Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom10 821 46919 480332 473362 28811 1902 820 95701 195 249113 5992 192 353219 627157 5172 108 05447 2623 5781 097 101165 8809 110--
Peňažné finančné inštitúcie4 133 2974 244161 67758 7104 6531 532 1280397 86043 085861 273853126 589596 19447 262119272 21234 1121 342--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 304 7672224 96113 810010 4330451 21981389 2075 7240156 858017560 34511 34750--
Nefinančné spoločnosti555 22740629 88514 74034115 186012 52317 501225 95412 116056 625030144 05126 243403--
Centrálna vláda 2)4 464 09114 606135 011270 4746 503941 7310300 44751 192948 208200 93430 9281 264 85703 140219 32393 6727 314--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)364 08839394 5550221 479033 2001 00867 7110033 519001 1705070--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 118 7488224 62225 87125098 545058 54417 927761 1452 62257 78842 94709335 33213 34164--
Peňažné finančné inštitúcie855 3668013 2505 10624845 934029 4335 341686 75610357 50211 909008 9551 0760--
Finančné inštitúcie iné ako PFI62 2651112 3150951023 080017 398002 8690015 1824680--
Nefinančné spoločnosti89 696101 3106 020030 06607038 71528 32719801 100004 1809 0734--
Centrálna vláda 2)100 72206110 844218 56404 6833 29823 8132 32128627 0520937 0152 72460--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 701001 58503 03006455734 851001700000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom70 938111-3 1963 156-34723 979019 49039722 412-882-4 356452028 993553-60--
Peňažné finančné inštitúcie18 65690325176-3064 6770-2 046-50417 761-1-4 3504 54400-2 384504-45--
Finančné inštitúcie iné ako PFI26 85111-30-2270948017 7690622001 273006 3291670--
Nefinančné spoločnosti3 873101 251-1 32604 8750-42-334-3 37516801 067001 4101754--
Centrálna vláda 2)20 4060-4 7404 546-4112 22403 4831 1237 823-1 049-6-6 371023 685-293-19--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1510-2-1401 2550326112-41900-6100-4600--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom1 171 7571 8716 78857 1151 431153 9150131 60635 413494 9952 04635 702152 8328 90037964 28228 013150--
Peňažné finančné inštitúcie612 3281 8715 2038 8491 34576 763089 92420 754347 17128035 7023808 900018 0553470--
Finančné inštitúcie iné ako PFI49 0470443 213069002 922025 612001 4950014 5285440--
Nefinančné spoločnosti102 49801604 998038 62103 7917 23527 334700003 48916 8630--
Centrálna vláda 2)395 78501 38138 3668634 950033 5076 50789 7381 7590150 957037928 21010 260150--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)12 098001 68802 89101 4629175 14000000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom973 5127222 09719 98124855 660031 22017 775736 99690357 50218 92109320 18112 22550--
Peňažné finančné inštitúcie796 1617222 0354 19624818 993026 9405 189673 83510357 502130007 222150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 259011 856000602016 241001 139006 9794410--
Nefinančné spoločnosti82 209005 960029 94007038 71526 315000001 5309 0460--
Centrálna vláda 2)60 6930616 38306 62702 8323 29815 815800017 6520934 4502 72450--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 191001 585010001435734 79000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 21827-3 789-1 412-30612 4380-8061 0568 901-2 570-1 97624002-92993-29--
Peňažné finančné inštitúcie13 50327944-144-3066 7490-3 16515512 0500-1 97613000-1 24000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI470-4-6610-30-4100-431001 139002311850--
Nefinančné spoločnosti8500-78705 0400-37-334-2 95900000-1 0402020--
Centrálna vláda 2)-2 1790-4 729194055202 8321 123651-2 5700-1 029021 120-293-29--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-23800-1401000-26112-41000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 649 71317 610325 685305 1749 7592 667 04201 063 64378 1861 697 358217 581121 8151 955 22238 3623 1991 032 819137 8678 960--
Peňažné finančné inštitúcie3 520 9682 373156 47449 8613 3071 455 3650307 93622 331514 10257390 887595 81438 362119254 15733 7651 342--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 255 7202224 91710 59609 7430448 29781363 5955 7240155 364017545 81710 80450--
Nefinančné spoločnosti452 72940629 7259 7423476 56508 73210 266198 62012 109056 625030140 5629 380403--
Centrálna vláda 2)4 068 30614 606133 630232 1086 417906 7810266 94044 685858 470199 17530 9281 113 90002 761191 11383 4127 164--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)351 98939392 8670218 588031 7389162 5710033 519001 1705070--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom145 2361002 5255 890242 885027 32415224 1491 71928624 0260015 1511 11614--
Peňažné finančné inštitúcie59 205791 215910026 94102 49315212 9210011 779001 7331 0610--
Finančné inštitúcie iné ako PFI35 0061104590951022 47801 157001 730008 203280--
Nefinančné spoločnosti7 487101 3106001260002 01219801 100002 650274--
Centrálna vláda 2)40 029004 461211 93701 85107 9981 5212869 400002 565010--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 51000002 9300502061001700000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom59 719845934 567-4111 541020 296-65913 5111 688-2 380211009 922460-31--
Peňažné finančné inštitúcie5 15364-6193200-2 07201 119-6595 711-1-2 3744 41400-1 144504-45--
Finančné inštitúcie iné ako PFI26 80511-264340951018 17901 05300134006 098-180--
Nefinančné spoločnosti3 788101 251-5390-1650-50-41616801 067002 450-274--
Centrálna vláda 2)22 5850-114 353-4111 672065107 1721 521-6-5 342002 565010--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 3890-2001 15503520-900-6100-4600--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt