Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 680 63413 962286 485329 70112 1882 698 9740950 450105 9161 909 210195 641140 9491 955 43239 5923 328934 948133 3379 113--
Peňažné finančné inštitúcie3 566 4132 047132 88747 5294 8681 476 0830309 14138 173649 289726109 317509 71839 49850235 99718 0551 387--
Finančné inštitúcie iné ako PFI971 7311154 40210 02701 4320291 0341 11360 2534 6390151 923017439 3887 52048--
Nefinančné spoločnosti511 99839621 31811 07338107 471011 42417 133225 5727 466049 941026639 30521 295467--
Centrálna vláda 2)4 286 95511 399127 204256 1127 282905 3580307 82948 728908 621182 81031 6321 213 879952 996218 74785 9407 211--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)343 53656744 9600208 630031 02276965 4750029 970001 5125260--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom835 78485 73114 0841 28072 958058 89813 019526 7962 89745 45845 696010237 31812 929113--
Peňažné finančné inštitúcie578 73263 2171 85381931 802039 1004 673441 3469442 3428 321005 40458043--
Finančné inštitúcie iné ako PFI40 7010202 791012012 979013 366005 583005 8081430--
Nefinančné spoločnosti80 48123323 576012 31109086 94337 44644002250010 8597 4426--
Centrálna vláda 2)122 40502 1624 03246126 34804 9961 02427 1822 3633 11631 302010215 2474 63464--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)13 464001 83302 48509153797 456002660001300--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 6946-4 656-1 48219818 722022 240-4 70412 805-2 3123 232-6 179022-8 429-2 54355--
Peňažné finančné inštitúcie24 0166-662-597-141 11708 888-38711 898373 1511 25900-373-31541--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 71902013601209 41704 0490030700-5 806-4170--
Nefinančné spoločnosti-5 4710284-1 0250-3 4540411-100-909428070-8-534-5796--
Centrálna vláda 2)-2 7610-4 2963121220 31803 124-4 237-4 083-2 77781-7 975030-1 716-1 2328--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 1910-2-2807290400201 8500022200000--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom912 8256016 54843 5292 464102 181097 68329 530373 8171 95628 636141 5566 28631356 75824 346346--
Peňažné finančné inštitúcie409 4866015 0893 3111 72539 377052 94318 674243 01762028 636386 286011 483120--
Finančné inštitúcie iné ako PFI39 151005 526036806 603012 502008900012 8943680--
Nefinančné spoločnosti89 91301303 534024 52403 7687 07932 374000005 50113 0030--
Centrálna vláda 2)366 29201 32929 22773937 362033 0743 13182 3621 3360140 628031326 88010 963346--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 984001 931055001 2956463 56200000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom675 71361 93213 24688027 938034 91212 974494 06684137 45115 236010228 0019 11658--
Peňažné finančné inštitúcie518 60561 5161 1846198 555029 6794 668430 9341937 4516004 59300--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 337002 64501202 177010 411000002 9791130--
Nefinančné spoločnosti76 7330253 553011 97507836 90335 2660000010 8597 3690--
Centrálna vláda 2)56 55303914 0322616 89601 9851 02414 969822015 23001029 5701 63458--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 486001 833050002883792 48600000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 3016179-444-24-1 76303 7745139 401-3 681-555-2 8840306 450-1 6902--
Peňažné finančné inštitúcie5 0946-142-281-113-1 3240508-3907 063-38-555-320028500--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 6950063012085601 11400-20029-3770--
Nefinančné spoločnosti-1 0160-17-2720-1 8830288-1401 5550000056-6030--
Centrálna vláda 2)2 3170338748993201 9851 023-912-3 6430-2 8500306 080-7102--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 21000-28050001372058100000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 767 80913 360279 937286 1729 7232 596 7930852 76776 3861 535 393193 685112 3131 813 87633 3063 015878 190108 9918 767--
Peňažné finančné inštitúcie3 156 9271 446127 79844 2183 1431 436 7060256 19819 499406 27210680 681509 68033 21250224 51418 0431 387--
Finančné inštitúcie iné ako PFI932 5801154 4024 50101 0640284 4311 11347 7514 6390151 033017426 4947 15248--
Nefinančné spoločnosti422 08639621 1887 5403882 94707 65610 054193 1987 466049 941026633 8048 292467--
Centrálna vláda 2)3 920 66311 399125 875226 8846 543867 9960274 75545 597826 259181 47431 6321 073 252952 683191 86774 9786 864--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)335 55356743 0290208 080029 72712361 9130029 970001 5125260--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 07033 79983840045 020023 9864532 7302 0568 00730 460009 3173 81355--
Peňažné finančné inštitúcie60 12811 70167020023 24709 421510 412754 8918 3150081158043--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 36502014600010 80202 955005 583002 829300--
Nefinančné spoločnosti3 74823072303360125402 1804400225000736--
Centrálna vláda 2)65 85201 771020019 45203 011012 2131 5413 11616 072005 6773 0006--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 97800001 985062704 970002660001300--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 3931-4 835-1 03922320 485018 466-5 2173 4041 3693 787-3 2960-8-14 879-85353--
Peňažné finančné inštitúcie18 9221-520-316992 44108 38034 835753 7061 29100-658-31541--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 023020730008 56102 9350030900-5 835-400--
Nefinančné spoločnosti-4 4550301-7520-1 571012340-2 464428070-8-590246--
Centrálna vláda 2)-5 0790-4 634-4412319 38601 139-5 260-3 17186681-5 12500-7 796-5216--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9810-200229026301 2690022200000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt