Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom14 470 66938 355424 663539 92311 7612 735 1591 3991 684 835160 8493 119 492157 854581 2282 907 020426 0486 1661 315 758278 94021 1292 131-
Peňažné finančné inštitúcie4 053 4333 587167 55057 9952 463940 0382446 11151 711964 46665 83257 602865 96830 742346311 88985 4851 646118-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 470 0485895 35699 3591 249100 78154355 7063 096203 61929410 558215 109381 139892598 65733 63013471-
Nefinančné spoločnosti865 4362 40336 90131 16014118 1561 17064 13828 147360 9553991 607116 4058 1176962 68732 335774150-
Centrálna vláda 2)6 474 27331 776207 849335 9958 0351 221 71912761 28775 7611 448 56091 594111 4611 682 2636 0504 859341 269127 20818 5751 792-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)607 47907 00715 4150354 46516157 5932 134141 8920027 274001 25628100-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom475 9265297 16914 16836641 0587127 3907 548264 12619 19911 91430 625025921 57625 8132 11731-
Peňažné finančné inštitúcie278 908893 5692 710015 18306 9301 666208 47415 5703 03715 808004 1461 664600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI40 6333822072 53101 059155 401464 842158 2663 14102510 5542 15300-
Nefinančné spoločnosti47 359581 1182 11209 616413703 60412 948003 2260028813 97900-
Centrálna vláda 2)91 95902 2124 69236612 386014 34913028 3273 6146118 37502346 5898 0172 05731-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)17 0670632 12302 814153402 1029 5350075000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-191 056-126-422-3 025-40-23 67450-21 342-827-36 698-265-10 847-47 951-11 462-74-27 273-5 3181 7391-
Peňažné finančné inštitúcie-64 97769-2 448-360-5-10 1450-10 294-983-22 398-284-2 352-8 33500-6 155-1 062-224-16-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-61 5913824-3730-3 80413-15 3914-6 35315-3 774-678-8 7109-19 5077400-
Nefinančné spoločnosti-12 47658444-140-1 23933-793213-10 038002 452-7520-1 926-884-310-
Centrálna vláda 2)-54 157-6351 537-1 386-35-8 023-45 400130-2 2034-4 720-41 007-2 000-83320-3 4461 99417-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 145041-8920-4638-264-1914 29400-38300-5000-
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 028 202437 27947 10682699 4741870 22015 404448 27128 52727 163143 76122 97954868 24931 407702222-
Peňažné finančné inštitúcie336 034145 6169 5041522 62003 4418 191224 26613 5565 6472 5508 371031 29095300-
Finančné inštitúcie iné ako PFI96 9751504 81704 769018 2901602 182021 062014 55230010 8713 73200-
Nefinančné spoločnosti64 90424074 139013 434181 5014 92922 78300675601 20816 274860-
Centrálna vláda 2)498 329121 25625 15281158 142045 717280174 24314 971454141 099024824 88010 449616222-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)31 959003 493050901 2711 84424 7970045000000-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom342 48403 05011 69136616 79008 2266 360244 2577 7225 6566 00108712 68417 42617231-
Peňažné finančné inštitúcie220 37302 2201 27006 82709811 483199 4044 1081 025500002 11444100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 700001 806041103801670604 6310003 8471 90700-
Nefinančné spoločnosti36 93402801 93407 15802652 62910 7410010022313 70300-
Centrálna vláda 2)56 23805504 6723662 34406 59413024 3353 61405 5000876 5001 37517231-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)13 239002 010050062 1029 071000000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-84 705-64337-3 436-40-4 952-4-5 674-1 466-27 9804 112-5 601-19 540-7 195-80-6 262-3 4367817-
Peňažné finančné inštitúcie-24 0700517-404-52840-622-756-18 5944 108-2 59925500-5 563-69100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-27 1070-3-1 0170-7630-11 5083-1920-2 3600-7 1880-579400-
Nefinančné spoločnosti-10 9520-52-590-1 6400-138-652-7 92000-15-70-4402-310-
Centrálna vláda 2)-25 557-64-125-1 202-35-2 818-46 594130-5 2154-641-19 7800-80320-2 75110917-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 98100-7540-1500-1913 941000000000-
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 442 46738 312417 384492 81810 9352 635 6851 3811 614 615145 4452 671 221129 327554 0652 763 259403 0695 6181 247 508247 53320 4281 909-
Peňažné finančné inštitúcie3 717 4003 573161 93448 4912 448917 4182442 67043 520740 20052 27651 955863 41822 372346280 59984 5321 646118-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 373 0735745 35694 5421 24996 01254337 4162 936201 43729389 496215 109366 587592587 78629 89813471-
Nefinančné spoločnosti800 5312 40036 49427 02014104 7221 15262 63723 218338 1723991 607116 3388 0606961 47916 061688161-
Centrálna vláda 2)5 975 94431 765206 593310 8437 2241 163 57712715 57075 4811 274 31776 623111 0071 541 1646 0504 611316 389116 75917 9592 090-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)575 51907 00711 9210353 95616156 322290117 0950027 229001 25628100-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom133 4425294 1192 477024 2687119 1641 18819 86911 4776 25824 62501738 8928 3871 9450-
Peňažné finančné inštitúcie58 535891 3491 44108 35605 9491839 07011 4622 01215 308002 0321 224600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 9333822077250648155 021304 136153 6353 1410256 70724600-
Nefinančné spoločnosti10 4265883817802 458411059752 207003 225006527500-
Centrálna vláda 2)35 72101 66221010 04207 75503 99206112 8750148896 6421 8852-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 82706311202 7641533404640075000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-106 351-62-7594120-18 72254-15 668639-8 718-4 377-5 246-28 411-4 2666-21 010-1 8821 660-16-
Peňažné finančné inštitúcie-40 90769-2 965440-10 4290-9 672-227-3 804-4 392247-8 59000-592-371-224-16-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-34 48338276440-3 04113-3 8831-6 16115-1 413-678-1 5219-18 9277000-
Nefinančné spoločnosti-1 5255849645040133-655865-2 118002 467-7450-1 486-88600-
Centrálna vláda 2)-28 600-5721 662-1840-5 2050-1 19403 0120-4 079-21 227-2 000-20-6951 8850-
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-836041-1380-4488-264035300-38300-5000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt