Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom12 705 87120 219397 444459 41611 6352 964 5051 7921 443 527109 4892 560 398290 377164 2902 517 361186 0514 0901 339 149225 18012 740--
Peňažné finančné inštitúcie4 573 1223 292210 30472 6223 9911 514 134910395 91041 959999 1937 133115 140789 79749 603146305 56162 4141 923--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 081 1061805 24867 25068111 01317603 3561 050164 6276 1770245 774129 66717728 77517 84658--
Nefinančné spoločnosti603 68648134 75219 25621108 43069312 71018 493243 54118 849062 2644 78037047 05832 243437--
Centrálna vláda 2)5 049 68916 266146 179291 2657 555988 03820395 12346 9631 078 878258 21849 1511 386 9362 0003 557257 115112 12310 323--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)398 26909619 0220242 89015236 4281 02474 1590032 590006415540--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 177 17060710 06241 7901 417138 3353469 12113 706690 31714 03023 73785 521025462 16224 6061 504--
Peňažné finančné inštitúcie762 636226 5964 807078 408131 3106 198562 2911 50022 53225 1920021 9911 7890--
Finančné inštitúcie iné ako PFI76 974019010 31304 807017 26375023 519005 3490013 9128710--
Nefinančné spoločnosti77 69611 54610 222014 462333295 31326 28997027002 01317 3970--
Centrálna vláda 2)230 3285841 73014 1741 41731 693018 90953562 14112 4331 20654 952025424 2474 5491 504--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 537002 27408 96501 31091016 07700100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom102 373-7236 63618 0511 3685 7991432 693-7 49231 805-598-7 77218 2471 715106-2 8123 8451 504--
Peňažné finančné inštitúcie27 569203 6242 482-41-9 71819 412-2 18210 0211 429-3 75712 587002 9097830--
Finančné inštitúcie iné ako PFI30 16601858 24804 56106 6271876 949001 8351 3270422-1750--
Nefinančné spoločnosti9 39301 4518530-84613-7608665 543970-13438808661 0690--
Centrálna vláda 2)29 001-7431 3766 1541 4095 902016 309-6 37110 064-2 124-4 0154 2600106-6 9982 1691 504--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 2440031505 90001 1058-77200-30000-1100--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 525 3151 45111 89278 6733 160264 89092150 37928 954604 42213 11818 596176 91418 621586110 36842 414876--
Peňažné finančné inštitúcie689 407888 9618 354183151 5932654 34821 025377 7132 54718 596013 327029 3703 3020--
Finančné inštitúcie iné ako PFI64 87233114 275433 4931221 74509 770009103 637019 8911 0630--
Nefinančné spoločnosti91 40202446 989024 190473 7394 67826 10013001 65702 64621 1460--
Centrálna vláda 2)655 5221 3302 67656 2972 93479 941868 7502 411177 79510 5580176 005058658 46116 902876--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)24 111002 75705 67301 79784013 04400000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom915 86301 11025 0781 41790 467830 18311 214640 6185 93620 13329 150019138 33922 0270--
Peňažné finančné inštitúcie659 11108321 692054 659116 0375 256547 98550020 13300011 7482700--
Finančné inštitúcie iné ako PFI28 851071 806035305 615014 826000005 3748710--
Nefinančné spoločnosti62 5300268 821012 68573294 51318 0313000078417 3370--
Centrálna vláda 2)147 417024510 5831 41722 12008 01253545 7495 433029 150019120 4333 5490--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)17 953002 1760650019091014 02700000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom31 2020-3912 9211 40711 81771 698-2 98513 7053 300-4 2525 14922743-3 1821 7450--
Peňažné finančné inštitúcie-7 7980-31371-105631-4 306-2 3965 472434-4 252000-2 573-4890--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-34806129018108600-7650002010-813-1470--
Nefinančné spoločnosti-2 997025-880-2 5116-253221-1 070300260-3631 0130--
Centrálna vláda 2)45 9850-1092 5921 41714 63405 412-81812 8672 86305 1490435671 3690--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-3 639002170-1 0500-158-2 79900000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom11 180 55618 768385 552380 7438 4752 699 6151 6991 293 14880 5351 955 976277 259145 6942 340 447167 4303 5041 228 781182 76611 864--
Peňažné finančné inštitúcie3 883 7153 204201 34364 2683 8081 362 541884341 56220 934621 4804 58696 543789 79736 277146276 19159 1121 923--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 016 2331475 23762 97525107 5205581 6111 050154 8576 1770244 864126 03017708 88416 78358--
Nefinančné spoločnosti512 28348134 50812 2672184 2406478 97113 815217 44118 836062 2643 12337044 41211 096437--
Centrálna vláda 2)4 394 16714 936143 503234 9684 621908 09712326 37344 552901 083247 66049 1511 210 9322 0002 971198 65495 2209 447--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)374 15809616 2650237 21715234 63118461 1150032 590006415540--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom261 3076078 95216 712047 8682638 9382 49249 6998 0943 60556 37106323 8232 5791 504--
Peňažné finančné inštitúcie103 524225 7643 115023 749015 27394214 3061 0002 39925 1920010 2431 5190--
Finančné inštitúcie iné ako PFI48 12301838 50804 454011 6487508 693005 349008 53800--
Nefinančné spoločnosti15 16611 5201 40101 7772608008 25894027001 229600--
Centrálna vláda 2)82 9115841 4853 59109 573010 897016 3927 0001 20625 8020633 8141 0001 504--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 584009808 31501 12002 05000100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom71 171-7237 02715 130-39-6 018630 995-4 50718 100-3 898-3 52013 0991 488633702 1001 504--
Peňažné finančné inštitúcie35 368203 9372 411-31-10 281-113 7182144 54999549512 587005 4821 2720--
Finančné inštitúcie iné ako PFI30 51401798 11904 38005 7671877 714001 8351 12601 235-280--
Nefinančné spoločnosti12 39001 42694101 6657-5076456 613940-13436201 229560--
Centrálna vláda 2)-16 984-7431 4853 562-8-8 732010 897-5 553-2 803-4 987-4 015-889063-7 5658001 504--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 883009806 95001 12002 02700-30000-1100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt