Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom6 952 3878 249198 632346 80602 204 3070395 74890 4831 394 430112 09721 6181 495 70742 0420562 37688 1424 851--
Peňažné finančné inštitúcie2 559 14160182 03774 33101 367 824051 08424 271457 3342260318 59641 3870118 80223 249308--
Finančné inštitúcie iné ako PFI322 538235706 34800025 7962632 2870040 84200214 3132 35630--
Nefinančné spoločnosti418 9052778 77511 016057 507014 12812 317235 0717026 6350039 94913 500205--
Centrálna vláda 2)3 532 2627 307106 601251 2500699 6650283 98453 337665 359111 86421 6181 102 3026550187 03848 5884 295--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)119 541416493 860079 311020 7565324 379007 332002 27344913--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom498 9513561 63414 303067 472020 1019 146305 5761 69750148 1790024 2026 140134--
Peňažné finančné inštitúcie299 129728621 990035 35508 7413 688231 2171012 079004 60259410--
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 602015290005 2120610003 0730014 8912861--
Nefinančné spoločnosti82 5563634 713011 59501 0223 67757 76500196001913 3340--
Centrálna vláda 2)87 4412817086 044017 28304 6181 55715 9541 69650132 646004 5091 926123--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 221001 02703 2390508224300018400900--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom47 60553-1 337-1 049026 29606 5361 044-1 309789-1601 7520014 27077340--
Peňažné finančné inštitúcie16 321-7-397-1 833010 14801 477-1623 525003 05200924195--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 74601-100003 5040207002 8250012 234-141--
Nefinančné spoločnosti7 080-224687304 30902181511 62300-760010-730--
Centrálna vláda 2)1 71283-987-51109 01401 0551 043-6 687789-160-4 212001 92644135--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 745-1043102 825028212230016400900--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom655 4051 6254 54446 412080 610060 81924 266272 3653 2610121 82410 358023 7127 234208--
Peňažné finančné inštitúcie258 4354371 8766 499042 761012 16114 708161 518166059710 35807 728630--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 679001 1160003 94800000001 2903250--
Nefinančné spoločnosti101 9700994 803019 19004 3554 30062 544000002426 4360--
Centrálna vláda 2)284 1651 1882 56932 772016 934039 4294 99948 3033 0950121 2270014 452385208--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 157001 22201 72509262590000000250--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom372 31528347511 453023 500012 5619 135288 6042016 478006 2253 881101--
Peňažné finančné inštitúcie245 8057220777703 62507 4263 677226 9211036003 091450--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 281005240001 73700000007992210--
Nefinančné spoločnosti75 850004 01309 34509223 67754 387000001913 3150--
Centrálna vláda 2)44 8212112685 18209 28002 3511 5577 2961016 443002 144300101--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 5570095801 2500125224000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 59319-544-88903 99301601 0572 712-672046800-1 23754613--
Peňažné finančné inštitúcie-4 368-7-236-1 2750-3 8070507-1692 14000-17300-1 294-600--
Finančné inštitúcie iné ako PFI69000-20002530000000446-70--
Nefinančné spoločnosti3 7110039202 315027216920000000503130--
Centrálna vláda 2)3 94425-308-36604 2350-8641 045372-672064100-43930013--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 6160036201 2500-812000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom6 296 9826 623194 088300 39402 123 6970334 92966 2171 122 065108 83621 6181 373 88231 6840538 66480 9084 642--
Peňažné finančné inštitúcie2 300 70616480 16167 83201 325 063038 9239 563295 816600317 99831 0290111 07423 187308--
Finančné inštitúcie iné ako PFI315 860235705 23200021 8482632 2870040 84200213 0232 03130--
Nefinančné spoločnosti316 9352768 6766 213038 31709 7738 017172 5277026 6350039 7077 063205--
Centrálna vláda 2)3 248 0976 119104 032218 4790682 7310244 55548 338617 056108 76921 618981 0756550172 58648 2034 086--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)115 384416492 638077 586019 8302734 379007 332002 27342413--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom126 636731 1592 850043 97207 5401116 9721 69550131 7000017 9772 25933--
Peňažné finančné inštitúcie53 32406551 213031 73001 315114 2960012 043001 51155010--
Finančné inštitúcie iné ako PFI21 3210160003 4750610003 0730014 092651--
Nefinančné spoločnosti6 70636370002 250010003 37800196000190--
Centrálna vláda 2)42 6207044086208 00302 26708 6581 69550116 204002 3651 62622--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 664006901 98903830300018400900--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom42 01134-793-160022 30306 376-13-4 0211 461-1601 2850015 50722628--
Peňažné finančné inštitúcie20 6890-161-558013 955097071 385003 226001 3864795--
Finančné inštitúcie iné ako PFI18 05601-70003 2510207002 8250011 788-81--
Nefinančné spoločnosti3 369-224648101 9940-54-181 42300-7600-40-3860--
Centrálna vláda 2)-2 23357-679-14504 77901 919-2-7 0591 461-160-4 853002 36514122--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 130-106901 57502900230016400900--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt