Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom8 062 62511 860231 624341 22902 414 018924521 31891 2241 644 240141 48766 4321 651 84439 9890807 890111 3316 964--
Peňažné finančné inštitúcie2 874 5611 731101 60062 64201 388 870810110 32724 892501 19472838 301397 27339 5970181 19427 944617--
Finančné inštitúcie iné ako PFI646 190463 7158 06200078 86910163 5301 5660108 97200377 9913 38371--
Nefinančné spoločnosti490 89239013 10314 170093 038010 83614 145246 074584038 0010045 18515 756130--
Centrálna vláda 2)3 815 4579 684113 019252 3220778 0470295 31151 678800 904138 60928 1301 091 9143920201 41563 7156 147--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)235 52591874 0320154 063025 97540832 5380015 683002 1065330--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom496 1571 3252 42417 081068 679034 05611 299273 2692 13012 71929 7960035 7838 921163--
Peňažné finančné inštitúcie327 0041 2071 3563 423032 364017 4364 146226 5851212 66618 2640010 2974566--
Finančné inštitúcie iné ako PFI36 093171401 76100010 01602 95520002 9500016 0122 06030--
Nefinančné spoločnosti74 2321504 579023 40905515 77927 27226701 668005 2525 4050--
Centrálna vláda 2)54 2641008455 681012 20605 23597616 4061 651546 000004 2101 000127--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 5650331 638070008183985100915001200--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-51 930645-1 478-1 5350-15 894010 582-1 761-15 551-1 136524-27 788-3701 0521 093-2--
Peňažné finančné inštitúcie-15 834557-9689400-15 21703 208-1 738-9 244-1961511 34900-4 704-553--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 62417-66-970008 61302 5222000437009 1161 89922--
Nefinančné spoločnosti-635-18-2811 42002 0110-429-181-4 34426701 43300-306-2250--
Centrálna vláda 2)-58 408100-118-3 8210-2 4140-643141-4 498-1 584-92-41 778-370-3 039-525-28--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)322-11-45240-2740-16717130077000-15-20--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom789 8043 0373 93342 4250114 31333068 99726 072312 6373 97711 261119 78410 249061 55214 603338--
Peňažné finančné inštitúcie304 0271 3702 9863 972047 10332823 32315 558166 95947711 26113810 249020 8441 1570--
Finančné inštitúcie iné ako PFI35 48201394 5700003 347011 1340000015 9453470--
Nefinančné spoločnosti80 1921434 214031 30002 5674 57324 391001004 4038 7000--
Centrálna vláda 2)366 3451 66676527 857035 348038 7665 595110 1103 5000119 6450020 3604 399338--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 757001 812056209943464300000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom385 1441 30651713 777037 818016 68110 803262 7355299 2876 0250020 2086 763127--
Peňažné finančné inštitúcie268 2141 2061971 879011 013012 6383 890220 730129 28725008 3382050--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 00601351 7260004900907000002 5232250--
Nefinančné spoločnosti65 760003 275021 45103015 53924 724000005 1375 3330--
Centrálna vláda 2)42 7831001855 26005 20403 05797616 37451706 000004 2101 000127--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 381001 63801500195398000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-53 180712-1 469-1 3490-7370-755-2 080-17 88797-2 373-19 55900-6 951-117-8--
Peňažné finančné inštitúcie-18 110612-5437240-1 9730-169-1 877-8 496-19-2 373-1100-3 4941210--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4460013000051047400000-324115-8--
Nefinančné spoločnosti-5 7140-14812104490-198-413-5 33500000-103-870--
Centrálna vláda 2)-29 932100-778-2 37006370-386193-4 5001160-19 54800-3 030-2660--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)130004601500-5317-3000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom7 272 8218 823227 691298 80402 299 705593452 32165 1521 331 603137 51055 1701 532 06029 7400746 33896 7286 626--
Peňažné finančné inštitúcie2 570 53436198 61458 67001 341 76748287 0049 334334 23525127 040397 13429 3480160 35026 787617--
Finančné inštitúcie iné ako PFI610 708463 5763 49200075 52210152 3961 5660108 97200362 0463 03671--
Nefinančné spoločnosti410 70138913 0609 957061 73808 2699 572221 683584038 0010040 7827 056130--
Centrálna vláda 2)3 449 1118 018112 254224 4650742 6990256 54546 083690 794135 10928 130972 2693920181 05559 3165 809--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)231 76891872 2200153 501024 9816232 4950015 683002 1065330--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom111 014191 9073 304030 861017 37549610 5341 6013 43223 7710015 5752 15836--
Peňažné finančné inštitúcie58 79011 1591 544021 35104 7982565 85503 37918 238001 9592516--
Finančné inštitúcie iné ako PFI30 087175350009 52602 04820002 9500013 4891 83530--
Nefinančné spoločnosti8 4721501 30401 95802502402 54826701 66800115720--
Centrálna vláda 2)11 481066042107 00202 1780321 13454000000--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 18403300550062305100915001200--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 250-66-9-1860-15 157011 3373192 336-1 2332 897-8 229-3708 0031 2106--
Peňažné finančné inštitúcie2 277-54-4252160-13 24403 377139-74802 98811 36000-1 210-1763--
Finančné inštitúcie iné ako PFI22 17817-66-2270008 56202 0482000437009 4401 78430--
Nefinančné spoločnosti5 080-18-1331 29901 5620-23123299126701 43300-203-1380--
Centrálna vláda 2)-28 4760660-1 4520-3 0510-257-522-1 700-92-22 230-370-9-259-28--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)192-11-45-220-4240-1140430077000-15-20--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt