Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom10 534 59619 478330 379353 61411 7442 772 60901 156 610108 5842 074 578215 636160 4682 088 39542 8693 5761 059 750161 8759 229--
Peňažné finančné inštitúcie3 956 4834 277161 13054 9675 1521 510 2100385 94142 404748 801812129 297571 18142 869119275 89231 5921 386--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 228 5472135 20512 44006 9110420 45881374 6555 7240170 072017520 67411 54450--
Nefinančné spoločnosti556 90740925 91518 74734110 995011 67817 573238 16011 159055 152028943 16323 966399--
Centrálna vláda 2)4 434 88014 576137 185262 5406 558932 4130306 28047 042941 356197 94131 1711 258 51103 150218 80094 2487 393--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)357 77939444 9200212 080032 25375271 6060033 479001 2215240--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 020 365384 80224 07956296 114065 48313 246653 7963 09750 46347 909028045 24216 022112--
Peňažné finančné inštitúcie701 771292 8475 64454647 346042 0774 927529 8935748 75710 622008 75878954--
Finančné inštitúcie iné ako PFI65 642045 8830841017 967018 977005 9910014 3601 6200--
Nefinančné spoločnosti134 94291205 827022 58507097 79377 3454000634008 55410 9750--
Centrálna vláda 2)108 41201 8314 5371523 03404 13016623 4462 6401 70630 655028013 5702 63858--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 598002 18802 30806003604 13500700000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom28 341-381 1153 291-14910 23106 685-2 681-7 8458792 174979010211 6222 019-128--
Peňažné finančné inštitúcie24 359-318931 146756 35703 1422 417-125282 082731007 25138154--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20 2660-13 6870581012 0150-2 19600-1 090006 2281 0410--
Nefinančné spoločnosti7 858-760-30502 8600167-1793 3813710-41001 3272170--
Centrálna vláda 2)-23 6090166-1 265-2241 2550-8 622-4 960-9 204480921 4200102-3 168379-182--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5320-3270-8220-174129900-4000-1600--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 022 2712 1394 85553 6742 028124 0710118 36629 549408 8176 08533 597143 8516 90044867 38624 861258--
Peňažné finančné inštitúcie474 8742 1393 7855 8841 94355 412076 01519 447259 88829333 59726 900013 65000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI44 3250593 075049106 861017 450003550015 7542800--
Nefinančné spoločnosti105 68001976 844031 74403 0837 13536 965000004 74714 9640--
Centrálna vláda 2)387 091081435 8218636 378030 8822 32388 4865 7920143 486044833 2359 616258--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 301002 05004601 5256446 02800800000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom856 31201 52418 28354643 323043 75413 181630 20641646 39218 400013028 78811 99450--
Peňažné finančné inštitúcie637 85901 3024 30154615 202039 4744 862520 8501646 3920005 46000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI28 896042 1250001 584017 509000007 5691050--
Nefinančné spoločnosti128 5540375 132022 24404097 79373 785000008 25410 9000--
Centrálna vláda 2)54 05901814 53705 87702 02716613 927400018 40001307 50598850--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 943002 1880002603604 13500000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 5060-102-37-455 70705 1562 436-1 657-1 5271 2124000-99 470-1 522-29--
Peňažné finančné inštitúcie11 0140244523842 86003 1742 354-3 887-101 2120004 54400--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 5180-1590-2100-2701 21800000914-4350--
Nefinančné spoločnosti7 53103723903 3410-113-152 870000001 0271450--
Centrálna vláda 2)-1 0190-382-885-128-28402 02756-2 158-1 51704000-92 985-1 233-29--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4630027000954130000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 512 32617 339325 524299 9409 7162 648 53801 038 24479 0351 665 761209 551126 8711 944 54435 9693 128992 364137 0148 971--
Peňažné finančné inštitúcie3 481 6092 138157 34549 0833 2101 454 7980309 92622 957488 91351995 700571 17935 969119262 24231 5921 386--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 184 2222135 1469 36506 4200413 59781357 2055 7240169 717017504 92011 26450--
Nefinančné spoločnosti451 22840925 71811 9033479 25108 59510 438201 19511 159055 152028938 4169 002399--
Centrálna vláda 2)4 047 78914 576136 371226 7196 472896 0350275 39844 719852 870192 14931 1711 115 02502 703185 56584 6327 135--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)347 47839442 8700212 034030 72810865 5780033 471001 2215240--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom164 053383 2785 7961552 791021 7296523 5902 6814 07129 509014916 4544 02862--
Peňažné finančné inštitúcie63 911291 5451 343032 14402 603659 043412 36510 622003 29878954--
Finančné inštitúcie iné ako PFI36 746003 7580841016 38301 468005 991006 7911 5150--
Nefinančné spoločnosti6 3889836950341030003 560400063400300740--
Centrálna vláda 2)54 35301 65001517 15702 10309 5192 2401 70612 25501496 0651 6508--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 65500002 30803400000700000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 835-381 2173 328-1044 52401 529-5 117-6 1882 40696357901112 1523 541-99--
Peňažné finančné inštitúcie13 345-31649623-93 4970-32633 76238871731002 70738154--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 748003 6280791012 0420-3 41400-1 090005 3141 4760--
Nefinančné spoločnosti327-723-5430-4810280-1645113710-4100300710--
Centrálna vláda 2)-22 5900548-380-961 5390-10 649-5 016-7 0461 997921 0200111-6 1531 612-153--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-9950-300-8220-1120-100-4000-1600--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt