
Peňažné finančné inštitúcie3 145 3664 541112 88862 321889784 62018295 30855 550863 64014 05543 250547 51828 817489280 64249 797726281-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 326 2001 32411 17586 733905111 16652297 5757 053200 29229249 108181 976436 5621 697623 10030 484117101-
Nefinančné spoločnosti963 2493 71739 78653 3002 150137 6201 30769 75325 164413 7364101 350114 89510 19834963 37824 5531 343228-
Centrálna vláda 2)7 022 18533 788226 608359 7817 1191 197 8390889 82485 9641 659 82971 580122 2001 839 8616 2505 507334 592145 32022 8485 126-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)596 15406 09218 5940352 31412449 7593 667141 3240021 288001 5381 45400-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom404 3434135 37420 41713656 988923 9978 198155 4404 62326 20744 5521 81314537 17913 2371 05243-
Peňažné finančné inštitúcie118 865602 7836 952022 59973 9491 86563 98702 7628 3811 81303 702600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI58 8467131 48101 955284405 453021 84140705221 91486600-
Nefinančné spoločnosti51 381761 0021 02105 19001 3572 12827 363002 533093 0897 61310-
Centrálna vláda 2)152 5452691 5768 93713623 194017 2223 00043 9134 6231 60333 2320848 4744 6771 05143-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)22 706002 02704 05006251 20514 7240000007500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 900328-13 039-3 85153 30823 0001 5548 658-3 605810-11 3023 515285 99512793843-
Peňažné finančné inštitúcie-16 13411-3 6794 5780-7612-1 203-751-4 436-3 450-24-5 197-6760-242-264-420-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-7 893713-2240-1 9812-3 663-32-6 4420312-2 3814 140461 581-34700-
Nefinančné spoločnosti13 50842687-10301 6110458-3857 421002 2945091 458-3400-
Centrálna vláda 2)10 445267-10 056-8 33955 47406 8293 00013 459-155522-5 9790-263 21469797943-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 8260-42370-1 035-2579-278-1 34400-3800-167500-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom914 8702673 83056 94334776 40721115 60211 498369 24820 62321 791117 68125 55662052 59928 0004700-
Peňažné finančné inštitúcie277 1641223 21414 163130 482017 5384 631171 0245 7507 9191 3586 583014 368200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI100 1391776 808203 214017 115575 178012 868018 92835020 6211 59830-
Nefinančné spoločnosti64 1121284802 88403 871211 6674 57138 9390054601 6809 6981210-
Centrálna vláda 2)452 684012927 81932637 175079 0337142 75214 8731 004116 319027015 93016 7023460-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)20 771005 27001 66502492 23211 355000000000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom233 17611 48812 61410015 100010 8744 567118 2764 62321 17013 3901 6808415 62510 572520-
Peňažné finančné inštitúcie79 98811 3634 40005 84501 7751 34660 09001 640401 68001 808000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI36 618001 0360468030603 057019 0260008 93582900-
Nefinančné spoločnosti27 7140087401 59805162 01615 124000005727 01310-
Centrálna vláda 2)71 22101254 3871006 95908 270025 7294 62350413 3500844 3102 729510-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)17 635001 9170230071 20514 276000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 143-5-171 754-315 2410-938109-3 134-2 3951 200-733-633-26-7022 446-210-
Peňažné finančné inštitúcie3 3010-772 03303 1510-790541-1 091-2 4001 32240-2350807000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2 97600-3540-5550-404-304140-1050-3980-1 6225000-
Nefinančné spoločnosti-1 265-50-2100-529057-174-23100-2300183-33400-
Centrálna vláda 2)4 574060132-312 99402020-6345-16-7500-26-702 729-210-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 4910015201800-3-228-1 592000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 138 28543 104392 719523 78610 7162 507 1521 4801 486 617165 9002 909 57365 451394 1162 587 856456 2717 4221 250 651223 60724 5645 736-
Peňažné finančné inštitúcie2 868 2034 420109 67448 158888754 13818277 77050 919692 6168 30535 331546 16022 234489266 27449 794726281-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 226 0611 30711 16879 925885107 95252280 4606 996195 11429236 240181 976417 6351 347602 47928 886114101-
Nefinančné spoločnosti899 1373 59039 30650 4162 150133 7491 28668 08620 593374 7974101 350114 89110 15234961 69814 8551 223228-
Centrálna vláda 2)6 569 50133 788226 479331 9626 7931 160 6640810 79185 9571 517 07756 707121 1961 723 5426 2505 237318 662128 61722 5025 126-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)575 38306 09213 3250350 64912449 5101 435129 9690021 288001 5381 45400-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom171 1664123 8867 8033641 888913 1233 63137 16405 03631 1621336121 5542 6651 00043-
Peňažné finančné inštitúcie38 878591 4202 552016 75472 1745193 89701 1228 34113301 894600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 22871344401 487253802 39602 81540705212 9803600-
Nefinančné spoločnosti23 667761 00214703 592084111212 239002 533092 51760000-
Centrálna vláda 2)81 3232691 4514 5503616 23508 9523 00018 18401 09919 882004 1641 9481 00043-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 0710011003 820061804480000007500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-4 043333-13 022-5 60436-1 93323 9381 44511 792-1 210-390-10 5704 147546 697-2 31995843-
Peňažné finančné inštitúcie-19 43512-3 6022 5450-3 9122-413-1 292-3 345-1 050-1 346-5 237-4410-1 049-264-420-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4 9177131290-1 4262-3 259-2-6 8560417-2 3814 538463 202-39800-
Nefinančné spoločnosti14 7734768710702 1400401-2117 652002 3175091 27530000-
Centrálna vláda 2)5 871267-10 116-8 471362 48006 6273 00014 093-160539-5 229003 284-2 0321 00043-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-3350-4850-1 215-2582-5024800-3800-167500-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt