Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom11 095 87420 366336 348371 00011 0122 783 1892 0051 221 639115 4892 252 550247 125156 9292 207 02239 3623 5621 163 163177 9129 572--
Peňažné finančné inštitúcie4 224 3755 752167 99063 6205 6501 511 8161 139390 83342 914904 3702 091119 009657 30039 362116278 66639 2281 412--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 427 4192055 04415 883016 30210486 242813100 3396 1820161 188017623 25112 10850--
Nefinančné spoločnosti562 23642729 77817 33122114 98573413 12817 959218 15715 193059 054031644 74031 159413--
Centrálna vláda 2)4 524 14013 979132 596269 1005 340923 0430298 99852 863963 109223 65937 9201 296 20803 113215 58294 9117 697--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)357 70439405 0660217 04312232 43894066 5750033 271009245070--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 087 0131 1885 94535 98270792 9477757 87821 364667 68512 23444 03667 620010757 93522 51856--
Peňažné finančné inštitúcie729 3781 0334 9848 39570752 0475634 0325 806550 9101 23736 93618 9870014 7755620--
Finančné inštitúcie iné ako PFI73 776012 99201 164116 025023 0216003 8080026 3363690--
Nefinančné spoločnosti101 8634238 226024 757201 0189 92731 3164470293007 62418 2320--
Centrálna vláda 2)157 40515093013 539013 65306 1465 03043 30810 4907 10044 49001079 1993 35656--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)24 592072 82901 326065760119 130004100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom76 43724117611 124-188-13 1543914 5014 6226 878-345-1 00325 62901124 6014 105-519--
Peňažné finančné inštitúcie21 92192111639192-1 259452 04442611 475116-8 01211 291004 4983990--
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 288-2-418301 16419 5690-2726007130016 221-3450--
Nefinančné spoločnosti4 2582-622 5550-5 830-76818772 9484410287001 0621 3000--
Centrálna vláda 2)23 9991501247 320-380-6 47802 0763 326-6 534-9627 00913 3680112 8882 750-519--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 029074270-7510131-7-73900-2900-6800--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 244 4003 0886 77159 1482 104161 774112127 24035 117539 6553 93435 642154 5575 86135280 27131 873100--
Peňažné finančné inštitúcie652 4283 0885 95212 0092 10483 0973985 44122 505364 2541 28535 6421315 861033 3507970--
Finančné inštitúcie iné ako PFI70 6260243 96901 78653 412039 514004330021 1343530--
Nefinančné spoločnosti110 65401817 226039 876684 2787 84926 664000004 04520 5350--
Centrálna vláda 2)400 459061433 531035 415032 6053 914105 3562 6490153 994035221 74210 188100--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 233002 41301 60001 5048493 86700000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom875 0489292 46124 39756144 1181434 09317 154630 6765 31836 93624 260010733 67321 24450--
Peňažné finančné inštitúcie642 5749292 0777 45256113 643030 0625 626531 1691 23736 93600013 3404700--
Finančné inštitúcie iné ako PFI34 233012 45203871512022 253000008 2783510--
Nefinančné spoločnosti94 782037 264024 160135089 89728 779000006 02418 1470--
Centrálna vláda 2)80 38703804 39905 82802 6001 03029 3454 081024 26001076 0312 27650--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)23 071002 8290100041160119 13000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 35834-5211 26549-12 9734-1 9061 92410 0801 848-1 5811 8660114 8653 4300--
Peňažné finančné inštitúcie-28634-1751 18249-7 130-8-6778622 678169-1 581-50003 9424450--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3630-4-28503871190-95500-814001 514-2250--
Nefinančné spoločnosti1 547011 5930-6 133111771 0053 70800000-3111 5070--
Centrálna vláda 2)7 7350-343-1 6520-570-1 470645 3501 67902 730011-2801 7030--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-276004270-40045-7-70100000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 851 47417 278329 577311 8528 9082 621 4151 8931 094 39980 3721 712 895243 191121 2872 052 46433 5003 2111 082 892146 0399 472--
Peňažné finančné inštitúcie3 571 9482 664162 03851 6113 5461 428 7191 100305 39220 409540 11680683 367657 17033 500116245 31638 4301 412--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 356 7932055 02011 913014 5166482 83081360 8256 1820160 755017602 11711 75550--
Nefinančné spoločnosti451 58242729 59710 1052275 1096658 85010 110191 49315 193059 054031640 69510 624413--
Centrálna vláda 2)4 123 68113 979131 982235 5695 340887 6280266 39348 949857 753221 01037 9201 142 21502 762193 84084 7237 597--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)347 47139402 6530215 44312230 9349162 7080033 271009245070--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom211 9662593 48411 58514648 8296323 7854 21037 0096 9167 10043 3600024 2621 2756--
Peňažné finančné inštitúcie86 8051052 90794314638 404563 97018019 7410018 987001 435910--
Finančné inštitúcie iné ako PFI39 542005400777015 51307686003 8080018 058180--
Nefinančné spoločnosti7 08142096205977510302 5374470293001 600850--
Centrálna vláda 2)77 0171505509 14007 82503 5464 00013 9636 4097 10020 230003 1681 0806--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 52007001 226024600004100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom68 0802086979 859-237-1813616 4072 698-3 202-2 19357823 7630019 736674-519--
Peňažné finančné inštitúcie22 20758286-5431435 871532 721-4368 797-53-6 43011 34100556-460--
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 651-20468077709 55006836001 5270014 707-1200--
Nefinančné spoločnosti2 7112-639620303-18504-128-7604410287001 373-2080--
Centrálna vláda 2)16 2631504678 972-380-6 42103 5463 262-11 884-2 6417 00910 638003 1681 047-519--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-7530700-7110860-3800-2900-6800--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt