Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 993 05541 379403 496557 17610 3052 573 7821 5031 600 980174 2183 207 146127 073447 4372 708 910502 2077 5401 279 371242 17022 7335 167-
Peňažné finančné inštitúcie3 266 4124 303122 47159 8471 940784 34317315 24655 325864 60952 01545 439600 93825 926453277 45654 7041 064280-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 348 91195612 86388 3221 205115 69549306 0476 138200 93429275 297183 707459 5301 703595 43328 7176792-
Nefinančné spoločnosti939 3873 62837 92841 9831 050123 5131 30266 50326 101419 5134031 350118 14910 50213760 72025 2441 147203-
Centrálna vláda 2)6 828 78332 491224 005349 9196 1101 197 2150863 80583 1131 566 28174 626125 3511 784 2476 2505 248344 384132 40220 4564 592-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)609 56206 22917 1050353 01613549 3793 541155 8090021 868001 3781 10200-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom343 6154475 50914 27455629 500546 7504 643140 5639 33518 61729 0951 64220519 31814 574114560-
Peňažné finančné inštitúcie109 0631142 2281 126012 43424 08365665 4144 12394811 5931 642753 820794010-
Finančné inštitúcie iné ako PFI94 14151173 04356 852029 381011 108017 3225 5850310 1392 69020-
Nefinančné spoločnosti38 8663281 9543 7863002 27936202 24014 558001 174003 1048 4081120-
Centrálna vláda 2)73 44601 2104 4492515 087012 644028 3705 21234810 68701272 2502 2440550-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28 098001 86902 8480221 74721 113005600543800-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-144 3891081 703-2 806-125-68 940-327 526-1 099-21 772-2 506-4 037-50 29116 063-60-11 0991 161-562444-
Peňažné finančné inštitúcie-85 26239-861-1 965-15-56 8052-1 199-573-16 145-2 500-3 233-35368375-2 049-373010-
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 303-1104-788571105 474-35-1 1310-44257715 0743-6 18399420-
Nefinančné spoločnosti-3 5152941 5121 3423002520-253-404-7 061-101953060247-170-53-20-
Centrálna vláda 2)-67 534-2251 086-1 162-415-11 95503 5510-7 810-5-363-47 1970-138-3 120277-511454-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 6190-138-2320-1 143-34-47-8710 37500-3 51300543300-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom915 2461685 71353 83040666 14918116 42110 515366 51747 29326 214117 47122 34049039 88823 04544170-
Peňažné finančné inštitúcie274 500784 59312 094130 459015 1293 580150 65432 4136 2632 3505 872010 995000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI107 1132077 61655 698017 237478 172019 781116 35326812 2191 44820-
Nefinančné spoločnosti57 407694424 75803 035181 4814 63229 215004511503 38410 147650-
Centrálna vláda 2)443 559067125 30840026 157082 435150152 90814 880170115 074022213 29011 45137370-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)32 667004 054080001392 10625 568000000000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom208 6703367711 0311556 023220 4404 235114 2445 21216 1057 2861 2081279 62010 766200-
Peňažné finančné inštitúcie64 7511538086603 16502 97233352 78202331 7851 20801 009000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI43 663002 80851 038010 58906 183015 8720004 70497620-
Nefinančné spoločnosti26 124182971 27301 26021912 15510 961001001 6578 292180-
Centrálna vláda 2)50 172004 33115056006 674023 8705 21205 50001272 2501 49800-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)23 961001 752000141 74720 448000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-60 55933-87-5 3065-4 9202-148-347-30 789-4 271-303-5 7252 166-6-8 027-315-560-
Peňažné finančné inštitúcie-26 63815-54-2 2250-918074040-20 203-4 266-2831 5405650-1 590000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6 11900-8345-1 4860-176-341 3090-2001 6330-3 789-26420-
Nefinančné spoločnosti-11 79218-13-7240-2932-24-266-10 27000-4-320-68-65-530-
Centrálna vláda 2)-25 3850-20-1 2330-2 2230-6690-11 402-50-7 2610-6-2 58019-50-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 37600-290000-19-879 777000000-500-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 077 80941 211397 783503 3469 8992 507 6331 4851 484 559163 7032 840 62979 780421 2232 591 439479 8687 0501 239 484219 12522 2935 097-
Peňažné finančné inštitúcie2 991 9134 225117 87847 7531 939753 88417300 11751 745713 95519 60239 175598 58820 054453266 46154 7041 064280-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 241 79993612 85680 7071 200109 99749288 8106 091192 76229255 516183 706443 1771 435583 21427 2696592-
Nefinančné spoločnosti881 9793 55937 48637 2251 050120 4781 28465 02221 469390 2984031 350118 10410 38713757 33615 0981 082203-
Centrálna vláda 2)6 385 22432 491223 334324 6115 7101 171 0580781 37082 9631 413 37359 746125 1811 669 1746 2505 026331 094120 95220 0834 522-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)576 89506 22913 0510352 21613549 2401 435130 2410021 868001 3781 10200-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom134 9454144 8323 24340123 477326 31040826 3194 1232 51221 809434789 6983 80994560-
Peňažné finančné inštitúcie44 313991 84826009 26921 11132312 6324 1237149 808434752 811794010-
Finančné inštitúcie iné ako PFI50 478511723505 814018 79204 92501 4505 585035 4351 71400-
Nefinančné spoločnosti12 7423101 6572 5133001 0191429853 597001 173001 447117940-
Centrálna vláda 2)23 27501 2101181014 52705 97004 50003485 1870007460550-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 1370011802 848080665005600543800-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-83 830751 7902 501-130-64 020-347 674-7529 0171 765-3 734-44 56613 897-54-3 0731 476-506444-
Peňažné finančné inštitúcie-58 62424-807260-15-55 8872-1 939-6134 0581 766-2 950-1 89311975-459-373010-
Finančné inštitúcie iné ako PFI12 422-11044602 19705 650-1-2 4400-42157713 4413-2 3941 25900-
Nefinančné spoločnosti8 2772761 5252 065300545-2-229-1383 209-101993380315-1050-20-
Centrálna vláda 2)-42 149-2251 10672-415-9 73204 22003 5920-363-39 9350-132-540258-506454-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-3 7570-138580-1 143-34-28059800-3 51300543800-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt