Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 574 16513 602248 093343 1379 3352 539 4720606 39596 8691 717 184162 508100 1461 770 12839 1253 344834 688116 4207 483--
Peňažné finančné inštitúcie3 086 3832 108108 45055 6452 9191 450 0230152 22827 816525 15870368 468426 58738 733175204 95627 616750--
Finančné inštitúcie iné ako PFI677 784843 6148 930300110 6241 00962 7822 0660114 33900370 7893 63070--
Nefinančné spoločnosti496 39139614 00414 1585092 919011 51613 984245 9131 325046 902028339 09816 572176--
Centrálna vláda 2)4 051 61011 006121 814259 6376 362822 2350305 44953 415847 246158 41431 6781 165 2313922 886218 02968 0706 487--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)261 99882114 7660174 295026 57864536 0850017 071001 8165320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom657 0549784 46716 55556389 706034 18512 709376 9672 72624 17148 56008939 0787 931279--
Peňažné finančné inštitúcie436 9745492 5772 05742647 925022 1374 537305 4545522 59011 8750016 9448240--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 8776561 9840003 314021410001 569008 2723680--
Nefinančné spoločnosti78 65502043 456020 22201 1935 97838 340376043004 1294 7140--
Centrálna vláda 2)117 5064231 6307 33713717 24406 8101 81832 1042 1951 58135 0280899 7332 026279--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 043001 72104 3150731376855004500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom38 9982901 135941111-3 949012 937-1 1276 3911 5194 07916 0010-7-1 6552 727109--
Peňažné finančné inštitúcie23 8445071-5151658 44704 394-1 226-2 748104 0357 420003 89857-3--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2 223-4102410009780-446100080700-4 2133000--
Nefinančné spoločnosti-6 8690-711330-3 6790326-452-83137603000-3 0473460--
Centrálna vláda 2)20 9762441 1301 352-54-11 29206 8105859 8681 033447 7150-71 7082 024112--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 2710-5-26902 5750429-34548002900-200--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom848 3892 1693 06141 6302 038104 173074 63028 604338 5463 47217 419144 3153 98258968 93819 619444--
Peňažné finančné inštitúcie318 2891 4981 5963 1981 12640 707028 44216 479181 11046317 4191843 982024 0456630--
Finančné inštitúcie iné ako PFI35 281044 3400004 372010 7990000015 4413250--
Nefinančné spoločnosti87 38412364 598026 50503 4444 81134 289000003 8129 6890--
Centrálna vláda 2)397 3866701 22527 51891235 751037 1736 776107 2213 0090144 131058925 6408 942444--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)10 050001 97601 21001 1995385 12700000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom509 0845611 39111 86846137 321023 08512 021357 1265518 18417 64008924 3336 060173--
Peňažné finančné inštitúcie362 5014999921 29942611 721017 3484 120298 8745518 184140009 6181500--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 968001 6440001 334026000003 946180--
Nefinančné spoločnosti74 3840893 334018 84901 1935 71836 406000004 1294 6660--
Centrálna vláda 2)61 923623103 870356 72102 8841 80720 9650017 5000896 6401 226173--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 308001 721030032637685500000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-12 099-117-338-85680-4 83205 004-1 280-7 531-685397360-7-3 4761 4616--
Peňažné finančné inštitúcie-8 1670-232-66165-63301 367-1 456-7 352213979100-289-160--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-38100-21000800-63400000245-500--
Nefinančné spoločnosti-7 1150-812260-4 8080649-467-88200000-2 0523000--
Centrálna vláda 2)3 353-117-25-766-8571102 884677787-7060-550-7-1 3801 2266--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)21000-2280-102024-3455000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom7 725 77611 433245 032301 5077 2972 435 2990531 76568 2651 378 638159 03682 7271 625 81335 1432 755765 75096 8017 038--
Peňažné finančné inštitúcie2 768 094610106 85452 4471 7931 409 3160123 78611 337344 04824051 049426 40334 751175180 91126 953750--
Finančné inštitúcie iné ako PFI642 503843 6104 590300106 2521 00951 9832 0660114 33900355 3483 30670--
Nefinančné spoločnosti409 00839513 7689 5615066 41408 0729 173211 6241 325046 902028335 2866 883176--
Centrálna vláda 2)3 654 22410 336120 589232 1195 450786 4840268 27646 639740 025155 40531 6781 021 1003922 297192 38959 1286 042--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)251 94882112 7900173 085025 37910730 9580017 071001 8165320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom147 9704183 0764 68710252 385011 10068819 8412 6715 98730 9190014 7451 872106--
Peňažné finančné inštitúcie74 472501 585758036 20404 7894176 58004 40611 734007 3266740--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 9096563400001 980018810001 569004 3263500--
Nefinančné spoločnosti4 271011512201 373002601 934376043000480--
Centrálna vláda 2)55 5833611 3203 46710210 52303 9261111 1392 1951 58117 528003 093800106--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 73500004 285040500004500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom51 0984071 4731 7973188307 93315313 9222 2043 68215 965001 8211 266103--
Peňažné finančné inštitúcie32 01150303-44909 08003 0272304 604-113 6387 329004 18773-3--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 843-4102620008980188100080700-4 4583500--
Nefinančné spoločnosti246010-9301 1290-323155137603000-995450--
Centrálna vláda 2)17 6233611 1552 11831-12 00303 926-929 0811 739447 770003 088798106--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 0610-5-4102 67704050-2002900-200--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt