Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 702 28313 735286 210332 64512 1202 688 6090952 814106 6281 915 779197 529143 5021 964 52940 2113 310938 936134 8919 070--
Peňažné finančné inštitúcie3 584 5761 641133 07547 8014 8661 473 6280313 24739 060658 988738111 869511 51540 11760236 43318 1051 377--
Finančné inštitúcie iné ako PFI977 3411184 40210 22402 0850291 1831 11359 6664 8390152 991017443 4797 35948--
Nefinančné spoločnosti504 60138921 04610 34038103 957011 15616 846223 4227 749050 130026638 58121 374424--
Centrálna vláda 2)4 291 93611 583127 014259 2607 217899 5970306 27848 867908 609184 20331 6331 219 876952 968218 97787 5277 220--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)343 82956735 0190209 342030 95074265 0940030 017001 4665260--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom792 4792403 10517 31437356 144032 29913 023556 5682 33342 80330 659012927 19311 03765--
Peňažné finančné inštitúcie602 9021722 7351 73337329 378025 4734 991486 0344940 8155 4420105 8344180--
Finančné inštitúcie iné ako PFI28 063102 344065304 06109 41520002 161009 1231070--
Nefinančné spoločnosti78 62711083 41408 27802807 45642 0012830210008 2058 3920--
Centrálna vláda 2)75 123662628 064014 54802 44017816 9041 8011 98822 78501194 0312 12265--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 764001 75903 2870453982 214006100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 020-375-2762 944-56-10 36502 3667126 5681 8812 5539 0980-183 9881 551-47--
Peňažné finančné inštitúcie17 540-431186272-2-2 45504 1078879 698122 5521 79701043648-10--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 61010197065301490-58720001 068004 091-1610--
Nefinančné spoločnosti-7 397-12-272-7330-3 5140-267-287-2 150283018800-72479-43--
Centrálna vláda 2)4 97666-1893 149-54-5 7610-1 551140-121 38615 9970-282301 5876--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2910-15907120-72-28-381004700-4500--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom923 0581475 10544 3092 526101 3010100 63529 909379 8571 92331 232138 7746 96932057 87525 170346--
Peňažné finančné inštitúcie428 2531473 7463 8751 78941 039057 80719 447250 99460231 232446 969012 466320--
Finančné inštitúcie iné ako PFI39 568005 58301 02106 551011 430008900013 7223710--
Nefinančné spoločnosti83 27001933 062021 08203 5316 57231 236000004 57713 0170--
Centrálna vláda 2)364 53901 16629 80073737 609031 5233 27183 1511 3210137 840032027 11011 749346--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 428001 990055001 2236193 04600000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom720 34514188413 56737326 186030 39712 674551 71241939 65814 00707421 1029 74058--
Peňažné finančné inštitúcie569 4321416041 09437311 103025 1244 862481 9551939 6587004 986200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 532002 198065302 53308 900000004 1411070--
Nefinančné spoločnosti77 3420683 40608 20602557 23641 874000008 0058 2920--
Centrálna vláda 2)50 75902125 10906 22402 44017816 904400014 0000743 9701 32258--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 281001 759000453982 07900000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 549-461-1 44378063-88002 9533786 039-332 596-2 782071 1178240--
Peňažné finančné inštitúcie18 085-461-1 343564631 66204 8657737 976-182 596600983200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI417005706530-520-1 0720000082840--
Nefinančné spoločnosti-6 643063-4720-3 4420-237-507-1 13800000-924140--
Centrálna vláda 2)-1 7520-16357202470-1 551140789-150-2 788072307870--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5570059000-72-28-51600000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 779 22513 587281 105288 3369 5942 587 3080852 17976 7191 535 922195 606112 2701 825 75533 2422 990881 061109 7218 723--
Peňažné finančné inštitúcie3 156 3231 493129 32943 9263 0771 432 5890255 44019 613407 99413680 637511 47133 14860223 96718 0731 377--
Finančné inštitúcie iné ako PFI937 7731184 4024 64101 0640284 6321 11348 2364 8390152 101017429 7576 98848--
Nefinančné spoločnosti421 33138920 8537 2793882 87507 62510 274192 1867 749050 130026634 0048 357424--
Centrálna vláda 2)3 927 39711 583125 848229 4616 479861 9880274 75545 596825 458182 88231 6331 082 037952 648191 86775 7786 873--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)336 40156733 0290208 792029 72712362 0480030 017001 4665260--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom72 134992 2213 747029 95801 9023494 8561 9143 14616 6520556 0911 2986--
Peňažné finančné inštitúcie33 470302 131639018 27503491294 079301 1575 4350108483980--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 531101460001 528051520002 161004 98200--
Nefinančné spoločnosti1 28514070720252201272830210002001000--
Centrálna vláda 2)24 36466502 95508 32400001 4011 9888 785045618006--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 48300003 287000135006100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 471861 1672 164-118-9 4850-5873345291 914-4311 8790-252 871728-47--
Peňažné finančné inštitúcie-545301 529-292-64-4 1170-7581141 72230-441 790010-54728-10--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 19310140000201048520001 068003 263-1650--
Nefinančné spoločnosti-753-12-335-2610-720-30220-1 01228301880020065-43--
Centrálna vláda 2)6 72966-262 576-54-6 008000-8011 40118 7850-3508006--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8480-100712000135004700-4500--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt