Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 480 48712 879245 446342 0438 6432 514 4240582 25695 4701 710 546157 77589 7051 754 01438 8643 326834 395115 5507 288--
Peňažné finančné inštitúcie3 027 2791 541107 28657 5582 4401 437 3580137 55228 564517 52467557 970414 63938 472182202 10727 575726--
Finančné inštitúcie iné ako PFI673 648853 4588 419300100 5281 00163 9961 7660117 22600373 9483 30671--
Nefinančné spoločnosti502 18140313 94014 3235093 363011 70114 917245 232885047 496028443 63816 686132--
Centrálna vláda 2)4 017 45410 841120 546257 0436 150811 5880306 14150 458846 819154 44931 7351 157 9583922 860212 87267 4526 359--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)259 92682164 7000172 115026 33453036 9750016 695001 8305320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom648 6204735 45615 5191 03486 441045 87113 281357 0313 40220 13553 309028038 2159 960339--
Peňažné finančné inštitúcie381 533522 9092 16128242 974022 7255 029269 1574917 1796 8120012 10942875--
Finančné inštitúcie iné ako PFI35 0180122 22100012 263090810005 9330013 57830--
Nefinančné spoločnosti104 92637394 255023 23208417 36249 9583905 999004 2388 2630--
Centrálna vláda 2)115 6184171 7965 14175215 03009 29549533 6153 2142 95634 52102808 2901 265264--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 525001 74105 20507473953 393004500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom59 584-9912 280-1 7645191 220017 27760414 5422 5133 30716 58901391 8741 142-35--
Peňažné finančné inštitúcie6 239-699272-50315-2 51905 8062 196-1 048-42 760-93900540-32275--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 6420-732900009 921020310005 520002 721-400--
Nefinančné spoločnosti3 1782545-702 1890223-515-3 0123905 87900-2 5393760--
Centrálna vláda 2)23 852-2931 538-1 183503-2 98301 156-1 16115 0102 3785476 26101391 1591 130-110--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 673-1-2-36204 5330171843 38900-13200-7-20--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom850 0692 3443 62744 2471 935112 978066 51427 104333 7344 06215 964145 0045 93961072 58018 316431--
Peňažné finančné inštitúcie318 0741 0032 0873 32365042 376024 83117 166179 11542415 9641295 939026 0766440--
Finančné inštitúcie iné ako PFI34 613044 6990003 600011 2840000014 6953300--
Nefinančné spoločnosti96 95912104 473033 60302 7235 78234 297000005 9899 8820--
Centrálna vláda 2)393 9141 3411 32629 8841 28535 688034 1393 699107 3853 6380144 875061025 8207 460431--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 510001 86801 31101 2214571 65300000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom481 20813393514 16365137 783021 06811 850328 8484915 02017 558012725 3438 592176--
Peňažné finančné inštitúcie320 54704081 38528210 842015 8444 291262 1754915 020630010 430400--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 297042 1120001 5310512000004 13530--
Nefinančné spoločnosti92 7250484 222021 21204776 67447 771000004 2388 0830--
Centrálna vláda 2)56 6611334754 8833695 43902 87249517 9970017 49501276 540465176--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 978001 5610290034439039300000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 695-829-4575211612 4070-3 6751 334-2 842-1791 189370-14-1 7317008--
Peňažné finančné inštitúcie2 222-751-585-8171 1070-8221 818446-41 1894200-562-3990--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-280002320001910-9300000-570-400--
Nefinančné spoločnosti-8760-8926101 6070-141-241-2 98300000-297400--
Centrálna vláda 2)-4 068-78217385144-5270-2 866-322-605-1750-50-14-5704008--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)30600-34902200-377939300000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom7 630 41810 535241 819297 7966 7092 401 4460515 74268 3661 376 812153 71373 7411 609 00932 9252 716761 81597 2346 856--
Peňažné finančné inštitúcie2 709 205538105 19954 2351 7901 394 9820112 72111 398338 40925142 006414 50932 533182176 03126 931726--
Finančné inštitúcie iné ako PFI639 035853 4543 71930096 9281 00152 7121 7660117 22600359 2532 97671--
Nefinančné spoločnosti405 22240313 7309 8505059 76008 9789 135210 935885047 496028437 6496 804132--
Centrálna vláda 2)3 623 5409 500119 220227 1604 865775 9000272 00246 759739 434150 81131 7351 013 0833922 250187 05259 9925 928--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)253 41682162 8320170 804025 1137335 3220016 695001 8305320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom167 4123404 5211 35638348 658024 8031 43128 1833 3535 11535 752015312 8721 368163--
Peňažné finančné inštitúcie60 986522 501776032 13206 8817386 98202 1596 749001 67938875--
Finančné inštitúcie iné ako PFI26 7210810900010 732039610005 933009 44300--
Nefinančné spoločnosti12 20136913302 02003646882 1873905 9990001800--
Centrálna vláda 2)58 9572851 3212583839 59106 423015 6183 2142 95617 02601531 75080088--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 5470018004 915040353 000004500000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom62 279-1622 737-2 285357-1 187020 952-73017 3842 6922 11816 55201533 605441-43--
Peňažné finančné inštitúcie4 01752857-495-2-3 62606 628378-1 49401 571-981001 1027775--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 9220-73580009 730029610005 520003 29100--
Nefinančné spoločnosti4 0542634-26805820364-274-293905 87900-2 510-3640--
Centrálna vláda 2)27 920-2151 321-1 568359-2 45604 022-83915 6152 5535476 26601531 729730-118--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7 367-1-2-1304 313020852 99600-13200-7-20--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt