Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 170 18424 086405 432478 68612 8872 996 6231 0441 534 667124 7202 615 867315 104195 1302 609 336202 3894 4521 386 240248 54016 025--
Peňažné finančné inštitúcie4 568 5123 439210 56087 5724 0131 469 703132418 65943 342927 8877 449124 548807 50145 581220335 41478 8793 745--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 161 3411175 42569 16324119 69732599 4401 050184 5346 1610275 111146 74617736 28217 52947--
Nefinančné spoločnosti653 40748437 03320 36426112 28669914 13220 662267 16619 567069 8538 06245649 53933 323454--
Centrálna vláda 2)5 373 63320 046151 430290 6058 8241 047 78723461 25658 3141 157 728281 92770 5821 424 8672 0003 759264 459118 27111 780--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)413 291098410 9830247 15015641 1801 35278 5520032 004005475380--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom845 9865543 52323 249320129 339457 47510 796459 8207 07420 99657 026016846 18029 4662--
Peňažné finančné inštitúcie540 248872 6373 1502884 138021 7206 815362 573019 89216 7030018 2354 2710--
Finančné inštitúcie iné ako PFI40 5840661 47201 46309 57209 132008 808009 8861850--
Nefinančné spoločnosti61 861727011 34706 85848842 89317 9887401 0430060519 8920--
Centrálna vláda 2)183 4134605505 68329232 735024 545057 8317 0001 10330 471016817 4545 1192--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 881001 59704 14507541 08812 29600100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom60 117416-2 444-4 17119716 035-420 5662 55413 8862 955330-5 1161 490249 3054 197-107--
Peňažné finančné inštitúcie3 590-42-3 086-1 812-72-7 514-32 2592 256948-1 098-7014 311004 3133 887-59--
Finančné inštitúcie iné ako PFI13 901-326-597094301 4450-88007 2491 18903 861-1250--
Nefinančné spoločnosti2 7651678750-246-1255174826740718301-28-40-2110--
Centrálna vláda 2)37 824460550-2 58926920 427016 146012 9623 9791 031-17 2320521 171646-48--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 0380-1-4802 4250461124-76200-16100000--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 423 9248756 41373 0963 028251 09461149 50232 912536 31514 79523 037156 67114 441535117 21443 180818--
Peňažné finančné inštitúcie565 785115 13216 1430122 4721041 80516 911278 1751 16123 03708 276048 7173 9450--
Finančné inštitúcie iné ako PFI52 026084 29604 277418 38905 4330004 342014 9313500--
Nefinančné spoločnosti70 39303236 727011 708352 4875 05819 9523001 82301 18321 1290--
Centrálna vláda 2)716 10186395043 3873 028109 8641185 1189 866221 23213 6310156 671053552 38317 756818--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 619002 54302 77301 7031 07711 52300000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom663 04817469820 09229284 021429 3057 733429 512018 91215 84506830 93325 4630--
Peňažné finančné inštitúcie471 80706871 537064 182014 5834 228352 823018 91200013 4401 4150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI16 066001 36901 13501 51908 073000003 7861850--
Nefinančné spoločnosti51 4460119 90603 54243842 44714 8890000045519 8120--
Centrálna vláda 2)108 29017405 68329214 912012 582041 4310015 84506813 2524 0510--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)15 438001 597025002371 05812 29600000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-24 883141-1 474-4 909245-2 1214703-200-2 656-4 063-127-7 9051 050-48-4 219750-50--
Peňažné finančné inštitúcie-9 262-33-1 471-2 175-30-2 5040-2 364-22-627-1 068-127000-2561 4150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-950006706760-9060-63000-1508120-810-90--
Nefinančné spoločnosti-4 3780-3-2640-3 1014-210-272-3410002380-190-2350--
Centrálna vláda 2)-9 6461740-2 5082752 90804 1830-446-2 9950-7 7550-48-2 963-421-50--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-64800-300-1000094-61200000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom11 746 26023 211399 019405 5919 8592 745 5299831 385 16591 8082 079 552300 309172 0932 452 665187 9483 9171 269 026205 36015 207--
Peňažné finančné inštitúcie4 002 7263 428205 42871 4294 0131 347 231122376 85426 431649 7126 288101 512807 50137 305220286 69774 9343 745--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 109 3161175 41764 86724115 42028581 0511 050179 1016 1610275 111142 40417721 35117 17847--
Nefinančné spoločnosti583 01448436 71013 63726100 57866511 64515 604247 21419 564069 8536 23945648 35612 195454--
Centrálna vláda 2)4 657 53219 182150 480247 2185 796937 92312376 13848 448936 496268 29670 5821 268 1962 0003 224212 076100 51510 962--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)393 67209848 4400244 37715639 47727567 0290032 004005475380--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom182 9393802 8253 1572845 318028 1703 06330 3087 0742 08441 181010015 2474 0032--
Peňažné finančné inštitúcie68 440871 9501 6132819 95607 1372 5879 750098016 703004 7952 8560--
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 518066103032808 05301 059008 808006 10000--
Nefinančné spoločnosti10 41572591 44103 31605004463 0997401 04300150800--
Centrálna vláda 2)75 1232865500017 823011 963016 4007 0001 10314 62601004 2021 0672--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 44300003 895051730000100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom85 000276-970738-4818 156-819 8632 75416 5427 0184572 7894407213 5243 446-57--
Peňažné finančné inštitúcie12 852-9-1 615363-42-5 010-34 6232 2781 575-30-5744 311004 5692 472-59--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 850-326-664026702 3510542007 39937704 671-1160--
Nefinančné spoločnosti7 1431701 13802 855-44654461 16774071863-28150240--
Centrálna vláda 2)47 469286550-82-617 519011 963013 4086 9741 031-9 47701004 1341 0672--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6860-1-1802 525046130-15000-16100000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt