Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 556 74540 290423 398554 72411 4892 713 2231 4941 672 069167 1783 179 017156 083579 3362 923 388445 8356 6151 314 002280 58121 2343 160-
Peňažné finančné inštitúcie4 028 7903 589157 93959 1952 378922 7612424 72954 231997 34166 09760 623848 31130 683346314 91383 8681 645138-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 474 90555911 35799 5081 26999 93353348 0033 169196 71629404 853209 847401 3151 226600 64932 58013374-
Nefinančné spoločnosti872 6102 62937 33429 84014121 7741 26660 59728 003370 3283971 607120 0747 7866859 07930 853811150-
Centrálna vláda 2)6 571 77533 514209 768350 0577 8281 222 42412776 48679 5111 468 88289 560112 2521 717 9396 0504 975338 082132 99318 6452 798-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)608 66507 00016 1230346 33116162 2542 264145 7500027 217001 27928600-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom575 7901 0405 24221 11750165 049135 36812 322283 3795 61025 06456 184034135 43423 37022955-
Peňažné finančné inštitúcie258 636453 3793 719024 28606 8233 281186 0382 9943 00414 246009 885915020-
Finančné inštitúcie iné ako PFI52 5030363 16704 26701 583212 423021 10590802508 5044 75500-
Nefinančné spoločnosti49 294214831 36608 54113872 97820 708001 426001 79511 760360-
Centrálna vláda 2)179 3537811 74410 65750121 863021 4964 00053 6282 61695539 60309115 2515 94019335-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)36 004002 20906 09205 0792 04220 582000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom49 094198-2 2486 235-423 7040-15 1001 23936 443292-4 24112 1894 2551785 626-1 8268341-
Peňažné finančné inštitúcie-29 941-7-3 247552-86-7 9710-15 098-1 0104 461289650-8 169001 750-2 074-120-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5 0010-381702 500-1-7 701-139-1820-4 751-1 1483 6991001 834-1 259-20-
Nefinančné spoločnosti-5 56721473-1 0970-2 6621-4 135-1 5132 972001 4005560-134-1 24650-
Centrálna vláda 2)79 358-99646 5564412 46907 0374 00023 2093-14020 1130782 1802 7538021-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 246002080-63204 797-995 98300-700-5000-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 115 412368 70053 27686492 5231885 98617 782491 74828 82929 574147 68530 72274875 96230 211776208-
Peňažné finančné inštitúcie382 48836 2589 4031622 50703 7299 443260 60513 8468 6032 5859 370034 5291 59100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI111 5581556 23705 031018 854782 748020 571021 26738411 8744 73000-
Nefinančné spoločnosti71 87664053 970013 000181 8716 00729 89000798501 62414 822990-
Centrálna vláda 2)519 887122 03229 59084851 732060 262280176 52514 983400144 975036427 9359 064677208-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 603004 076025301 2701 97421 9800045000500-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom376 91141 68515 39050121 455010 8468 014241 5482 91018 96516 61809116 11517 05021915-
Peňažné finančné inštitúcie200 68901 1952 68508 84201 1913 031176 5222942 3140004 34527000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI36 256003 16706690996211 830016 6510003 6083 83000-
Nefinančné spoločnosti39 410401 28306 49903872 92015 8670000081711 598350-
Centrálna vláda 2)83 31604906 0475015 26908 256034 5322 616016 6180917 3451 35218415-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)17 240002 20901760162 04212 797000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 682-71102 41248-8 02304 509-48012 740292-606-2 8223 037-72379-1 983761-
Peňažné finančné inštitúcie11 616-11401-3430-1760111457 9492896910002 746-8600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5890055002600-3 975-139180-1 29302 981-150-37464100-
Nefinančné spoločnosti-4 5194-1-2140-3 9840118-287652000560389-1 25750-
Centrálna vláda 2)4 9550-2902 20448-3 89008 25604 9633-4-2 822078-2 382-1 281711-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-959002160-2330-1-99-842000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 441 33340 254414 698501 44710 6252 620 7001 4761 586 083149 3962 687 269127 254549 7622 775 703415 1135 8671 238 040250 37020 4582 952-
Peňažné finančné inštitúcie3 646 3013 586151 68149 7922 362900 2542421 00044 788736 73652 25152 020845 72621 313346280 38482 2771 645138-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 363 34654411 35293 2711 26994 90253329 1493 091193 96829384 283209 847380 048842588 77527 85113374-
Nefinančné spoločnosti800 7342 62236 92925 87014108 7741 24858 72621 996340 4383971 607119 9957 7016857 45516 032712161-
Centrálna vláda 2)6 051 88833 502207 736320 4676 9801 170 69212716 22479 2311 292 35774 577111 8521 572 9646 0504 611310 147123 92917 9683 109-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)579 06307 00012 0480346 07816160 984290123 7700027 172001 27928100-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom198 8791 0363 5575 727043 594124 5224 30841 8312 7006 09939 566025019 3196 320940-
Peňažné finančné inštitúcie57 947452 1841 035015 44405 6322509 5162 70069014 246005 540645020-
Finančné inštitúcie iné ako PFI16 247036003 5980587059304 45490802504 89592600-
Nefinančné spoločnosti9 644210838302 04210584 841001 4260097816210-
Centrálna vláda 2)96 0377811 2544 610016 594013 2404 00019 096095522 985007 9064 587921-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)18 76400005 91605 06307 785000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 412205-2 3583 823-9011 7270-19 6091 71923 7030-3 63615 0111 2182505 246158640-
Peňažné finančné inštitúcie-41 5584-3 648895-86-7 7950-15 209-1 055-3 4880-41-8 16900-996-1 988-120-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5 5900-38-53302 240-1-3 7260-2000-3 458-1 1487182502 207-1 900-20-
Nefinančné spoločnosti-1 04821074-88301 3221-4 253-1 2262 320001 4005000-5231100-
Centrálna vláda 2)74 403-91 2544 352-416 3590-1 2194 00018 2460-13622 935004 5624 035920-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 20400-80-39904 79806 82500-700-5000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt