Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 667 49914 100244 238332 7749 7522 553 1120629 498101 4211 749 664162 421103 3551 778 62540 3823 382854 467117 5417 659--
Peňažné finančné inštitúcie3 135 1452 222111 02655 9583 2601 442 9040162 62330 922546 85573171 866433 38939 990174212 08126 800815--
Finančné inštitúcie iné ako PFI712 328793 6018 971300125 3071 01364 7962 0660119 75700382 5104 30670--
Nefinančné spoločnosti497 53839715 27714 7395295 716010 91214 403242 5481 570047 710028038 19116 471201--
Centrálna vláda 2)4 046 20711 395114 118248 6286 437835 9880303 29354 421852 055158 05431 4891 158 4593922 928219 87869 4336 573--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)276 28182164 4780178 504027 36366243 4100019 310001 8075320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom663 4628003 37612 55288690 080043 75713 017396 74027624 28234 186020334 19710 999203--
Peňažné finančné inštitúcie455 9325622 9252 27753048 247021 7815 395332 860020 9818 1590012 9084004--
Finančné inštitúcie iné ako PFI30 767022 06700012 3284953005 0690010 0063370--
Nefinančné spoločnosti76 02912533 369219 86207246 51232 423590223004 9687 63725--
Centrálna vláda 2)91 1832361853 81235518 18608 04968729 3062173 30118 50002036 3152 625174--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9 5500111 02703 78508754191 198002 23600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom60 1252911 061-6 19038410 175023 4212 63916 303-5349835 3480367 410-49236--
Peňažné finančné inštitúcie18 931531 000-6551801 28005 8221 9836 6330973995001 992-1 0924--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20 3690-129900010 2634733003 419005 5762860--
Nefinančné spoločnosti494114323724 7700-361368-3 905590-4800-643-12525--
Centrálna vláda 2)14 087236-76-5 8382021 04507 54927412 026-59311-1 2360364864407--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 24406-3303 080014810816002 21800000--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom870 4722 4394 03541 3722 273106 343080 61232 295352 2353 44016 534139 9196 61958166 67720 390451--
Peňažné finančné inštitúcie344 2611 5282 8193 2871 34940 644032 98518 902197 62649116 5341746 619023 3118680--
Finančné inštitúcie iné ako PFI37 513044 4990004 644012 2970000015 9451240--
Nefinančné spoločnosti83 78812475 108028 04203 2645 05628 930000003 2819 8600--
Centrálna vláda 2)392 12091196526 79192335 672038 5157 782106 0232 9490139 745058124 1409 538451--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)12 791001 68801 98501 2045557 35900000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom524 0306071 21411 02063938 904024 95612 069373 581018 41912 27507622 1889 405174--
Peňažné finančné inštitúcie393 1205069891 11341014 759019 5484 725324 219018 41925009 32400--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 029002 0660001 7710798000003 346490--
Nefinančné spoločnosti70 5830403 003017 32205386 23830 843000004 9687 6320--
Centrálna vláda 2)48 7171011853 8122285 93302 85268716 7230012 2500764 5501 725174--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 581001 0270890024741999800000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 188101236-761515 69906 6311 760191-516-850-3 6330-33-825-4287--
Peňažné finančné inštitúcie9 9230331-72612 22603 6471 3823 1300-850-3300298-1360--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4320012000019307400000038000--
Nefinančné spoločnosti-1 4410-202702 7460-5494-4 16300000-2331620--
Centrálna vláda 2)-3 205101-75-11890-5802 852274-239-5160-3 6000-33-1 270-4557--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 47800-3307850-71072300000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom7 797 02711 661240 203291 4027 4792 446 7690548 88669 1261 397 429158 98186 8211 638 70633 7632 801787 79097 1527 208--
Peňažné finančné inštitúcie2 790 884694108 20752 6711 9101 402 2600129 63812 020349 22924055 332433 21533 371174188 77025 932815--
Finančné inštitúcie iné ako PFI674 815793 5974 473300120 6631 01352 4992 0660119 75700366 5654 18270--
Nefinančné spoločnosti413 75039615 0309 6315267 67407 6489 347213 6181 570047 710028034 9106 612201--
Centrálna vláda 2)3 654 08710 484113 153221 8375 513800 3160264 77846 639746 032155 10531 4891 018 7143922 347195 73859 8956 122--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)263 49082162 7900176 519026 15910736 0510019 310001 8075320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom139 4321922 1621 53224751 176018 80194823 1592765 86321 912012612 0091 59429--
Peňažné finančné inštitúcie62 812561 9361 16411933 48802 2336708 64102 5628 134003 5844004--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 73802200010 5574155005 069006 6602890--
Nefinančné spoločnosti5 446121336622 54001862741 580590223000525--
Centrálna vláda 2)42 4661350012612 25305 197012 5832173 3016 25001261 7659000--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 970011002 89506280200002 23600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom51 936189825-6 1142344 476016 79087916 112-181 8348 9810688 235-6329--
Peňažné finančné inštitúcie9 00753669-583119-94602 1756013 50301 8231 028001 694-9574--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 9360-12-2100010 0704-7003 419005 1962860--
Nefinančné spoločnosti1 935116321022 0240-307274258590-4800-410-28825--
Centrálna vláda 2)17 292135-1-5 7201121 10304 697012 265-77112 3640681 7568950--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 76706002 2950155093002 21800000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt