Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom10 505 31019 392329 264350 32311 8972 762 37801 149 927111 2642 082 423214 728158 2942 087 41641 9433 4741 048 127159 8679 358--
Peňažné finančné inštitúcie3 931 2104 275160 23753 8215 0781 503 8530382 80039 987748 926785127 215570 44941 943119268 64031 2221 332--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 208 2832125 2088 75306 3300408 44381376 8515 7240171 162017514 44610 50350--
Nefinančné spoločnosti549 04741325 85419 05234108 135011 51117 751234 77910 788055 193028941 83523 750399--
Centrálna vláda 2)4 458 46014 489137 019263 8056 784931 1580314 90252 002950 560197 43131 0791 257 09203 048221 96893 8687 576--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)358 31039464 8930212 902032 27171171 3070033 519001 2375240--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 088 8331 57910 64826 1901 07384 982073 54714 947696 6489 05850 38958 028019244 58219 78332--
Peňažné finančné inštitúcie741 6401 4875 2624 6391 05742 356047 8846 040565 3433549 57910 845004 5225 11025--
Finančné inštitúcie iné ako PFI59 41825124 1850819016 445017 84236903 1440016 0375650--
Nefinančné spoločnosti153 98321 9326 516021 05001 3918 18282 93134105 6330014 46311 5440--
Centrálna vláda 2)124 711653 4428 5731518 94207 17625727 1498 31381038 03101929 5602 4517--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 081002 27601 81506514683 383003740001140--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom45 8241 5707 6482 727290-9 284023 1981 333-3 065-1 545-3 01712 7010-256 3968 832-100--
Peňažné finančné inštitúcie-9 9381 4873 049-776434-11 26008 4672 447-15 7039-2 9873 20900-9744 608-26--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20 4262531 1340298011 033080536901 867004 4574600--
Nefinančné spoločnosti11 226-71 38086209110582-477-14834105 424006461 706-1--
Centrálna vláda 2)23 669653 2181 675-144-34802 800-66112 903-2 264-302 1210-242 2702 057-72--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4420-2-16701 115031624-922008000-200--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 002 0792 1234 95953 7102 073118 3640113 21127 112410 4747 61432 386143 4516 21145757 91626 383288--
Peňažné finančné inštitúcie463 1732 1233 5425 3611 85952 552072 84117 093263 77530432 38626 21109 10600--
Finančné inštitúcie iné ako PFI42 8080613 015070106 888016 232003550014 8407150--
Nefinančné spoločnosti98 14801606 606028 40303 1967 14934 095000003 72014 8190--
Centrálna vláda 2)388 11101 19636 70521436 662028 8552 26790 6447 3100143 086045730 25010 848288--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 839002 02304601 4316035 72800800000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom895 0841 3822 40419 20255242 425039 66313 050662 9916 33847 89018 156018130 09212 8730--
Peňažné finančné inštitúcie661 3611 3821 4463 91955215 981035 0764 273549 125947 8900003 64200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI26 894062 31107002 239016 406000005 3175450--
Nefinančné spoločnosti137 66001605 262020 49703918 05278 8250000013 51310 9600--
Centrálna vláda 2)62 78507925 44705 87701 67625715 2626 329018 15601817 6201 3680--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 385002 2630002814683 37300000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-18 9281 382803-1 678-1995 4460-1 888533-24 8766 315-3 392-2 367047-6622 917-79--
Peňažné finančné inštitúcie-22 6561 382286-728-654 2510747966-24 158-14-3 392000-61400--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5590-3-1790-38403740-40600-2300-4485100--
Nefinančné spoločnosti-7130-4827501 8400-387-90-3 53600000701 1640--
Centrálna vláda 2)4 9540568-917-134-2610-2 700-3673 1526 3290-2 3440473301 243-79--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4600-12800078247200000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 503 23217 269324 305296 6139 8242 644 01401 036 71684 1521 671 949207 114125 9081 943 96435 7323 017990 211133 4849 070--
Peňažné finančné inštitúcie3 468 0382 153156 69548 4603 2191 451 3010309 95922 894485 15148194 829570 44735 732119259 53431 2221 332--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 165 4752125 1475 73705 6290401 55581360 6195 7240170 807017499 6069 78850--
Nefinančné spoločnosti450 89941325 69412 4463479 73208 31510 602200 68410 788055 193028938 1158 931399--
Centrálna vláda 2)4 070 34814 489135 823227 0996 570894 4960286 04749 735859 916190 12131 0791 114 00602 591191 71883 0207 288--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)348 47139462 8700212 856030 84010865 5790033 511001 2375240--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom193 7501978 2446 98852142 557033 8841 89733 6572 7202 49939 87201014 4906 91032--
Peňažné finančné inštitúcie80 2791053 81672150626 375012 8081 76716 218261 68910 845008805 11025--
Finančné inštitúcie iné ako PFI32 5242561 8750749014 20601 43636903 1440010 720200--
Nefinančné spoločnosti16 32421 7721 254055301 0001304 10634105 633009505840--
Centrálna vláda 2)61 927652 6503 1261513 06505 500011 8871 98481019 8750101 9401 0837--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 696001301 8150370010003740001140--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom64 7521886 8454 405488-14 730025 08680021 811-7 86037415 0690-727 0585 915-21--
Peňažné finančné inštitúcie12 7181052 763-48499-15 51107 7201 4818 455234053 20900-3604 608-26--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20 9852561 3130682010 65901 21136901 891004 905-500--
Nefinančné spoločnosti11 938-71 4285870-9290969-3873 38834105 42400576543-1--
Centrálna vláda 2)18 714652 6502 592-10-8705 500-2949 751-8 593-304 4650-721 9408147--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3960-2-3901 11502380-994008000-200--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt