Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 984 59843 168405 253585 92211 2192 561 3821 5151 602 792181 5273 257 15782 972404 4642 693 123479 7527 9671 296 963245 82923 5086 510-
Peňažné finančné inštitúcie3 088 9504 667107 37369 282889774 54318295 05856 836849 05010 80738 754532 09829 177514272 49546 324726326-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 319 0391 48310 83684 1313 455109 60852296 6918 159206 09429240 768185 741433 4541 617620 67430 652115116-
Nefinančné spoločnosti961 2813 66139 01552 531100140 0281 31072 17024 648410 6275292 098112 71410 87137565 22724 209926232-
Centrálna vláda 2)7 015 47633 358241 934360 9806 7751 183 7520891 65388 1281 644 37371 607122 8441 842 5336 2505 460336 930143 13321 7415 836-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)599 85206 09518 9980353 45113547 2203 756147 0130020 037001 6371 51100-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom348 2226444 62416 22510626 2343656 0605 492121 5736 23632 66021 81212 86418429 32212 5325075-
Peňažné finančné inštitúcie109 012342 4346 94009 402011 8801 89461 2231 0035255 7802 103252 4203 309040-
Finančné inštitúcie iné ako PFI110 1201252571 49202 165027 6557411 887030 9222 97610 612119 62885101-
Nefinančné spoločnosti40 210854311 85005 079362 2921 87016 57376251 169148402 1247 827504-
Centrálna vláda 2)67 5184001 5023 6771067 703013 80216516 6645 22658811 88701185 130500030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)21 363002 26701 88504311 48915 22600000204500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-90 107-73-1 805-1 678-294-24 963-48 903-14-28 615-3 321100-26 155-4 204-36-3 018-2 657-87058-
Peňažné finančné inštitúcie-36 84610-4492 3340-9 57707 825613-20 029-3 331-390-9 00978525-3 970-1 707025-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-11 780107-172-2070-3 7640-5 411-22 9390821562-4 967-58164-3110-1-
Nefinančné spoločnosti-8 702-61-524-49302 450-41 543-575-10 5687125-720-2217307166-3534-
Centrálna vláda 2)-36 910-128-604-2 686-294-15 13205 266158-6 4273-456-15 7340-20462-851-51730-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 1310-56-62501 0600-320-2085 47000-1 25400194500-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom859 9406534 52658 38832161 78824109 09710 716347 25218 77121 044108 57525 56645452 38828 1064120-
Peňažné finančné inštitúcie262 5221073 27618 248124 602015 8044 371161 0953 8807 8561 4557 877013 944200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI87 96932226 428202 68209 0024075 365012 185017 30020020 9121 56010-
Nefinančné spoločnosti55 0591145183 59201 970241 6743 51730 49910738802 24210 4041050-
Centrálna vláda 2)429 70040071026 34330030 494082 363170133 92514 8901 004107 113025415 29016 1393060-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)24 690003 77702 04002542 25116 368000000000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom209 4804341 05014 9481005 303313 2664 296101 2226 22625 0384 7545 85011816 3858 964500-
Peňažné finančné inštitúcie70 529194126 12101 91502 38975355 2931 00035901 8820386000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI47 537001 437050902 450343 343024 17903 82009 47781500-
Nefinančné spoločnosti29 843153501 52301 48831831 85515 18200414801 3927 649500-
Centrálna vláda 2)42 2024002883 65810085608 22916512 2825 2265004 75001185 13050000-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 370002 20905350151 48915 122000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-52 5734063247760-6 9633-7 422-643-26 904-1 297-167-7 475-15-17-1 813122-80-
Peňažné finančné inštitúcie-16 654411 5210-2 8860125-130-13 582-1 30095-3181 4710-1 654000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-13 75100-1590-8390-8 550-217510-2620-1 4640-1 647-8000-
Nefinančné spoločnosti-9 2482355680-5993-173-442-9 98600-1-22086849630-
Centrálna vláda 2)-17 473400288-6200-2 56901 193158-9 46830-7 1560-17620-294-110-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 55300-5330-700-17-2085 381000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 124 65842 515400 727527 53410 8982 499 5941 4911 493 695170 8112 909 90564 201383 4212 584 548454 1867 5131 244 575217 72323 0966 510-
Peňažné finančné inštitúcie2 826 4284 560104 09751 034888749 94118279 25452 465687 9556 92730 899530 64321 300514258 55146 322726326-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 231 0711 45110 81477 7033 435106 92652287 6897 752200 72929228 584185 741416 1541 417599 76229 092114116-
Nefinančné spoločnosti906 2223 54738 49748 940100138 0581 28670 49621 131380 1285282 098112 70710 48237562 98513 806821232-
Centrálna vláda 2)6 585 77632 958241 224334 6376 4751 153 2580809 29087 9581 510 44856 717121 8411 735 4206 2505 206321 640126 99421 4365 836-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)575 16206 09515 2200351 41113546 9661 505130 6450020 037001 6371 51100-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom138 7422103 5741 277620 9313342 7941 19620 351107 62217 0587 0136612 9373 568075-
Peňažné finančné inštitúcie38 483152 02281907 48709 4911 1415 93031665 780221252 0343 309040-
Finančné inštitúcie iné ako PFI62 5831252575501 656025 205408 54406 7432 9766 792110 1513601-
Nefinančné spoločnosti10 367708132603 591332 109151 39176251 16404073217804-
Centrálna vláda 2)25 31601 2141966 84705 57304 3820887 1370000030-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 993005801 3500416010400000204500-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-37 534-479-2 129-2 454-294-18 000-716 325629-1 711-2 024267-18 680-4 189-19-1 205-2 779-86258-
Peňažné finančné inštitúcie-20 1926-4508130-6 69107 700743-6 447-2 031-485-8 691-68625-2 316-1 707025-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 971107-172-480-2 92503 139192 18801 083562-3 503-581 811-2300-1-
Nefinančné spoločnosti546-63-559-1 06103 049-71 716-133-5827125-719017-561-330-3574-
Centrálna vláda 2)-19 438-528-892-2 067-294-12 56304 07303 0410-456-8 5780-3-158-557-50630-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-4220-56-9201 1300-30308900-1 25400194500-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt