Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 421 77913 840243 167343 8078 1022 513 2040564 98094 8641 696 005155 26186 3971 737 42439 7403 194832 521114 4087 344--
Peňažné finančné inštitúcie3 021 9102 235107 01258 0612 4251 439 8770131 74626 366518 57267855 210415 57839 348182201 56727 896653--
Finančné inštitúcie iné ako PFI655 006853 5328 12930090 6061 00163 7931 6660111 70600371 2273 34671--
Nefinančné spoločnosti499 00440013 39614 3305091 174011 47815 432248 245846041 616028546 17816 309133--
Centrálna vláda 2)3 993 60411 112119 009258 2265 625814 5710304 98651 619831 809152 07131 1871 151 6983922 727211 71366 3236 488--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)252 25492185 0620167 582026 16444633 5860016 827001 8365330--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom625 0891 7785 11520 07071281 972028 25816 350349 1762 00421 31153 37107037 6019 862286--
Peňažné finančné inštitúcie370 6625533 2632 05759138 797018 0304 307261 0596818 57510 6330013 22664725--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 131001 7900002 4860525002 639006 657340--
Nefinančné spoločnosti107 74731334 742020 86705196 27056 3561002 102009 5937 1560--
Centrálna vláda 2)127 3241 2221 7199 31512120 48806 7065 45631 2361 9262 73537 5930708 1252 025260--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 225002 16601 820051731700040600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom82 9177452 3365 85426621 16202 5305 21113 5341 1713 20019 9090-76 5841 42559--
Peňažné finančné inštitúcie19 61455975-62725811 3670-36725-4 500122 4495 965003 2671725--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 8570-131670007810109002 34500498-300--
Nefinančné spoločnosti9 243213032302610-1692135 9311001 83500860-151-4--
Centrálna vláda 2)48 3716881 2445 38898 59101 8434 33412 1461 1497509 3740-71 9621 59038--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8310060409430111-61-1520039100-500--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom855 8153 1664 08443 7261 769110 571070 18825 769336 5764 24014 775144 9678 99262574 31117 616425--
Peňažné finančné inštitúcie318 9031 7502 6723 33163541 269025 65315 347178 66942714 775878 992026 6381 0430--
Finančné inštitúcie iné ako PFI34 892044 4670003 408011 3770000015 2653710--
Nefinančné spoločnosti97 83412994 212031 99602 8646 02337 280000006 0189 1420--
Centrálna vláda 2)397 9821 4151 10929 4981 13536 215037 0054 021107 9903 8130144 880062526 3907 060425--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 204002 21701 09101 2583781 26000000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom479 6746041 81512 62237435 209020 72010 632326 8846814 60718 39507030 2768 446174--
Peňažné finančné inštitúcie312 4884981 5001 2532879 570016 2693 837254 3886814 607450010 6552970--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 885001 7080001 0960499000003 548340--
Nefinančné spoločnosti99 3600323 727018 65205196 02253 825000009 5936 9910--
Centrálna vláda 2)58 4271062834 315876 76702 47945618 1720018 3500706 4801 125174--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 513001 61902200357317000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 062-429568314-61-1 68602 068-423-4 016-632-926-550-71 8488786--
Peňažné finančné inštitúcie-7 580046672-46-1 4030-284313-7 00313-926-5001 236-590--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-92700101000-19608300000-91500--
Nefinančné spoločnosti2 981029-4120-1 2020-121-103 662000001 197-1630--
Centrálna vláda 2)3 135-42973495-1577602 479-665-758-6450-500-73301 1006--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)329005701430190-61000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom7 565 96410 675239 083300 0816 3332 402 6330494 79269 0951 359 429151 02171 6221 592 45730 7482 569758 21096 7926 919--
Peňažné finančné inštitúcie2 703 008484104 34054 7301 7901 398 6080106 09311 019339 90325140 435415 49130 356182174 92926 854653--
Finančné inštitúcie iné ako PFI620 114853 5283 66130087 1981 00152 4161 6660111 70600355 9622 97671--
Nefinančné spoločnosti401 17040013 09710 1185059 17808 6149 409210 965846041 616028540 1607 167133--
Centrálna vláda 2)3 595 6229 697117 900228 7274 490778 3560267 98147 598723 819148 25831 1871 006 8183922 102185 32359 2626 063--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)246 05092182 8450166 491024 9066832 3260016 827001 8365330--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom145 4151 1753 3007 44833846 76307 5385 71822 2921 9366 70434 976007 3251 416111--
Peňažné finančné inštitúcie58 174551 76380430429 22701 7614706 67103 96810 588002 57135125--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 24600820001 390026002 639003 10900--
Nefinančné spoločnosti8 38731011 01502 215002482 5311002 1020001650--
Centrálna vláda 2)68 8971 1171 4365 0003413 72104 2275 00013 0641 9262 73519 243001 64590086--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 7120054601 6000160000040600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom84 9791 1731 7685 54132822 84804625 63417 5501 8034 12619 964004 73654753--
Peňažné finančné inštitúcie27 19455509-69930412 77002484122 503-13 3765 970002 0317525--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 7840-1366000977026002 345001 413-300--
Nefinančné spoločnosti6 262210173501 4630-482232 2691001 83500-33712-4--
Centrálna vláda 2)45 2371 1171 1714 893247 8150-6364 99912 9041 7947509 424001 63249032--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 5020054608000-790-1520039100-500--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt