Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 875 09112 987259 410333 40210 0912 564 2020699 15197 2561 789 234168 703114 0921 820 80542 9293 461864 941120 9658 591--
Peňažné finančné inštitúcie3 234 2991 490117 51452 7483 4661 445 0850197 42231 812558 32877082 707451 91342 537175228 87624 5871 063--
Finančné inštitúcie iné ako PFI748 984803 8678 730000156 6891 01364 9153 0170121 08200385 2174 45470--
Nefinančné spoločnosti500 12040616 36313 6794498 796011 80314 072240 2571 771048 055028137 02618 298243--
Centrálna vláda 2)4 093 73911 004121 409253 2636 581837 0580305 78449 601867 806163 14531 3851 178 7213923 005212 08073 0957 214--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)297 94882574 9820183 263027 45375857 9280021 034001 7445300--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom736 4141937 58719 56674683 370046 97814 201437 6755 07527 10251 389017832 54310 928566--
Peňažné finančné inštitúcie496 589614 6922 07559047 170025 3646 092361 2433023 53611 5990014 35843029--
Finančné inštitúcie iné ako PFI27 4170951 45600015 8250537102 419007 030540--
Nefinančné spoločnosti87 74213423 378018 40001 5057 22641 6074402 425004 3748 4420--
Centrálna vláda 2)113 7471312 41110 59015614 54503 64939429 8675 0003 56734 94101786 7812 002536--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 9200472 06703 25506354894 42100600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom44 780-5094 873-853-518 781021 867630-288-1 718-11015 407049-4 540730313--
Peňažné finančné inštitúcie24 262-4622 767-860-712 44005 3991 311-10 53022-545 421008 714-368-2--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 079095-23900012 7610-824101 38100-2 797-3000--
Nefinančné spoločnosti3 3320-128-4250-68003691024464401 497001151 9920--
Centrálna vláda 2)2 524-472 092625-45-3 47003 149-7896 742-1 785-557 116049-10 508-593315--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 583047450491018963 87800-900-6400--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom850 3471 2493 87542 0332 379103 142084 51928 636347 2452 24018 848129 9546 72655660 64722 482484--
Peňažné finančné inštitúcie346 8176722 6272 9001 54538 114036 20018 567197 76453118 8482046 726024 241950--
Finančné inštitúcie iné ako PFI36 052044 4500005 316011 3650000014 3715460--
Nefinančné spoločnosti90 1330874 765028 66903 4896 15033 584000002 08511 3040--
Centrálna vláda 2)364 4505761 15728 00683535 782038 2803 26796 0121 7090129 750055619 95010 537484--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)12 896001 913057701 2346528 52000000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom569 87801 26111 90772032 569025 08012 701415 2053021 79718 07004121 8659 393203--
Peňažné finančné inštitúcie424 54008101 3485908 997020 1724 642356 9783021 79770009 69600--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 004001 4560001 8720172000003 450540--
Nefinančné spoločnosti78 506003 160017 00209657 17638 028000004 2397 9370--
Centrálna vláda 2)56 66904514 0971306 48601 75339419 6060018 0000414 4801 402203--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 158001 846084031848942100000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-6 088-702-25712-57-2 78602 932394-12 27522-4943 0250-442 80853131--
Peňažné finančné inštitúcie-5 657-523-4141532-86901 181-40-9 58022-49425004 376-170--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-43000-580001290-4600000025-650--
Nefinančné spoločnosti-8580-109450-1 8920-1711 187-1 567000001571 4920--
Centrálna vláda 2)1 500-179266-81-5849601 753-759-546003 0000-44-1 750-87831--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-64300-460-5210406-12200000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 024 74411 739255 535291 3697 7112 461 0600614 63268 6201 441 989166 46395 2441 690 85136 2032 906804 29498 4838 107--
Peňažné finančné inštitúcie2 887 482817114 88749 8481 9211 406 9710161 22213 245360 56423963 859451 70935 811175204 63524 4921 063--
Finančné inštitúcie iné ako PFI712 932803 8634 280000151 3731 01353 5503 0170121 08200370 8463 90870--
Nefinančné spoločnosti409 98840616 2768 9144470 12708 3147 922206 6731 771048 055028134 9416 995243--
Centrálna vláda 2)3 729 28910 428120 252225 2575 746801 2760267 50446 334771 794161 43631 3851 048 9713922 449192 13062 5586 730--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)285 05382573 0690182 686026 21910649 4080021 034001 7445300--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom166 5371936 3267 6592650 801021 8981 50022 4705 0455 30533 319013710 6781 535363--
Peňažné finančné inštitúcie72 049613 882727038 17305 1921 4504 26501 73911 529004 66243029--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20 412095000013 9530365102 419003 58000--
Nefinančné spoločnosti9 236134221801 3980540503 5794402 425001355050--
Centrálna vláda 2)57 0781311 9606 493268 05901 896010 2615 0003 56716 94101372 301600334--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 76104722103 171031704 00000600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom50 8671925 130-865511 567018 93523611 987-1 74038412 382093-7 348199281--
Peňažné finančné inštitúcie29 919613 181-1 013-913 30904 2181 351-95004405 396004 338-351-2--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 508095-18000012 6320-364101 38100-2 822-2350--
Nefinančné spoločnosti4 1900-19-47001 2120540-1 0852 0134401 49700-425000--
Centrálna vláda 2)1 0241311 82670714-3 96601 396-307 288-1 785-554 116093-8 758285284--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 2260479101 012014904 00000-900-6400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt