Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom11 381 69320 465348 400393 13111 6412 814 5841 8731 291 294108 1382 306 973258 049157 4412 260 39542 5703 7421 182 053193 6039 678--
Peňažné finančné inštitúcie4 356 2764 904178 43970 2036 3201 525 2011 036409 49743 888925 7662 892119 527695 20142 570116284 38250 7691 505--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 528 7742245 10031 8364621 12712526 128863107 3136 1820174 928017641 43413 75050--
Nefinančné spoločnosti569 54347530 26117 82617114 14670213 01817 860226 96316 323058 486032143 63830 277407--
Centrálna vláda 2)4 563 59114 859133 657268 5995 258931 8410309 40644 635980 211232 65237 9151 298 45803 288211 80898 1487 716--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)363 50939434 6660222 26912233 24589266 7200033 321007916610--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 096 3001 1878 08828 3962 147116 8128658 16816 564681 2767 32336 48564 29109550 71125 84896--
Peňažné finančné inštitúcie749 7271 1346 7066 9411 69449 8757334 6565 611569 0602 13536 41616 4820017 6162 49837--
Finančné inštitúcie iné ako PFI53 96032692 64331 680213 472014 883008 6450011 3679990--
Nefinančné spoločnosti108 04954856 664033 321124979 85227 215237095501211 72217 0882--
Centrálna vláda 2)149 5504661610 04745026 77609 05952743 5974 9517038 20208310 0065 11057--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)35 0140122 10105 160048457426 5210080001540--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom60 426-5614 606-2 4569247 916-1213 779-5 49816 4684 417-80819 1700221 58426634--
Peňažné finančné inštitúcie39 355-6113 504-19466 866-16-13356517 090340-8144 360004 7591 84825--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 75332648331 67707 804091200678003 245870--
Nefinančné spoločnosti4 3301463446-694101328-22370932051 6291872--
Centrálna vláda 2)-67446366-2 520-19-2 56505 740-6 422-2 3793 840613 240017-7 976-2 0097--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 66109-46501 92902673184700-3900-731540--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 291 3601 8477 89458 7872 643167 031133140 40532 350546 32310 80836 510160 7657 87243682 93336 503100--
Peňažné finančné inštitúcie670 1371 8237 52912 2282 15087 1145391 84822 123371 6352 12036 510807 872026 1582 7710--
Finančné inštitúcie iné ako PFI84 26323134 211432 955711 229037 949001 2560026 2443630--
Nefinančné spoločnosti112 79501776 843039 822744 0487 62728 459002005 47020 3460--
Centrálna vláda 2)413 050017533 67545034 190031 8841 799104 1418 6880159 427043625 06113 024100--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 115001 82902 95001 3968014 13900000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom914 2389812 12522 5481 37151 9538442 35816 462655 9453 39634 71123 88508338 84420 50750--
Peňažné finančné inštitúcie669 4109782 0585 31892114 2947132 6105 531561 0852 13534 71100010 4632830--
Finančné inštitúcie iné ako PFI31 514302 568017425 532013 32000910008 6783320--
Nefinančné spoločnosti103 453016 459032 547114979 83025 4380000011 72216 9590--
Centrálna vláda 2)80 2350666 1024504 73803 48952729 5811 261022 9750837 9812 93250--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)29 626002 1010200023057426 52100000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 664-704133524627-1 177123 90543821 867923-914-6810173 9751 0260--
Peňažné finančné inštitúcie12 595-707317-636177-6725-1 13352415 969344-914-400-1 431540--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 4273073017104 7540-64000908002 660-5000--
Nefinančné spoločnosti4 32700494027371013061 446000001 629780--
Centrálna vláda 2)5 6870-1841 057450-1 1490170-4234 2445790-1 5850171 1171 3940--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)62700-46502000133184800000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom10 090 33318 619340 506334 3448 9982 647 5531 7401 150 88975 7881 760 650247 241120 9322 099 63034 6983 3061 099 120157 1009 578--
Peňažné finančné inštitúcie3 686 1393 081170 91057 9754 1701 438 087983317 64921 765554 13177283 017695 12134 698116258 22447 9981 505--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 444 5112015 08727 625318 1726514 89986369 3646 1820173 672017615 19013 38750--
Nefinančné spoločnosti456 74847530 08410 9831774 3246288 97010 233198 50416 323058 484032138 1689 930407--
Centrálna vláda 2)4 150 54114 859133 482234 9254 808897 6510277 52242 836876 070223 96437 9151 139 03102 852186 74785 1247 616--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)352 39339432 8370219 31912231 8499162 5810033 321007916610--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom182 0622065 9635 84777664 859315 81010225 3313 9271 77440 40601211 8675 34146--
Peňažné finančné inštitúcie80 3171564 6481 62377335 58122 046807 97501 70516 482007 1532 21437--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 44602697531 50607 94001 563007 735002 6896670--
Nefinančné spoločnosti4 5965484205077410221 777237095501201282--
Centrálna vláda 2)69 315465503 945022 03805 570014 0163 6907015 227002 0252 1777--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 388012004 9600254000080001540--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 7621434 473-2 9802979 093-249 874-5 936-5 3993 49410619 85105-2 391-76034--
Peňažné finančné inštitúcie26 760963 1876357697 538-211 000411 121-41004 364006 1901 79425--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 32702641031 50603 05001 55200-230005855870--
Nefinančné spoločnosti41463-48-6-264-3022-1 44823709320501092--
Centrálna vláda 2)-6 36146550-3 577-469-1 41605 570-5 999-6 6233 261614 82500-9 093-3 4047--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 03409001 72902540-100-3900-731540--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt