Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 952 26714 807298 491334 42511 5052 717 39501 006 650108 7441 968 099200 361154 6141 999 41741 7693 330985 315136 9869 347--
Peňažné finančné inštitúcie3 699 2681 905142 08547 7574 7021 480 7910332 29539 126695 420774123 152527 09541 67560251 19317 9051 344--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 054 8651684 43011 75302 1730324 5181 11363 6314 7750158 331017475 5328 60950--
Nefinančné spoločnosti517 85141022 64512 77138106 669011 87016 279228 3588 360050 116024838 30622 477413--
Centrálna vláda 2)4 330 00312 319128 662257 5306 765918 0770305 61751 386912 624186 45231 4611 231 706953 005218 92487 4707 539--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)350 27956694 6150209 685032 35084068 0660032 169001 3605260--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 043 3822055 25919 71062372 383052 79114 876727 84017054 06942 433014242 46011 39194--
Peňažné finančné inštitúcie788 3821105 1401 88961641 501033 2744 827624 1341752 39912 6170012 23035430--
Finančné inštitúcie iné ako PFI53 52917153 370058013 896010 659004 2210020 9523570--
Nefinančné spoločnosti104 36921045 147015 05008737 57062 5941530209004 2328 4370--
Centrálna vláda 2)85 4237608 300713 11402 9752 03926 84701 67023 20001425 0352 24364--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 679001 00402 66001 7734403 606002 187001000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom92 9801622 5643 272-29310 206021 71882214 0321706 72613 53304519 551387-7--
Peňažné finančné inštitúcie28 228672 791-293-1871 04106 253-5193 382176 8855 540002 942188-15--
Finančné inštitúcie iné ako PFI31 21417-28360047011 2600572003 0450015 8451120--
Nefinančné spoločnosti2 6942971 80401290303-1072841530-4570-5-4269140--
Centrálna vláda 2)26 03976-2942 010-1066 84202 9751 3839 6280-1603 2980501 185-8278--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 8060-2-60902 147092765166002 10700500--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom945 3941465 75546 8951 884105 3120105 82829 442393 3981 66632 504139 5527 40538153 58024 057351--
Peňažné finančné inštitúcie450 9571464 8894 1241 44343 347060 49117 861262 81354932 504327 405016 911300--
Finančné inštitúcie iné ako PFI39 5320505 34201 10906 791011 598008900013 5911600--
Nefinančné spoločnosti87 99101483 925022 97504 3176 06733 651000002 58814 3200--
Centrálna vláda 2)357 906066831 90444137 876033 0804 79779 7981 1170138 630038120 4909 546351--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 008001 5990501 1497175 53800000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom875 4313254113 64347332 841032 19813 500695 158045 08315 500014216 78010 18858--
Peňažné finančné inštitúcie704 2653246488347311 759028 1024 465606 725045 0830006 764200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI17 5410152 75905801 34009 898000003 374980--
Nefinančné spoločnosti96 9840623 428015 03008737 55658 376000003 2328 4270--
Centrálna vláda 2)51 870005 56905 99401 7621 03916 9530015 50001423 4101 64358--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 771001 0040001214403 20600000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 979-11-376-320-1611 00403 529-423-8 41906902 896073-1 173-3872--
Peňažné finančné inštitúcie-9 917-11-204-46-135-5301 106-796-9 2480690-200-1 384200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 72705830470412045000001 263-1280--
Nefinančné spoločnosti2 5600629701 0270319-7570500000-6121 0360--
Centrálna vláda 2)3 4990-239154-26-1701 762383313002 898073-440-1 3152--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-84800-609000-7065-23400000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 006 87314 661292 736287 5319 6212 612 0830900 82279 3021 574 701198 695122 1091 859 86534 3642 949931 735112 9308 996--
Peňažné finančné inštitúcie3 248 3111 758137 19643 6333 2601 437 4440271 80421 265432 60722590 648527 06334 26960234 28217 8751 344--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 015 3331684 3806 41001 0640317 7271 11352 0334 7750157 441017461 9418 44950--
Nefinančné spoločnosti429 86041022 4978 8463883 69407 55310 212194 7078 360050 116024835 7188 157413--
Centrálna vláda 2)3 972 09712 319127 994225 6266 324880 2010272 53746 589832 826185 33531 4611 093 076952 624198 43477 9237 189--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)341 27156693 0160209 680031 20112362 5280032 169001 3605260--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom167 9511734 7186 06715139 542020 5931 37632 6821708 98726 9330025 6801 20336--
Peňažné finančné inštitúcie84 117784 6761 00514429 74205 17236217 409177 31712 617005 46633430--
Finančné inštitúcie iné ako PFI35 98717061200012 5560761004 2210017 5782590--
Nefinančné spoločnosti7 3852421 71902000144 2181530209001 000100--
Centrálna vláda 2)33 5537602 73177 12001 2131 0009 89401 6707 700001 6256006--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 90900002 66001 6520400002 187001000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom95 9591732 9403 592-1329 202018 1891 24522 4511706 03510 6380-2820 724774-9--
Peňažné finančné inštitúcie38 144782 995-247-521 09405 14727712 630176 1955 542004 326168-15--
Finančné inštitúcie iné ako PFI29 48617-3327700010 8480527003 0450014 5822400--
Nefinančné spoločnosti1352351 7060-8980-16-32-4211530-4570-5187-1220--
Centrálna vláda 2)22 54176-551 855-806 85901 2131 0009 3150-1604000-231 6254886--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 6540-2002 14709970400002 10700500--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt