Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 606 44913 617243 175338 9659 3912 542 9370606 08098 7821 733 362162 821102 3721 773 27739 5973 358847 057118 0247 624--
Peňažné finančné inštitúcie3 115 4192 133110 02356 6133 0791 441 6240156 80228 939540 22273170 894432 39439 205175210 08927 883811--
Finančné inštitúcie iné ako PFI691 963773 6148 872300115 0451 00964 0652 0660116 33800376 9344 02070--
Nefinančné spoločnosti497 04439015 13314 5025090 946011 27414 035246 4531 511047 758028138 83416 597176--
Centrálna vláda 2)4 031 98611 009114 194254 4666 258834 9430295 74454 147840 029158 51331 4781 159 6953922 902219 39368 9936 567--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)270 03782114 5110175 424027 21565242 5930017 092001 8075320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom685 2199155 09614 62952377 543037 51811 204413 0411 08323 71048 007017746 2747 113312--
Peňažné finančné inštitúcie451 5625182 8233 87250032 368022 8654 517334 8453322 05711 8810015 64465761--
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 106302 1590006 92301 555003 124009 7535920--
Nefinančné spoločnosti88 18521 1513 857023 59903575 15440 67323101 866006 5094 7890--
Centrálna vláda 2)108 2793911 1223 5762319 00106 4581 07328 0838191 65331 050017714 3691 075252--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)13 087001 16602 57509154607 885008600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom31 805-18-4 918-4 172633 4650-3151 91316 1773152 2263 14803012 3691 597137--
Peňažné finančné inštitúcie28 560181 574968161-8 39904 5741 12315 064292 4265 807005 13326161--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 178-7-1-580004 42101 282001 999006 1453900--
Nefinančné spoločnosti651-61 1293440-1 9730-24251539186085700-264240--
Centrálna vláda 2)-19 624-23-7 620-5 172-9912 7080-9 705731-7 217100-200-5 5360301 36492276--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 041-10-25501 129063786 509002200-900--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom860 6372 2993 79941 4492 123100 644073 98230 535352 0453 95517 385143 5524 97261667 50220 818444--
Peňažné finančné inštitúcie332 6901 5022 4883 3591 28538 418029 33817 520194 49649117 3852074 972023 0131 0040--
Finančné inštitúcie iné ako PFI36 081044 3790004 451011 5580000015 5651240--
Nefinančné spoločnosti85 23012675 081025 29603 3194 96233 093000003 5149 6970--
Centrálna vláda 2)395 3237961 04026 90983835 730035 6637 508106 2623 4640143 345061625 4109 993444--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)11 313001 72101 20001 2115456 63600000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom541 6496231 63312 05849837 257023 82511 057387 12085218 86918 610017724 1566 212175--
Peňažné finančné inštitúcie392 2735001 3921 33849811 203017 6384 380327 6803318 869110009 2054260--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 703002 1560001 5380950000003 05720--
Nefinančné spoločnosti78 4190313 833020 01303575 15437 938000006 3844 7090--
Centrálna vláda 2)58 3881232103 56505 97604 0021 06317 667819018 50001775 5101 075175--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 866001 16606502904602 88500000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 258123737-18187-3 5290-6471 93113 497485-34-763030-1 4361 1990--
Peňažné finančné inštitúcie13 4120891161160-2 28908971 04113 38529-342300-1 0323410--
Finančné inštitúcie iné ako PFI800003900079075900000124-2000--
Nefinančné spoločnosti-2 1550314840-1 2090-125151-1 19700000-29880--
Centrálna vláda 2)-2 063123-185-609-73-210-1 510731-9594560-786030-2301 0500--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 26400-2550-1001281 50900000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom7 745 81111 318239 376297 5167 2682 442 2930532 09868 2471 381 317158 86684 9871 629 72534 6252 742779 55597 2067 180--
Peňažné finančné inštitúcie2 782 729630107 53553 2541 7941 403 2060127 46411 419345 72624053 509432 18734 233175187 07626 880811--
Finančné inštitúcie iné ako PFI655 882773 6104 493300110 5941 00952 5072 0660116 33800361 3693 89670--
Nefinančné spoločnosti411 81439014 8669 4215065 65007 9559 073213 3601 511047 758028135 3206 900176--
Centrálna vláda 2)3 636 66310 214113 154227 5575 421799 2130260 08146 639733 767155 04931 4781 016 3503922 286193 98359 0006 122--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)258 72482112 7900174 224026 00410735 9570017 092001 8075320--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom143 5712913 4632 5722440 286013 69314725 9212314 84129 3980022 118902137--
Peňažné finančné inštitúcie59 289181 4312 534221 16505 2271377 16503 18811 772006 43923261--
Finančné inštitúcie iné ako PFI16 4043030005 3850605003 124006 6965900--
Nefinančné spoločnosti9 76621 1202403 5860002 73523101 86600125800--
Centrálna vláda 2)49 891268912102313 02502 4561010 41601 65312 550008 859076--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8 22100002 510062505 000008600000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom20 547-141-5 655-3 992-246 9940332-182 680-1702 2603 9120013 805398137--
Peňažné finančné inštitúcie15 148186838072-6 11003 677821 67902 4605 784006 165-8061--
Finančné inštitúcie iné ako PFI13 377-7-1-970004 3420523001 999006 0215900--
Nefinančné spoločnosti2 806-61 098-1400-7640-117-1001 73618608570034160--
Centrálna vláda 2)-17 561-146-7 435-4 562-2612 7290-8 1950-6 258-356-200-4 750001 594-12876--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 776-10001 139062505 000002200-900--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt