Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom13 168 96524 086405 432478 68612 8872 996 6231 0441 534 667124 7202 615 554315 104195 1302 609 336202 3894 4521 386 240247 63416 025--
Peňažné finančné inštitúcie4 568 3053 439210 56087 5724 0131 469 703132418 65943 342927 6807 449124 548807 50145 581220335 41478 8793 745--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 161 3411175 42569 16324119 69732599 4401 050184 5346 1610275 111146 74617736 28217 52947--
Nefinančné spoločnosti657 11748437 03320 36426112 28669914 13220 662267 06019 567069 8538 06245649 53937 139454--
Centrálna vláda 2)5 368 91120 046151 430290 6058 8241 047 78723461 25658 3141 157 728281 92770 5821 424 8672 0003 759264 459113 54911 780--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)413 291098410 9830247 15015641 1801 35278 5520032 004005475380--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom847 0185543 52323 249320129 339457 47510 796459 7707 07420 99657 026016846 18030 5482--
Peňažné finančné inštitúcie540 198872 6373 1502884 138021 7206 815362 523019 89216 7030018 2354 2710--
Finančné inštitúcie iné ako PFI40 5840661 47201 46309 57209 132008 808009 8861850--
Nefinančné spoločnosti63 097727011 34706 85848842 89317 9887401 0430060521 1280--
Centrálna vláda 2)183 2584605505 68329232 735024 545057 8317 0001 10330 471016817 4544 9642--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 881001 59704 14507541 08812 29600100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom60 040416-2 444-4 17119716 035-420 5662 55413 8362 955330-5 1161 490249 3054 170-107--
Peňažné finančné inštitúcie3 540-42-3 086-1 812-72-7 514-32 2592 256898-1 098-7014 311004 3133 887-59--
Finančné inštitúcie iné ako PFI13 901-326-597094301 4450-88007 2491 18903 861-1250--
Nefinančné spoločnosti2 7441678750-246-1255174826740718301-28-40-2330--
Centrálna vláda 2)37 819460550-2 58926920 427016 146012 9623 9791 031-17 2320521 171641-48--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 0380-1-4802 4250461124-76200-16100000--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 425 9858756 41373 0963 028251 09461149 50232 912536 31514 79523 037156 67114 441535117 21445 241818--
Peňažné finančné inštitúcie565 785115 13216 1430122 4721041 80516 911278 1751 16123 03708 276048 7173 9450--
Finančné inštitúcie iné ako PFI52 026084 29604 277418 38905 4330004 342014 9313500--
Nefinančné spoločnosti72 58703236 727011 708352 4875 05819 9523001 82301 18323 3230--
Centrálna vláda 2)715 96786395043 3873 028109 8641185 1189 866221 23213 6310156 671053552 38317 622818--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)19 619002 54302 77301 7031 07711 52300000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom664 12217469820 09229284 021429 3057 733429 512018 91215 84506830 93326 5370--
Peňažné finančné inštitúcie471 80706871 537064 182014 5834 228352 823018 91200013 4401 4150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI16 066001 36901 13501 51908 073000003 7861850--
Nefinančné spoločnosti52 6750119 90603 54243842 44714 8890000045521 0400--
Centrálna vláda 2)108 13617405 68329214 912012 582041 4310015 84506813 2523 8970--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)15 438001 597025002371 05812 29600000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-24 917141-1 474-4 909245-2 1214703-200-2 656-4 063-127-7 9051 050-48-4 219717-50--
Peňažné finančné inštitúcie-9 262-33-1 471-2 175-30-2 5040-2 364-22-627-1 068-127000-2561 4150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-950006706760-9060-63000-1508120-810-90--
Nefinančné spoločnosti-4 4060-3-2640-3 1014-210-272-3410002380-190-2630--
Centrálna vláda 2)-9 6511740-2 5082752 90804 1830-446-2 9950-7 7550-48-2 963-426-50--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-64800-300-1000094-61200000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom11 742 98123 211399 019405 5919 8592 745 5299831 385 16591 8082 079 239300 309172 0932 452 665187 9483 9171 269 026202 39415 207--
Peňažné finančné inštitúcie4 002 5193 428205 42871 4294 0131 347 231122376 85426 431649 5056 288101 512807 50137 305220286 69774 9343 745--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 109 3161175 41764 86724115 42028581 0511 050179 1016 1610275 111142 40417721 35117 17847--
Nefinančné spoločnosti584 53048436 71013 63726100 57866511 64515 604247 10819 564069 8536 23945648 35613 816454--
Centrálna vláda 2)4 652 94419 182150 480247 2185 796937 92312376 13848 448936 496268 29670 5821 268 1962 0003 224212 07695 92710 962--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)393 67209848 4400244 37715639 47727567 0290032 004005475380--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom182 8973802 8253 1572845 318028 1703 06330 2587 0742 08441 181010015 2474 0112--
Peňažné finančné inštitúcie68 390871 9501 6132819 95607 1372 5879 700098016 703004 7952 8560--
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 518066103032808 05301 059008 808006 10000--
Nefinančné spoločnosti10 42372591 44103 31605004463 0997401 04300150880--
Centrálna vláda 2)75 1232865500017 823011 963016 4007 0001 10314 62601004 2021 0672--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 44300003 895051730000100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom84 957276-970738-4818 156-819 8632 75416 4927 0184572 7894407213 5243 454-57--
Peňažné finančné inštitúcie12 802-9-1 615363-42-5 010-34 6232 2781 525-30-5744 311004 5692 472-59--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 850-326-664026702 3510542007 39937704 671-1160--
Nefinančné spoločnosti7 1501701 13802 855-44654461 16774071863-28150310--
Centrálna vláda 2)47 469286550-82-617 519011 963013 4086 9741 031-9 47701004 1341 0672--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6860-1-1802 525046130-15000-16100000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt