Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 256 24139 894406 347547 07910 9792 662 9351 4671 608 351167 9243 204 647148 776-2 820 551480 2477 3081 293 892251 33822 3873 991-
Peňažné finančné inštitúcie3 615 1683 797134 24557 3382 314881 3136336 91154 671950 11366 989-699 47426 925364291 49459 5391 592202-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 417 62467911 15990 6611 27899 46749338 0194 976193 64629351 664194 293439 4071 736603 50037 17613586-
Nefinančné spoločnosti895 7323 31636 19734 952309116 3691 25164 00525 962397 2584181 750119 2667 56510058 68227 1031 072151-
Centrálna vláda 2)6 719 16832 103218 249348 5277 0781 209 6020813 66779 5811 520 15781 340120 7001 781 3166 3505 108338 841126 94919 5873 552-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)608 54806 49715 6010356 18416155 7492 734143 4730026 203001 3755710--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom502 1222 2203 50020 94727465 784343 7955 395176 40015 39043 14463 451045137 78620 4571780-
Peňažné finančné inštitúcie158 552582 1883 308028 39106 9581 40878 19812 3852 2098 6020013 6671 16800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI71 82001162 118134 54903 718873 121035 7031 132035114 2963 7030--
Nefinančné spoločnosti39 42113161 49202 53332 0061 97220 680001 303009368 450160-
Centrálna vláda 2)198 6542 1491 18010 64826121 256031 063055 1603 0055 23252 41401008 8877 115080-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)33 675003 38109 0550501 92819 241000000200--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom28 792114-6482 408-55-1 8341-9 41939210 76512 574-10 57921 25115 277169-14 8932 801-4480-
Peňažné finančné inštitúcie9 163-24-1 04750-79 6840-11 315-42912 65412 385--9 523001 842-778-140-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6 862033-2 997131 717-1-1 688-142860-9 956-3 56113 958101-4 980-1970--
Nefinančné spoločnosti3 9944-459-20504726225033 604-20-1 5561 3190386-266-20-
Centrálna vláda 2)34 1831338295 126-61-9 74202 99403 0431913 68135 945068-12 1314 031-2980-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-11 6870-44340-3 5400-32332-8 82200-5500-10100--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 040 5515086 20750 65680769 99117115 66614 282453 31741 054-136 05215 96355953 66533 228945183-
Peňažné finančné inštitúcie351 04944 12211 164123 889013 5406 678228 50126 335-3 1366 377023 0541801-
Finančné inštitúcie iné ako PFI106 0562034 08606 334020 4392263 323033 02819 48735012 2737 16500-
Nefinančné spoločnosti61 866444184 01101 763172 3285 09434 10500759902 15811 680740-
Centrálna vláda 2)500 3634401 66426 89680637 905079 3210173 11614 719700132 840020916 18014 340872182-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)21 217004 49801000382 28414 272000000250--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom262 1184431 09514 35122418 042014 5444 607129 69115 3907 66923 819045014 97213 78916--
Peňažné finančné inštitúcie98 44201 0121 95409 84002 78462063 71912 3851 3630004 759000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 160032 09802 38102 910871 53906 286003504 8913 70300-
Nefinančné spoločnosti31 061301 29001 26803621 97216 830006008628 450160-
Centrálna vláda 2)83 834440805 6482244 45308 488031 3923 0052023 81301004 4601 615060-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)21 620003 3610100001 92816 211000000200--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom36 118443275-62897 1280260-4316 32712 576-3846 969827168-5 503-1 199-3160-
Peňažné finančné inštitúcie33 5180543-1 016-75 0720-1 777-87520 35312 385-590-310001 258-100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 5180310601 6840791-861701850758100-1 151900-
Nefinančné spoločnosti7 61430-32907270-1175086 67500-66690410-265-20-
Centrálna vláda 2)-774440-27116716-45501 3950-2 704191207 345068-6 020-953-3060-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-7 7590044501000-32332-8 614000000100--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 215 69039 386400 140496 42410 1722 592 9441 4501 492 685153 6422 751 330107 722-2 684 499464 2846 7501 240 227218 11021 4423 808-
Peňažné finančné inštitúcie3 264 1193 793130 12346 1742 313857 4246323 37147 993721 61240 654-696 33820 548364268 44059 5211 592201-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 311 56965911 15686 5751 27893 13349317 5804 750190 32329318 636194 292429 9201 386591 22730 01113586-
Nefinančné spoločnosti833 8663 27235 77930 940309114 6061 23461 67720 868363 1534181 750119 1917 46610056 52415 423999151-
Centrálna vláda 2)6 218 80531 663216 585321 6306 2721 171 6970734 34679 5811 347 04166 621120 0001 648 4756 3504 900322 661112 61018 7163 370-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)587 33106 49711 1040356 08416155 711450129 2010026 203001 3755460--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom240 0041 7762 4056 5965047 742329 25178846 709035 47539 6320122 8146 6680--
Peňažné finančné inštitúcie60 109581 1761 354018 55104 17478814 47908468 602008 9081 16800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI44 660011320132 168080801 582029 4171 132019 40500--
Nefinančné spoločnosti8 288101620201 26531 64403 850001 2970074000-
Centrálna vláda 2)114 8191 7091 1005 0003716 803022 575023 76805 21228 600004 4275 500020-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)12 055002008 95505003 03000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-7 326-330-9233 035-64-8 9621-9 679435-5 562-2-10 19514 28214 4501-9 3904 000-1320-
Peňažné finančné inštitúcie-24 355-24-1 5901 06604 6120-9 538446-7 6990--9 21300584-777-140-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-10 381030-3 1031333-1-2 479-6-3310-10 142-3 56113 2001-3 829-2060--
Nefinančné spoločnosti-3 6201-4591240-6802739-5-3 071-20-1 4901 2500-24-100-
Centrálna vláda 2)34 957-3071 1004 959-77-9 28701 59905 74703 66128 60000-6 1114 984020-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-3 9280-4-110-3 640000-20800-5500-1000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt