Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom10 566 95119 200336 074356 00211 3512 757 98701 164 001111 0322 097 962216 969159 6422 089 11642 6413 5131 066 566159 7629 197--
Peňažné finančné inštitúcie3 997 0634 140161 27255 4834 7601 509 4240398 15243 837772 242807128 556573 78342 641119277 20832 2611 397--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 235 3041985 20014 14308 0630417 28081377 5595 7240168 776017526 16411 53150--
Nefinančné spoločnosti547 41040225 91417 56334109 198011 68917 766231 62511 139054 548028943 87823 691399--
Centrálna vláda 2)4 427 68614 457142 744263 9266 556918 1710304 68947 760944 275199 29931 0861 258 53503 088218 09591 7557 350--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)359 48939444 8870213 131032 19185672 2610033 473001 2215240--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 148 5621 4927 84723 82044381 390041 32813 817842 0743 27150 40835 34105638 51110 73520--
Peňažné finančné inštitúcie890 8201 4912 0425 24544343 535037 4955 274729 8161148 0056 5310011 91194113--
Finančné inštitúcie iné ako PFI34 781003 94501 1630477016 577005730011 976700--
Nefinančné spoločnosti125 616104 486022 09204557 01575 400130453007 8347 8680--
Centrálna vláda 2)87 29405 8057 888012 42702 85591115 3313 2472 40327 7760566 7901 8557--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 051002 25702 1730466174 95000800000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom32 576-1145 6962 388-392-14 62207 3922 45123 3821 320-8267210-636 815-2 109-32--
Peňažné finančné inštitúcie40 815-97143516-392-786012 2111 43423 441-5-7402 602001 31667211--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 756-13-51 70301 1520-3 17802 90300-1 296005 489-130--
Nefinančné spoločnosti-9 499-3-1-1 1850-1 797011194-6 536-200-60300714-2760--
Centrálna vláda 2)-7 20705 5591 3860-14 2420-1 5907182 9191 345-85240-62-705-2 493-43--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 71100-3301 0510-6210565500-500000--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 056 2842 01210 34453 0061 640123 8520126 06832 083424 6236 03334 589144 3316 13138569 75425 260208--
Peňažné finančné inštitúcie510 6952 0123 6706 1481 55457 761086 71520 883277 02428634 58926 131017 455300--
Finančné inštitúcie iné ako PFI43 8320544 530049205 620018 267003550014 2462680--
Nefinančné spoločnosti97 52501975 945029 97002 9797 36330 799700005 52314 7410--
Centrálna vláda 2)393 31706 42334 3668635 583029 2913 08991 9005 7400143 966038532 53010 221208--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 915002 01704601 4637486 63300800000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 057 1071 4826 90319 47644345 361038 88213 752830 8191 76448 00518 00005625 5218 6230--
Peňažné finančné inštitúcie839 7221 4821 0984 50744317 897035 2195 221720 756748 0050006 982300--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 562003 687060432014 452000003 915700--
Nefinančné spoločnosti124 486004 186022 06503307 01575 380700007 8347 6680--
Centrálna vláda 2)62 51705 8054 83905 39302 85589915 3311 750018 0000566 7908550--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 820002 257000466174 90000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 784-1065 489-667-389-21907 7032 53615 805-529924800-622 368399-50--
Peňažné finančné inštitúcie36 590-106-115264-3892 349010 7001 43617 136-79920003 805300--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4930-51 455010-1 241081700000-1 508-130--
Nefinančné spoločnosti-8 15500-8990-1 7740-104229-6 16770000776-2230--
Centrálna vláda 2)6 22705 609-1 4550-7950-1 5907663 414-5204800-62-705605-50--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)61500-33000-6210560500000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 510 66717 187325 730302 9969 7112 634 13501 037 93378 9491 673 339210 936125 0531 944 78536 5103 128996 812134 5018 989--
Peňažné finančné inštitúcie3 486 3682 128157 60249 3353 2061 451 6630311 43722 954495 21852193 967573 78136 510119259 75332 2311 397--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 191 4721985 1469 61407 5710411 66081359 2925 7240168 421017511 91811 26350--
Nefinančné spoločnosti449 88540225 71711 6173479 22808 71010 403200 82611 132054 548028938 3558 949399--
Centrálna vláda 2)4 034 36814 457136 321229 5606 470882 5880275 39844 671852 375193 55931 0861 114 56902 703185 56581 5347 142--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)348 57339442 8700213 085030 72810865 6280033 465001 2215240--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom91 456109444 344036 02902 4466511 2551 5072 40317 3410012 9902 11120--
Peňažné finančné inštitúcie51 0979944738025 63802 276539 060406 531004 92991113--
Finančné inštitúcie iné ako PFI12 2190025801 15704502 12500573008 06100--
Nefinančné spoločnosti1 130102990270125020604530002000--
Centrálna vláda 2)24 778003 04907 034001201 4972 4039 7760001 0007--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 23100002 1730005000800000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 208-72073 055-3-14 4030-311-857 5771 372-1 818241004 447-2 50918--
Peňažné finančné inštitúcie4 2259258252-3-3 13501 511-26 3052-1 7332 60200-2 48964211--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 249-13024801 1510-1 93702 08600-1 296006 99700--
Nefinančné spoločnosti-1 344-3-1-2860-230115-35-369-270-60300-62-530--
Centrálna vláda 2)-13 4340-502 8410-13 44700-48-4951 397-85-456000-3 0987--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 09600001 0510005000-500000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt