Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 956 67612 819261 732332 70510 0212 598 0470709 48896 4111 799 943175 039117 6531 834 94342 4183 480868 346119 9528 448--
Peňažné finančné inštitúcie3 270 0661 715117 97251 3183 5121 461 7550199 47232 850575 24668286 037453 75042 169175228 30620 5091 104--
Finančné inštitúcie iné ako PFI761 551783 9469 027000164 2361 01366 1623 0170126 03500383 1664 94970--
Nefinančné spoločnosti506 22639717 25114 09045100 133011 88714 627243 6441 855047 971028236 20018 569239--
Centrálna vláda 2)4 119 12410 624122 306253 5196 464850 7060305 51347 270858 206169 48531 6171 185 9282493 023218 93175 3957 035--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)299 70952574 7520185 453028 38065156 6850021 259001 7425300--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom823 1311 0165 06715 71897382 778043 06014 890507 8389 15029 98663 96008639 44011 244564--
Peňažné finančné inštitúcie558 9878922 6491 55870340 864021 9255 408437 8741526 0619 3550013 14013942--
Finančné inštitúcie iné ako PFI32 5110802 78600010 14701 470009 606007 8935290--
Nefinančné spoločnosti88 05729764 632018 35106907 90040 93384019006 2318 2410--
Centrálna vláda 2)135 3261221 3624 93826919 74109 0941 19726 8269 0513 92544 68908612 1662 336521--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 250001 80303 82201 20438573500290001000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom81 199362 320-697-9433 095010 334-84210 7126 3253 56114 138-14483 405-1 007-147--
Peňažné finančné inštitúcie35 390255456-1 4304115 92002 0511 03816 919-883 3291 83700-570-4 07340--
Finančné inštitúcie iné ako PFI12 5660792970007 54501 248004 95300-2 0514950--
Nefinančné spoločnosti6 106-288941101 3370835553 387840-8500-826271-4--
Centrálna vláda 2)25 376-214896256-13613 6480-271-2 329-9 5996 3292317 207-14486 8522 300-183--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 760-30-23102 1900926-106-1 2430022500-100--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom876 4241 3984 10543 2012 154104 039082 75329 512367 1662 20220 463134 0316 91356658 39523 643455--
Peňažné finančné inštitúcie368 3059132 6782 7391 58838 340036 92319 123217 07054320 4631706 913023 333100--
Finančné inštitúcie iné ako PFI37 170044 8760005 406012 4310000013 9075460--
Nefinančné spoločnosti95 26102035 211029 14703 5326 61137 114001002 09511 3470--
Centrálna vláda 2)365 0464841 22028 79256535 975035 6343 23393 8741 6590133 860056619 06011 740455--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 641001 584057701 2585456 67700000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom655 6338921 81214 35978933 740025 22614 118486 77056623 14124 13108622 5229 247176--
Peňažné finančné inštitúcie500 2678921 28585370310 114020 0534 781430 6711523 14120009 33300--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 624002 78600098901 157000002 663290--
Nefinančné spoločnosti83 66802034 188017 32606447 75539 454001006 1067 9910--
Centrálna vláda 2)61 63603244 938866 17603 3391 19715 353551024 1100864 4201 228176--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 438001 5930124020138513500000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 8931742301 168-2288970-1 76787819 922-371 6154 07808-2 2521 161-29--
Peňažné finančné inštitúcie21 30225551-16141226072455619 306121 615-3300-908-850--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 118004260008901 06700000-46400--
Nefinančné spoločnosti5 129011644604780434613 5300010010440--
Centrálna vláda 2)599-8163786-2691930-2 646-33-2 138-4904 11008-8901 203-29--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2 25500-32900023-106-1 84300000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 080 25211 421257 627289 5037 8672 494 0080626 73566 8991 432 777172 83797 1901 700 91235 5052 914809 95196 3087 993--
Peňažné finančné inštitúcie2 901 761802115 29448 5791 9231 423 4150162 54913 727358 17613965 574453 58035 257175204 97320 4991 104--
Finančné inštitúcie iné ako PFI724 381783 9424 151000158 8301 01353 7313 0170126 03500369 2594 40370--
Nefinančné spoločnosti410 96539717 0488 8794570 98608 3558 016206 5301 855047 970028234 1057 222239--
Centrálna vláda 2)3 754 07810 139121 086224 7275 899814 7310269 87944 037764 332167 82631 6171 052 0682492 457199 87163 6556 579--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)289 06752573 1670184 876027 12210650 0080021 259001 7425300--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom167 4981243 2551 35918449 038017 83477221 0688 5846 84439 8280016 9181 997388--
Peňažné finančné inštitúcie58 72001 364705030 75001 8726277 20302 9199 334003 80713942--
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 88708000009 1580313009 606005 2305000--
Nefinančné spoločnosti4 389277344401 0250461451 47984018001252500--
Centrálna vláda 2)73 6901221 038018413 56505 755011 4738 5003 92520 579007 7461 108346--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 8110021003 69801 003060000290001000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom55 306-1382 090-1 86613432 198012 101-1 720-9 2106 3621 94610 060-14405 657-2 169-118--
Peňažné finančné inštitúcie14 0880405-1 269015 69401 327482-2 387-1001 7151 87100338-3 98840--
Finančné inštitúcie iné ako PFI11 448079-1290007 4560181004 95300-1 5874950--
Nefinančné spoločnosti977-2773-35085904094-143840-8600-836227-4--
Centrálna vláda 2)24 778-133833-53013413 45502 375-2 296-7 4616 3782313 097-14407 7421 097-154--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 015-309802 190090306000022500-100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt