Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 393 77012 801276 275332 46511 8812 635 3440856 449102 6241 885 369188 465126 8751 896 17837 3173 433926 225130 1848 750--
Peňažné finančné inštitúcie3 438 2421 628128 59446 5664 4841 464 4550268 99036 223624 06950395 474487 46437 222129230 21118 4711 357--
Finančné inštitúcie iné ako PFI914 5341044 35610 54701 2210241 9101 11355 5293 9870152 14200436 1927 53753--
Nefinančné spoločnosti496 31140620 27211 6823899 376011 10814 720225 8126 061046 837026539 92320 520451--
Centrálna vláda 2)4 214 10110 658122 681258 7947 359868 1730304 32649 646917 235177 91431 4011 182 415953 040218 29383 1306 890--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)330 58253724 8760202 119030 11592262 7240027 320001 6075270--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom865 0413636 61713 5711 13779 889052 57313 193539 0914 35839 00561 174016045 28610 284241--
Peňažné finančné inštitúcie617 49024 6911 53451442 857031 8625 398467 77813337 88817 572007 44832924--
Finančné inštitúcie iné ako PFI38 987803 032056013 89401 990004 8750015 097430--
Nefinančné spoločnosti91 19902962 797016 73508797 22140 16422505150014 6787 6885--
Centrálna vláda 2)107 3063531 6304 60862314 84105 5692327 0574 0001 11738 20401608 0332 225213--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 060001 60005 40003695512 102008003000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom77 2363612 162-529637-3 185020 683-1 08635 126-2 031-1 41116 667-1541910 378616-196--
Peňažné finančné inštitúcie42 98321 839-284944 34408 857-10722 21111-1 51011 28600-3 83517124--
Finančné inštitúcie iné ako PFI26 83380409056010 91601 699003 836009 922-50--
Nefinančné spoločnosti-344-2292-84505080313-178-812211048000-213-995--
Centrálna vláda 2)2 73235340-95543-11 6680683-83810 810-2 253991 067-154194 493549-224--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 0310-928503 5750-86371 21800-1001200--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom888 0014635 90442 8672 38493 838091 35927 593378 3811 96726 230129 8194 64641859 46325 934340--
Peňažné finančné inštitúcie396 8413065 1183 3291 73337 614049 82319 703236 32246926 230264 646013 509520--
Finančné inštitúcie iné ako PFI37 245046 277015704 372011 59600430014 4913040--
Nefinančné spoločnosti82 6540983 242019 56603 2626 06831 937000005 92312 5580--
Centrálna vláda 2)362 56315768428 36265136 366032 8741 02393 4461 4980129 750041825 54013 020340--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 698001 656013501 0287995 08000000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom693 09502 13012 28441432 822027 21212 673512 90313337 46217 553010228 9458 9770--
Peňažné finančné inštitúcie542 57001 64890741410 826022 5324 926458 67213337 46210005 404500--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 196002 82105601 26801 8620043003 103430--
Nefinančné spoločnosti87 6680652 494016 00408117 19638 7600000014 6787 6600--
Centrálna vláda 2)50 83204174 60805 93602 479012 9070017 50001025 7601 2250--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 830001 45500012255170200000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 48901 145130-49-1 1350-1 067-1 57715 614-5-6662 5530191 7477510--
Peňažné finančné inštitúcie17 6640663149-5-95801 371-56318 68612-6661000-1 068280--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 882004370560-9301 63100430080800--
Nefinančné spoločnosti-3 057065-7750-1590245-195-1 89800000-213-1270--
Centrálna vláda 2)1290417178-44-730-2 407-856-2 683-1702 5000192 2208500--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-129001400-10-18337-12200000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 505 76912 338270 371289 5989 4972 541 5060765 09075 0311 506 988186 498100 6451 766 35932 6713 015866 762104 2508 410--
Peňažné finančné inštitúcie3 041 4011 322123 47643 2372 7511 426 8410219 16716 520387 7473469 244487 43832 576129216 70218 4191 357--
Finančné inštitúcie iné ako PFI877 2891044 3524 26901 0640237 5381 11343 9333 9870152 09900421 7017 23353--
Nefinančné spoločnosti413 65740620 1748 4403879 81007 8468 652193 8756 061046 837026534 0007 961451--
Centrálna vláda 2)3 851 53910 501121 997230 4316 708831 8070271 45248 623823 789176 41631 4011 052 665952 621192 75370 1106 549--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)321 88453723 2200201 984029 08712357 6440027 320001 6075270--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom171 9463634 4871 28772347 067025 36152026 1884 2251 54243 62105816 3411 307241--
Peňažné finančné inštitúcie74 92023 0436289932 03109 3304729 106042617 562002 04427924--
Finančné inštitúcie iné ako PFI29 7918021100012 6260128004 8320011 99400--
Nefinančné spoločnosti3 53102313040731068251 4042250515000285--
Centrálna vláda 2)56 4753531 21306238 90503 0902314 1504 0001 11720 7040582 2731 000213--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 2300014505 400024701 400008003000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom59 7473611 017-659686-2 050021 75049119 512-2 026-74514 114-15408 631-135-196--
Peňažné finančné inštitúcie25 31921 176-433995 30207 4864563 525-1-84411 27600-2 76714324--
Finančné inštitúcie iné ako PFI23 95180-2800011 009068003 793009 114-50--
Nefinančné spoločnosti2 714-2227-700667068171 0862110480000285--
Centrálna vláda 2)2 603353-377-273587-11 59503 0901813 493-2 23699-1 433-15402 273-301-224--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 1600-914503 57609701 34000-1001200--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt