Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 468 70813 563279 575336 80112 1632 649 0190883 497104 3641 885 768191 619133 5861 908 72438 4373 499926 570130 7498 780--
Peňažné finančné inštitúcie3 480 3711 525131 12448 2954 5711 467 5610278 95137 950626 204581102 032496 43538 342129234 40818 4881 369--
Finančné inštitúcie iné ako PFI921 3411034 3619 86101 3210253 8661 11356 1114 2870151 38700431 8047 23148--
Nefinančné spoločnosti498 89240420 05712 05938103 155010 97415 945222 2556 467046 825027440 68420 471466--
Centrálna vláda 2)4 236 01111 526123 666261 8847 554874 6130309 23748 539917 435180 28431 5541 186 550953 096218 12384 0326 897--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)332 09353674 7020202 369030 46981763 7630027 528001 5515270--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom950 6631 0786 65623 00068787 483060 31918 351590 9603 24448 65862 604017638 52610 862151--
Peňažné finančné inštitúcie688 043755 3996 25945938 895037 6037 433517 51113446 29217 4260010 73735513--
Finančné inštitúcie iné ako PFI31 087052 9700128016 78501 2453000760008 6922030--
Nefinančné spoločnosti91 0664204 070018 339043210 45740 69840606201310 7475 83514--
Centrálna vláda 2)132 0199991 2328 30822827 47604 911028 3712 4042 36644 13101648 3504 470124--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 449001 39402 64505884613 1350022500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom73 8449223 3024 33629613 675027 0511 7394003 1786 71112 54606634456132--
Peňažné finančné inštitúcie41 007-802 5311 729893 10609 9621 7272 134786 5588 971004 1971413--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 81005-6860100011 95805823000-75500-4 388-306-4--
Nefinančné spoločnosti2 5823-21537703 7790-1341 225-3 5564060-1209762-4914--
Centrálna vláda 2)21 9349999853 0902076 44004 911-1 1072002 3941544 135057-1709029--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 5110-4-17402500354-1061 0400020800-5700--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom896 8203086 38343 0702 609100 482093 17027 162372 0322 03729 348136 6605 18141756 93924 356342--
Peňažné finančné inštitúcie407 4601535 7523 3211 82140 849049 93819 755236 91454929 348805 181015 721520--
Finančné inštitúcie iné ako PFI35 690045 628025704 009011 50900430013 9492900--
Nefinančné spoločnosti84 8950434 058023 23703 1276 71330 345000004 88912 4830--
Centrálna vláda 2)362 08615558428 53778836 027034 889090 1141 4880136 537041722 38011 530342--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 689001 526011201 2076943 15000000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom756 13561 43814 47159835 553030 53215 277565 28813441 57721 843010522 5697 453117--
Peňažné finančné inštitúcie602 09661 3061 34245911 875025 7784 939508 80113441 57756006 28800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 801002 761012801 8960562000003 2542000--
Nefinančné spoločnosti86 535004 068017 89004319 87739 539000008 9475 7830--
Centrálna vláda 2)56 30001324 9061395 66002 014016 2510021 78701054 0801 470117--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 403001 39400041346113500000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 284-1494802032286 64401 812-432-6 350703 1186 8410-1-2 524-1 5792--
Peňažné finančné inštitúcie10 085-149635-8893 235011652591803 11854002 21200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 55400-64901000-3620-8700000-542-140--
Nefinančné spoločnosti2 2410-5581603 6710-135645-1 59200000-1 034-750--
Centrálna vláda 2)-4780-100175139-33902 014-1 023-3 332-1006 7870-1-3 160-1 4902--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2 01100-1310-230179-106-1 93000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 571 88813 255273 192293 7319 5542 548 5370790 32777 2021 513 736189 582104 2381 772 06433 2563 082869 631106 3938 438--
Peňažné finančné inštitúcie3 072 9111 372125 37244 9742 7501 426 7120229 01318 195389 2903272 684496 35533 161129218 68718 4361 369--
Finančné inštitúcie iné ako PFI885 6521034 3574 23301 0640249 8571 11344 6024 2870151 34400417 8556 94048--
Nefinančné spoločnosti413 99740420 0148 0013879 91807 8479 232191 9106 467046 825027435 7957 988466--
Centrálna vláda 2)3 873 92511 372123 082233 3476 766838 5860274 34848 539827 321178 79631 5541 050 013952 680195 74372 5026 555--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)325 40453673 1770202 257029 26212360 6130027 528001 5515270--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom194 5281 0725 2188 5308951 930029 7873 07425 6723 1107 08140 76107115 9573 40934--
Peňažné finančné inštitúcie85 947694 0934 917027 020011 8252 4948 71004 71517 370004 44935513--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 2860520900014 88906833000760005 43830--
Nefinančné spoločnosti4 53142020449015801 1594060620131 8005214--
Centrálna vláda 2)75 7199991 1003 4018921 81602 897012 1202 4042 36622 3440584 2703 0007--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 04500002 645017503 0000022500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom65 5601 0712 8224 133687 031025 2392 1716 7503 1083 5935 7050672 8682 14030--
Peňažné finančné inštitúcie30 921691 8961 7370-12909 8461 6751 543-23 4398 917001 9851413--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 36405-3700012 32006693000-75500-3 846-292-4--
Nefinančné spoločnosti3413-160-439010801580-1 9644060-12091 7962614--
Centrálna vláda 2)22 4119991 0852 915686 77902 897-843 5322 404154-2 6520582 9902 3927--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 5220-4-430273017502 9700020800-5700--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt