Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom11 096 78620 366336 348371 00011 0122 783 1892 0051 221 639115 4892 252 812247 125156 9292 207 02239 3623 5621 163 163178 5639 572--
Peňažné finančné inštitúcie4 224 5315 752167 99063 6205 6501 511 8161 139390 83342 914904 5262 091119 009657 30039 362116278 66639 2281 412--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 427 4192055 04415 883016 30210486 242813100 3396 1820161 188017623 25112 10850--
Nefinančné spoločnosti559 49042729 77817 33122114 98573413 12817 959218 26315 193059 054031644 74028 308413--
Centrálna vláda 2)4 527 64213 979132 596269 1005 340923 0430298 99852 863963 109223 65937 9201 296 20803 113215 58298 4137 697--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)357 70439405 0660217 04312232 43894066 5750033 271009245070--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 086 0331 1885 94535 98270792 9477757 87821 364667 68512 23444 03667 620010757 93521 53756--
Peňažné finančné inštitúcie729 3781 0334 9848 39570752 0475634 0325 806550 9101 23736 93618 9870014 7755620--
Finančné inštitúcie iné ako PFI73 776012 99201 164116 025023 0216003 8080026 3363690--
Nefinančné spoločnosti100 8334238 226024 757201 0189 92731 3164470293007 62417 2020--
Centrálna vláda 2)157 45415093013 539013 65306 1465 03043 30810 4907 10044 49001079 1993 40556--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)24 592072 82901 326065760119 130004100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom76 11924117611 124-188-13 1543914 5014 6226 878-345-1 00325 62901124 6013 786-519--
Peňažné finančné inštitúcie21 92192111639192-1 259452 04442611 475116-8 01211 291004 4983990--
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 288-2-418301 16419 5690-2726007130016 221-3450--
Nefinančné spoločnosti4 1652-622 5550-5 830-76818772 9484410287001 0621 2070--
Centrálna vláda 2)23 7741501247 320-380-6 47802 0763 326-6 534-9627 00913 3680112 8882 525-519--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 029074270-7510131-7-73900-2900-6800--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 242 7103 0886 77159 1482 104161 774112127 24035 117539 6553 93435 642154 5575 86135280 27130 184100--
Peňažné finančné inštitúcie652 4283 0885 95212 0092 10483 0973985 44122 505364 2541 28535 6421315 861033 3507970--
Finančné inštitúcie iné ako PFI70 6260243 96901 78653 412039 514004330021 1343530--
Nefinančné spoločnosti108 88501817 226039 876684 2787 84926 664000004 04518 7660--
Centrálna vláda 2)400 538061433 531035 415032 6053 914105 3562 6490153 994035221 74210 267100--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 233002 41301 60001 5048493 86700000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom874 0679292 46124 39756144 1181434 09317 154630 6765 31836 93624 260010733 67320 26350--
Peňažné finančné inštitúcie642 5749292 0777 45256113 643030 0625 626531 1691 23736 93600013 3404700--
Finančné inštitúcie iné ako PFI34 233012 45203871512022 253000008 2783510--
Nefinančné spoločnosti93 752037 264024 160135089 89728 779000006 02417 1170--
Centrálna vláda 2)80 43603804 39905 82802 6001 03029 3454 081024 26001076 0312 32550--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)23 071002 8290100041160119 13000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 04034-5211 26549-12 9734-1 9061 92410 0801 848-1 5811 8660114 8653 1120--
Peňažné finančné inštitúcie-28634-1751 18249-7 130-8-6778622 678169-1 581-50003 9424450--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3630-4-28503871190-95500-814001 514-2250--
Nefinančné spoločnosti1 454011 5930-6 133111771 0053 70800000-3111 4140--
Centrálna vláda 2)7 5100-343-1 6520-570-1 470645 3501 67902 730011-2801 4780--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-276004270-40045-7-70100000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 854 07717 278329 577311 8528 9082 621 4151 8931 094 39980 3721 713 157243 191121 2872 052 46433 5003 2111 082 892148 3799 472--
Peňažné finančné inštitúcie3 572 1042 664162 03851 6113 5461 428 7191 100305 39220 409540 27280683 367657 17033 500116245 31638 4301 412--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 356 7932055 02011 913014 5166482 83081360 8256 1820160 755017602 11711 75550--
Nefinančné spoločnosti450 60542729 59710 1052275 1096658 85010 110191 59915 193059 054031640 6959 541413--
Centrálna vláda 2)4 127 10413 979131 982235 5695 340887 6280266 39348 949857 753221 01037 9201 142 21502 762193 84088 1467 597--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)347 47139402 6530215 44312230 9349162 7080033 271009245070--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom211 9662593 48411 58514648 8296323 7854 21037 0096 9167 10043 3600024 2621 2756--
Peňažné finančné inštitúcie86 8051052 90794314638 404563 97018019 7410018 987001 435910--
Finančné inštitúcie iné ako PFI39 542005400777015 51307686003 8080018 058180--
Nefinančné spoločnosti7 08142096205977510302 5374470293001 600850--
Centrálna vláda 2)77 0171505509 14007 82503 5464 00013 9636 4097 10020 230003 1681 0806--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 52007001 226024600004100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom68 0802086979 859-237-1813616 4072 698-3 202-2 19357823 7630019 736674-519--
Peňažné finančné inštitúcie22 20758286-5431435 871532 721-4368 797-53-6 43011 34100556-460--
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 651-20468077709 55006836001 5270014 707-1200--
Nefinančné spoločnosti2 7112-639620303-18504-128-7604410287001 373-2080--
Centrálna vláda 2)16 2631504678 972-380-6 42103 5463 262-11 884-2 6417 00910 638003 1681 047-519--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-7530700-7110860-3800-2900-6800--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt