Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom9 213 14013 991267 321331 02211 3262 638 9910784 308103 4341 830 868184 148127 2461 864 38941 6023 451913 713126 0978 574--
Peňažné finančné inštitúcie3 376 8313 233122 84048 2314 3121 486 8850232 73735 357583 20143195 642466 55041 354129242 47521 1291 295--
Finančné inštitúcie iné ako PFI837 003924 4239 099000205 9981 11365 3623 3670135 25700406 9765 40753--
Nefinančné spoločnosti517 18638519 93112 9053898 001010 91015 303247 4694 715047 280028240 97519 697365--
Centrálna vláda 2)4 170 16710 276119 760256 2926 976862 4040305 90350 913874 809175 63531 6051 191 5862493 040221 67779 3356 861--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)311 95453674 4960191 701028 76074860 0270023 717001 6105290--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom758 4755356 77415 56660071 545045 15414 521470 7842 21535 33150 318012835 69810 568278--
Peňažné finančné inštitúcie525 6963662 7801 92558133 578031 3355 538398 3143532 1828 6640011 0433020--
Finančné inštitúcie iné ako PFI26 18301652 8330008 83201 104003 889008 9813790--
Nefinančné spoločnosti92 61112 6103 835016 64105317 63042 1271 6600403009 6697 5040--
Centrálna vláda 2)105 1351681 1095 6331917 67203 94585326 5655203 14937 30001286 0052 384278--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 85001101 34003 65405115002 674006100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom41 239-435-4 720504-1543 208011 1312 3808 2981 4462 5049 2370138 770-1 52035--
Peňažné finančné inštitúcie27 311-533685-377-155-2 50407 3211 58411 077-1182 9353 274003 407270--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 83401651830006 7350418002 429005 043-139-2--
Nefinančné spoločnosti10 810-62 323-4601 4960-212493 7221 6600389002188210--
Centrálna vláda 2)-16 387104-8 00383021 3950-2 658654-9 116-96-4303 163013103-2 22937--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 6710110-8702 8210-246-1072 19700-1700000--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom884 6112 1842 94945 9522 566103 144085 46130 149357 8211 89324 902142 0785 88542059 06925 309455--
Peňažné finančné inštitúcie373 8272 1841 8232 7781 82545 290043 41620 896208 93442524 902215 885019 433240--
Finančné inštitúcie iné ako PFI33 965045 2950004 013010 3470000013 8514540--
Nefinančné spoločnosti92 46202474 852022 33502 5886 35538 421001005 95511 7080--
Centrálna vláda 2)373 455087531 55674135 344034 0642 25692 8841 4680142 056042019 83013 122455--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 903001 471017501 3806427 23500000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom618 3003661 04414 47458131 739023 77614 203448 21155531 41419 516012824 2419 127175--
Peňažné finančné inštitúcie466 1533667001 28258110 893019 8835 224388 9213531 41416007 773120--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 084002 833000710929000002 8743770--
Nefinančné spoločnosti82 5530343 397015 11005317 62639 397000009 1047 3540--
Centrálna vláda 2)57 64603105 63305 68602 93085316 340520019 50001284 4901 384175--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 865001 33005003615002 62400000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 032-596-2361 482-1551 6310-1 3152 1029 684-953 1693670134591 7840--
Peňažné finančné inštitúcie13 101-533-227137-1551 71201 3731 3104 91413 169-2300723120--
Finančné inštitúcie iné ako PFI79600218000-545080200000442-1210--
Nefinančné spoločnosti3 2500-34-48302290-12451 905000007046840--
Centrálna vláda 2)-174-63251 6940-3100-2 246654-84-960390013-1 4101 2090--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 06000-84000104-1072 14700000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 328 52911 807264 372285 0708 7612 535 8470698 84773 2851 473 047182 255102 3451 722 31135 7183 031854 644100 7888 119--
Peňažné finančné inštitúcie3 003 0041 049121 01745 4532 4871 441 5950189 32114 461374 267670 740466 52935 469129223 04221 1051 295--
Finančné inštitúcie iné ako PFI803 038924 4193 803000201 9851 11355 0153 3670135 25700393 1254 95353--
Nefinančné spoločnosti424 72438519 6848 0533875 66608 3228 948209 0484 715047 279028235 0207 989365--
Centrálna vláda 2)3 796 71210 276118 885224 7356 235827 0600271 83948 657781 925174 16731 6051 049 5302492 621201 84766 2136 406--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)301 05153673 0250191 526027 38010652 7920023 717001 6105290--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom140 1751695 7301 0921939 806021 37831822 5731 6603 91730 8020011 4571 441102--
Peňažné finančné inštitúcie59 54402 080643022 685011 4523149 39307688 648003 2702900--
Finančné inštitúcie iné ako PFI19 099016500008 7610175003 889006 10720--
Nefinančné spoločnosti10 05812 57643901 5310042 7301 6600403005651500--
Centrálna vláda 2)47 48916879901911 98601 015010 22503 14917 800001 5151 000102--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 98501101003 6040150050006100000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 207161-4 484-97821 577012 446278-1 3861 541-6648 870008 311-3 30435--
Peňažné finančné inštitúcie14 2100912-5140-4 21605 9482746 163-119-2343 297002 684150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 0380165-340007 2800-384002 429004 601-18-2--
Nefinančné spoločnosti7 561-62 35743601 2670-2041 8171 660038900-4861360--
Centrálna vláda 2)-16 213168-8 028-86421 7050-4120-9 0320-4302 773001 513-3 43837--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6120110-202 8210-35005000-1700000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt