Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom12 601 93420 943390 807441 36410 2682 958 7061 7781 410 718116 9832 528 329290 909172 0622 499 114184 1763 9841 341 960220 37511 237--
Peňažné finančné inštitúcie4 545 2323 272206 67770 1404 0321 523 852910386 49944 142989 0155 704118 896777 21049 443146302 65261 6291 923--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 050 8231805 06459 00268106 45217596 611863157 6786 1770243 939128 34017728 35218 02258--
Nefinančné spoločnosti598 04648133 30218 40321109 27668013 47017 627237 89118 752062 3984 39337046 19135 034437--
Centrálna vláda 2)5 015 80817 010144 803285 1116 147982 13620378 81553 3351 068 814260 27653 1661 382 6772 0003 450264 113105 1378 819--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)392 02509618 7070236 99015235 3231 01674 9310032 890006525540--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 238 6844689 08135 85790125 8366074 43318 846728 17311 93635 55195 401025165 22037 153388--
Peňažné finančné inštitúcie825 94375 3714 3089068 299032 8666 065619 923030 18132 7060022 8163 3110--
Finančné inštitúcie iné ako PFI75 788001 8470277321 432021 240007 4660020 1593 3662--
Nefinančné spoločnosti76 95935527 689018 376215825 71017 0496601 579002 68422 6690--
Centrálna vláda 2)231 3024583 14216 613033 302417 4096 05055 43111 8705 37053 650025119 5627 807387--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)28 6920165 39905 582312 1441 02114 53000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom133 964324-2 586-8 090-4218 2643432 5631 1681 71810 8392 81558 988-2091311 1457 154-101--
Peňažné finančné inštitúcie15 942-120-4 582-488-115 840-36 692-4 666-18 991-157-2 48020 9160011 3222 726-59--
Finančné inštitúcie iné ako PFI28 727-160-930-964211 76702 618005 09028408 1681 8711--
Nefinančné spoločnosti-1 23533381650406-1-371 604-3 8136601 463-4930-276-6600--
Centrálna vláda 2)86 8124581 642-10 087-3110 849413 1244 20823 74810 9305 29531 544013-8 0543 217-43--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 7180162 41402 133311 01722-1 84400-2500-1500--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 494 0551 45112 28375 7521 753253 07386148 68331 940590 7159 81822 848171 76617 000543113 55042 003876--
Peňažné finančné inštitúcie695 811889 2758 283193151 0302458 65423 421372 2402 11322 848011 932031 9433 7910--
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 2213344 147433 3121320 886010 535009103 437020 7041 2100--
Nefinančné spoločnosti96 73202197 077026 701413 9924 45727 16910001 63103 00922 4660--
Centrálna vláda 2)608 5411 3302 78553 7061 51765 307863 3393 230164 9287 6950170 856054357 89414 536876--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)27 750002 54006 72301 81283215 84300000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom955 29502 14824 666070 6641036 44511 036691 6411 22026 93127 255015633 28529 464384--
Peňažné finančné inštitúcie721 92106192 320041 994020 7075 855608 718026 93100012 7772 0000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI29 034001 713015236 599014 932000004 5581 0800--
Nefinančné spoločnosti64 24201097 533013 68025824 11014 9660000068422 5780--
Centrálna vláda 2)121 04001 42010 920013 93848 1295038 4951 220027 255015615 2663 807384--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 058002 179090004281 02114 53000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-9 1220-6 0531 772-11722 76967 494-4 139-20 004143-3 6795 14632468-14 064865354--
Peňažné finančné inštitúcie-13 7770-6 009-1 292-8718 935-2110-2 425-23 025-155-3 6790001 8781 9720--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 25300-480-58423 4250-8030007800-1 6751580--
Nefinančné spoločnosti-7 147036220-3 2162-3756-1 14400-2-4560-1 923-4820--
Centrálna vláda 2)11 9750-803 396-307 08443 844-1 7926 81229805 148068-12 344-783354--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 42600-3060550015222-1 84400000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom11 107 87919 491378 524365 6128 5152 705 6331 6921 262 03585 0431 937 614281 091149 2142 327 348167 1763 4411 228 410178 37210 361--
Peňažné finančné inštitúcie3 849 4213 185197 40261 8573 8391 372 822885327 84520 721616 7753 59196 048777 21037 511146270 70957 8381 923--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 985 6021475 06054 85625103 1404575 725863147 1436 1770243 029124 90317707 64816 81158--
Nefinančné spoločnosti501 31448133 08311 3262182 5756409 47813 170210 72218 742062 3982 76237043 18212 567437--
Centrálna vláda 2)4 407 26715 679142 018231 4064 630916 82912315 47650 105903 886252 58153 1661 211 8212 0002 908206 21990 6027 943--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)364 27509616 1670230 26715233 51118459 0880032 890006525540--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom283 3894686 93311 1919055 1725037 9887 81036 53210 7168 62068 14609531 9357 6894--
Peňažné finančné inštitúcie104 02174 7521 9889026 305012 15921011 20503 25032 7060010 0391 3110--
Finančné inštitúcie iné ako PFI46 754001340125014 83306 308007 4660015 6012 2862--
Nefinančné spoločnosti12 718344315604 6961901 6002 0836601 579002 000910--
Centrálna vláda 2)110 2624581 7225 693019 36409 2806 00016 93610 6505 37026 3950954 2964 0002--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 6340163 22004 682311 7160000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom143 0863243 467-9 86175-4 5052825 0695 30721 72210 6966 49553 842-533-5525 2096 289-456--
Peňažné finančné inštitúcie29 719-1201 42780476-13 09506 582-2 2414 034-21 19920 916009 444754-59--
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 474-160-450-38008 34203 421005 090-49609 8431 7131--
Nefinančné spoločnosti5 911330214303 622-301 548-2 6696601 465-3701 647-1780--
Centrálna vláda 2)74 8374581 722-13 482-13 76509 2806 00016 93610 6325 29526 3950-554 2904 000-398--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 1440162 72001 583318650000-2500-1500--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt